Stránky

11. 4. 2008

MILOŠ SEDRO SEDRAMAČ už nie je medzi nami.

Miloš Sedro Sedramač v pondelok 7. apríla 2008, necelé štyri týždne pred svojimi 87. narodeninami, náhle a nečakane odišiel z javiska života...
Tento obraz by iste vyznel nadnesene, keby sa netýkal práve Sedra – večného zabávača, potulného herca a spoločníka, ktorý ľuďom rozdával dobrú náladu a smiech.
Svojím odchodom zaskočil a šokoval všetkých, čo ho poznali a mali radi. Lebo Sedro bol stelesnený život, humor, družnosť a energia.
Celý svoj dlhý život zasvätil račianskemu futbalu. Po skončení kariéry hráča sa stal jeho patrónom. Prešiel postom vedúceho mládežníckych družstiev, tajomníka a hospodára klubu, hlásateľa a komentátora futbalových zápasov, archivára a kronikára. Ako dobrý duch a strážny anjel bdel nad rastom a osudmi početných generácií futbalistov v Rači a stal sa nezabudnuteľnou legendou a ikonou račianskeho futbalu.