Stránky

31. 5. 2020

Vladimír Palko: Potrat musí byť nelegálny. Ľudský život chránený.

Myšlienky Vladimíra Palka z rozhovoru s Karolom Sudorom v knihe 
ŠIEL SOM AŽ NA HRANU (kapitola Interrupcie).
 
(1) NA POTRATY CHODIA AJ KATOLÍCKE ŽENY
Bohužiaľ, neplatí, že sa katolícke ženy potratom vyhýbajú. Chvalabohu, chodia zriedkavejšie, ako je priemer. Ale chodia. Naopak, niektoré liberálne ženy by na interrupciu nikdy nešli, lebo vo svedomí cítia, že je to problém. Potrat má byť nelegálny, pretože v tele matky ide o ľudskú bytosť. A zákony musia chrániť životy všetkých ľudských bytostí. Nech sú deťmi veriacich či neveriacich rodičov. Zástancovia práva na interrupciu zabúdajú, že i medzi neveriacimi sú pro-life ľudia.

29. 5. 2020

DvC: (ε) INFANTICÍDA. Začína kultúra valcovať biologickú podstatu človeka?

Piata časť rozhovoru s DvC na tému materstvo a aborty.
 
• Podporuje infanticída fitness druhu homo sapiens? Aký vplyv na rozsah a formy infanticídy má v západnej civilizácii kultúra? Neodkazuje počet abortov (odhad: na Slovensku okolo 6.000, na svete desiatky miliónov ročne) na rozpor medzi biologickými a kultúrnymi motiváciami? Ako mémológia vysvetľuje vývoj od zákazu k liberalizácii a legalizácii infanticídy za posledných sto rokov korunovaný priznaním práva matke usmrtiť vlastné dieťa do 12 a viac týždňov prenatálneho veku? Pritom úhrnná plodnosť na Slovensku klesla na hodnotu 1.4 – na udržanie populácie má byť nad hodnotou 2.1. Teda vymierame. Neznamená tento trend, že kultúra prebrala velenie a začína valcovať biologickú podstatu človeka?

22. 5. 2020

Radoslav Procházka: O MYŠIACH A ĽUĎOCH

Píše sa rok 2008. Slovensko vstrebáva rozhodnutie Ústavného súdu SR z decembra 2007, že usmrtenie potomka do 12. týždňa prenatálneho veku [pv] jeho matkou je v súlade s Ústavou SR. Radoslav Procházka uverejňuje brilantnú obhajobu bezmocných a nemých ne-osôb.
 
V kauze INTERRUPCIE [PL.US.12/01-297] som pred siedmimi rokmi vo funkcii poradcu ÚS napísal striktne vecné stanovisko k podaniu skupiny poslancov. Neskôr sa stalo súčasťou vedľajšieho stanoviska jedného z disentujúcich sudcov. Tu ponúkam kratší, skôr obrazný než vecný, viac „laický“ než právno-technický, a predovšetkým veľmi KONFRONTAČNÝ DISENT.

21. 5. 2020

DvC: (δ) INFANTICÍDA. Aké boli a sú motivácie pre aborty?

Štvrtá časť rozhovoru s DvC na tému materstvo a aborty.
 
• Aborty a infanticída sprevádzajú ľudskú spoločnosť oddávna. V priebehu času sa s nimi rôzne spoločenstvá vyrovnávali rôzne. Postoje a názory na ich spoločenskú prijateľnosť a spôsob a rozsah vykonávania sa menili.

19. 5. 2020

POČATIE. No poď! I boli dvojakí...

... o vandrovke vajíčka a semienka. Od stretnutia v tele matky.
Až po koniec života.
 
Mechúrik Koščúrik sirota
neužil dobrého života.
 
Že mu v ňom bývalo všakovak,
vybral sa do sveta vandrovať.

18. 5. 2020

DvC: (γ) ČLOVEK. Odkedy je potomok v maternici človekom.

Tretia časť rozhovoru s DvC na tému materstvo a aborty.
 
Pre stanovenie prijateľného rámca pre výkon abortu je od čias Aristotela podstatná odpoveď na otázku „odkedy je potomok v maternici človekom“. Názor na uspokojivé riešenie tejto otázke rozdeľuje od druhej polovice XIX. storočia západnú civilizáciu na prívržencov PRO-LIFE a PRO-CHOICE. Nič sa na tomto stave nezmenilo ani v XX. a XXI. storočí.

16. 5. 2020

DvC: (β) POČATIE. Reprodukčné stratégie mužov a žien.

Druhá časť rozhovoru s DvC na tému materstvo a aborty.
 
• Účel rozmnožovania si opísal v prvej časti. Teraz prosím pojednaj o reprodukčných stratégiách opičích samcov a samíc. O ich spoločných aj odlišných rysoch.
 
Sme organizmy, ktoré sa množia pohlavne. To nám oproti nepohlavne sa množiacim organizmom prináša vyššiu druhovú stabilitu, pretože na vznik nového potomka treba dve vo vysokej miere podobné DNA.

13. 5. 2020

AVE, MAMA. Idúci na smrť Ťa zdraví.

Odkaz nenarodenca mame.
 
... tak ako si Ty mňa sprevádzala k životu, tak túžim sprevádzať raz Tvoje vnúčatá. v 40. deň bytia sa mi rozbúšilo srdce. vykonal som prvý pohyb. pocítil prvú slasť. prvú bolesť. sotva som opustil rané bytie a vdýchol prvý dúšok vedomého života, zaplavila si ma temnou úzkosťou. dnes, v 56. deň plavby k životu zapisujem do denníka uteronauta posledný záznam.

12. 5. 2020

DvC: (α) ABORT. Odvrátená či prirodzená strana materstva?

Rozhovor s darwinistickým mémológom na tému materstvo a aborty.
Prvá časť.
 
Daimonion vonCave (DvC) je internetový autor, iniciátor a účastník debát. Osamelý bežec, ktorý sa dlhodobo venuje darwinistickej evolúcii. Samouk pôsobiaci mimo akademického prostredia. Na základe poznatkov z darwinizmu, biológie, evolučnej psychológie, filozofie, memetiky, neurológie mozgu a iných oblastí vedy originálnym spôsobom formuluje vlastnú teóriu kultúry. Dal jej názov MÉMOLÓGIA a svoje čiastkové mémologické texty už dlhšie zverejňuje pod licenciou Creative Commons na portáli Anima et Machina.

10. 5. 2020

HRA O DIEŤA. Cirkev. Lenin. Potraty.

Stručný historický exkurz do témy prípustnosti potratov v našom kultúrnom priestore. Vývoj právneho stavu a filozofických argumentov, ktoré mu kliesnili cestu.
 
1. POTRATY V STAROVEKU
Starovekí Gréci a Rimania sa na potraty, antikoncepciu či zabíjanie novorodencov pozerali takmer výlučne prakticky. Riešili nimi populačnú politiku, práva patriarchu, obmedzovanie mimomanželského sexu žien a i..