Stránky

5. 9. 2013

Zrušte odmeny poslancom-ignorantom!

Na Odkaze pre starostu sa občas vyskytnú nezvyklé požiadavky.
Odkaz pre starostu je bezplatná verejná služba, cez ktorú obyvatelia miest, mestských častí a obcí, ktoré sa dohodli na spolupráci s prevádzkovateľom služby SGI, môžu samospráve nahlasovať podnety, sledovať priebeh ich riešenia a podieľať sa na vyhodnocovaní.

Koncom júla bol na portáli uverejnený podnet adresovaný starostovi bratislavskej mestskej časti Nové Mesto s názvom Zrušenie odmien pre poslancov ignorantov. Obyvateľ v ňom požiadal o zverejnenie zoznamu poslancov, ktorí ignorujú zasadnutia komisií miestneho zastupiteľstva, označil takýchto poslancov za ignorantov a vyjadril názor, že by mali vrátiť vyplatené odmeny do pokladne mestskej časti.

Odpoveď starostu predbehla jedna z kritizovaných poslankýň miestneho zastupiteľstva. Ing. Katarína Augustinič, zároveň poslankyňa mestského zastupiteľstva hlavného mesta, reagovala na kritiku spôsobom, ktorý môže slúžiť iným poslancom od miestnych zastupiteľstiev až po NR SR ako vzor: nezapierala, kritiku ani kritika nespochybňovala, neútočila. Verejne pod podnetom obyvateľa napísala, že označenie za poslanca ignoranta ju mrzí, požiadala o možnosť vec vysvetliť a vysvetlila ju - ako, posúďte sami. V závere ponúkla autorovi kritiky osobné stretnutie a dovysvetlenie.

Aký to kontrast s prístupom mnohých iných poslancov, ktorí na kritiku reagujú protiútokom, hrou na mŕtveho chrobáka alebo vulgárnymi výrokmi...

Súvisiace články: