Stránky

8. 11. 2016

Zámena pozemkov mesta a INTERCOM Development s.r.o. na RNR - MsZ 27.10.2016

Videozáznam z mestského zastupiteľstva zo dňa 27. októbra 2016, 
bod 7: Zámena pozemkov mesta a INTERCOM Development s.r.o. 
na Radničnom námestí v Rači


Výsledky hlasovania 


Prílohy:


Parcely na Radničnom námestí