Stránky

24. 7. 2022

RAČIŠTORF Obecné voľby 1931

Zoomový prehliadač volebných hárkov z roku 1931.

Zoznam voličov pre obecné voľby, ktoré sa konali v nedeľu 14. júla 1931 v Račištorfe, je určený Račanom s koreňmi siahajúcimi do roku 1915 a hlbšie.
UPOZORNENIE
Na mobilné zariadenie si prosím nainštalujte bezplatný PREZI VIEWER:
• pre iPhone / iPad inštalujte tu
• pre Android inštalujte tu
VYSVETLIVKY:

(1)      Zoznam obsahuje 183 hárkov, na každom je 20 voličov.
(2)      Právo voliť do obecného zastupiteľstva mali obyvatelia Račištorfu, ktorí dovŕšili 16 rokov, tzn. narodili sa pred 14. júlom 1915.
(3)      V zozname je vyznačené, či volič do obecného zastupiteľstva mal právo voliť
•  do okresného zastupiteľstva (od 19 rokov)
•  do krajinského zastupiteľstva (od 19 rokov)
•  do senátu (od 21 rokov)
(4)      Voliči sú zoradení podľa čísel domov.
(5)      Prvé tri hárky s číslami 1 až 16/17 sa nezachovali.
(6)      Číslovanie začína na hornom konci, v blízkosti ev. kostola, prebieha po hornej strane cez námestie až po Pastírňu na dolnom konci, vracia sa spodnou stranou cez námestie k ev. kostolu a pokračuje domami postavenými po roku 1918 a číslovanými v poradí výstavby.
(7)      Voliči z jednej rodiny bývajúcej v tom istom dvore sú uvedení v poradí otec, matka, deti, podnájomníci, slúžky, sluhovia, paholci, tzn. uvedené číslovanie zviditeľňuje rodinné, statusové a susedské vzťahy.
(8)      Na hárkoch 162 až 183voliči, ktorí bývali na Rendezi.
(9)      Nedá sa s istotou tvrdiť, že je hárok číslo 183 posledný.
(10)  V zoomovom prehliadači je odkaz na zoznam v PDF formáte.

Volebné hárky pre verejnosť uchoval a poskytol
Ľudovít Havlovič, OZ račan.sk

Vizualizáciu a vysvetlivky pripravil
Miro Ščibrany, OZ račan.sk