Stránky

8. 10. 2018

Drotovánove noviny! A prečo nie?

Volebná kampaň je v polčase. Jej súčasťou sú občianske noviny račan.sk výber. Od roku 2013 ich vydáva OZ račan.sk. Nedávno sme vydali 12. číslo.

A práve k obsahu tohto čísla dal na facebooku komentár obyvateľ Rendeza Daniel Benkovič. Vyhodnotil články Michala Drotována ako reklamu, náklady na ich uverejnenie ako podhodnotené, odhalil podvratnú úlohu Michalovho „súkromného novinára“, krivdu na starostovi a mnoho iného:Kebyže nevidím na vlastné oči, ťažko uverím, koľké predsudky, nepresnosti a výmysly sa zmestia do dvoch komentov. Verím, že si Daniel nájde čas na osobné stretnutie, že si veci vyjasníme z očí do očí a že o svoje poznatky z prvej ruky sa potom podelí s priateľmi tak, ako sa podelil o tieto konšpirácie.

Ku konšpirácii ohľadom „nedoplatenia sa“ za „reklamu“: autori článkov s komunálno-politickým obsahom platia vydavateľovi novín račan.sk výber sadzbu 100 € za stranu A4. Michal Drotován teda za štyri strany zaplatil presne 400,- €. Tým spolu s ďalšími autormi uhradil režijné náklady a zároveň „dotoval“ články s kultúrno-historickou tematikou, aby mohli byť zverejnené bezplatne.

Ako teda funguje račan.sk výber?

Články pre noviny račan.sk výber vznikajú na portáli račan.sk. Prispieť môže ktokoľvek, kedykoľvek a čímkoľvek. Bez cenzúry. Prevažne prispievajú obyvatelia Rače. Autor musí text podpísať a nesmie porušiť zákon. Za pravdivosť a zákonnosť textu ručí čitateľom vlastným menom.

Portál neobsahuje žiadny anonymný článok.

To neplatí o istom račianskom súkromnom médiu. O novinách pre výrobu imidžu spolovice pravého Račana. Na podpísaný článok tam natrafíte len výnimočne. Archív na webe nenájdete. A komentáre píše známy anonym.

Prečo asi?

Tlačený račan.sk výber tvoria články z portálu račan.sk. Do tlače ide vtedy, keď sa nazbiera dosť článkov a OZ zaistí peniaze na grafika a tlačiareň. Všetko ostatné až po doručenie novín urobia členovia OZ a dobrovoľníci. Zadarmo.

Pri doručovaní tlačoviny občas počuť Á, Drotovánove noviny!. Spočiatku som vysvetľoval, že račan.sk výber NIE SÚ Drotovánove noviny, že noviny vydáva OZ račan.sk.

Už nevysvetľujem. Lebo poslanec a kandidát na starostu Michal Drotován odbornými článkami a návrhmi riešení pre račiansku samosprávu 6 rokov významne prispieva ku kvalite novín. Vďaka tomu patria aj jemu.

A prečo nie?

Označenie Drotovánove noviny možno zachytiť aj na facebooku. Zvyčajne v hanlivom význame platené Drotovánom poplatné Drotovánovi. Zvykol som namietať, debatovať, objasňovať.

Už neobjasňujem. Lebo tí s presvedčením, že RAČA SME VY, RAČU SI NEDÁME, aj tak fakty ani argumenty nepočúvajú. Radšej Michala Drotována bez štipky bázne, hanby a dôkazov znevažujú, ohovárajú a šíria o ňom polopravdy, výmysly a lži.

Dobre vedia prečo.

Takíto neocenia, že Michal Drotován na portáli uverejnil stovku podnetných článkov. Neuznajú, že posledné dve volebné obdobia je odborne najzdatnejší a najpracovitejší poslanec v Rači. Nepriznajú mu odbornú spôsobilosť, aj keď ju preukázal ako prednosta MÚ Karlova Ves. Na jeho odborné aj ľudské kvality majú slepé oko a hluché ucho. A navyše mu upierajú právo kandidovať na starostu.

Lebo podľa nich smie byť starostom iba PRAVÝ RAČAN.
Vlastne momentálne im stačí aj pravý Račan polovičný.
A Drotován je pre nich LEN RENDEZÁK.

A hlavne je prekážkou ich cieľov.
A zrkadlom ich charakteru.

A to sa neodpúšťa.

Miro Ščibrany, OZ račan.sk