Stránky

13. 10. 2016

Starosta Pilinský klamal poslancov MsZ aj verejnosť

„Pán Rybák tu hovoril veľa klamstiev. Parcela medzi Závadskou a Radničným nikdy nebola predmetom zámeny. Nikdy nebola predmetom zámeny.“


Takto sa dušoval starosta a mestský poslanec Pilinský na MsZ 29.9.2016 v odpovedi na vystúpenie Martina Rybáka k návrhu na zámenu pozemkov hlavného mesta a spoločnosti INTERCOM Development s.r.o..

Skutočnosť je úplne iná. 

763 M2 „POTOMKOV“ PARCELY 674/9, ktorá podľa starostu „nikdy nebola predmetom zámeny“, V ZÁMENE STÁLE JE.

„Potomkovia“ vznikli odčleňovaním parciel z pôvodnej parcely 674/9. Tá ešte v januári 2016 mala 3 092 m2. Po netransparentnom odčleňovaní sa jej výmera vo februári znížila na dnešných 1 863 m2.


Práve zaradenie parcely 674/9 do zámeny vyvolalo v decembri 2015 vlnu odporu a petíciu obyvateľov Závadskej. Následne bolo v januári 2016 zvolané verejné zhromaždenie obyvateľov (VVO) Rače a VVO vytvorilo komisiu na preverenie opodstatnenosti a výhodnosti zámeny.

Čarom nechceného je, že zmienených 763 m2 pozemkov mesta do zámeny nechce ani INTERCOM. Starosta teda proti vôli obyvateľov aj investora tieto pozemky vnucuje do zámeny a zároveň tvrdí, že predmetom zámeny nikdy neboli...

Pravda nie je ani to, že Martin Rybák vystúpil na januárovom verejnom zhromaždení obyvateľov. O otáčaní sa polovice ľudí na opätku ani nehovoriac. Oboje sú účelové lživé konštrukcie starostu Pilinského. Ich zmysel je jediný - znevážiť názorového oponenta. To je starostov obľúbený spôsob vedenia „polemiky“...

No ešteže má Rača takého schopného vyjednávača a starostu.


POZNÁMKA

Návrh zámeny pozemkov predložila spoločnosť INTERCOM Development s.r.o. Ivana Kmotríka a podľa záverečnej správy občianskej komisie je pre hlavné mesto finančne aj vecne nevýhodný.PRÍLOHY:


Miro Ščibrany
obyvateľ mestskej časti Bratislava Rača

8. 10. 2016

Zámena pozemkov mesta a INTERCOM Development s.r.o. na RNR - MsZ 29.09.2016

Videozáznam z mestského zastupiteľstva zo dňa 29. septembra 2016, 
bod 18: Zámena pozemkov mesta a INTERCOM Development s.r.o. 
na Radničnom námestí v RačiVýsledky hlasovania 


Prílohy:


Parcely na Radničnom námestí