Stránky

15. 1. 2019

Obhajca mandátu ponúkol za stoličku starostu 35.000 €...

... vyzývateľ 3.600 € a 8 rokov práce poslanca MZ a Z BSK za Raču.

Transparentný účet Petra PilinskéhoMichala Drotována prezrádza, že v komunálnych voľbách 2018 každý kandidát na úrad starostu Rače kul v kampani odlišné želiezka.


Obhajca mandátu Peter Pilinský postavil kampaň na vízii RAČA 2022. Verejnosti ju ponúkol cez veľkoplošnú reklamu a profesionálne realizovaný web www.pilinsky2018.sk. Do veľkoplošnej reklamy (60 billboardov a megaboardov) investoval vyše 31.000 €. Náklady na web v transparentnom účte nevykázal. Reklamné predmety, letáky a inzercia tvorili len 10% výdajov. Ako hlavné médium pre inzerciu zvolil web (facebook a google). Náklady na inzerciu v novinách boli menej než štvrtinou nákladov na webovú inzerciu. Kuriozitou je, že veľkoplošné plagáty nespĺňali zákonom stanovené údaje objednávateľa a poskytovateľa reklamy. Ani podnet na volebnú komisiu nebol pre kandidáta dôvodom na zaistenie nápravy. Povinné údaje doplnil iba na prelepené billboardy.

Vyzývateľ Michal Drotován postavil kampaň na materiáli Volebný program 2018. Verejnosti ho predstavil cez web a cez printovú brožúru. V závere kampane program uverejnili aj občianske noviny račan.sk výber ako platenú inzerciu. Do veľkoplošnej reklamy investoval v porovnaní so súperom menej než stotinu – 276 €. Jedinému billboardu prisúdil úlohu oznámiť verejnosti, že sa uchádza o mandát starostu. Ako hlavné médium pre inzerciu zvolil noviny (račan.sk výber). Náklady na webovú inzerciu (facebook) tvorili len sedminu nákladov na novinovú inzerciu. Konkurenčnou výhodou kandidáta bola jeho neprehliadnuteľná práca poslanca MZ v Rači (8 rokov) a Z BSK za Raču (1 rok). Významnú úlohu zohrali aj priaznivé referencie zo samosprávnej exekutívy na MÚ Karlova Ves u starostky Danky Čahojovej (vedúci odd. ŽP a dopravy, prednosta).


Poznámky na záver

Michal Drotován vynaložil 1,- €/hlas, Peter Pilinský 10,- €/hlas.

Vynaložiť viac než ročný príjem a nezískať vysnený verejný mandát je frustrujúce.

Zvíťaziť vo volebnom súboji nad €-goliášom je zdrojom silnej satisfakcie.
Po nástupe do úradu je to veľký záväzok. 
A štvorročné bremeno.

Miro Ščibrany
OZ račan.sk


<