Stránky

30. 7. 2012

Zlatokopi v samospráve

„Mám pocit, že na Slovensku sa k moci dostávajú vplyvní ľudia, ktorí ju chcú využiť vo svoj prospech, hlavne na samosprávnej úrovni,“ povedal Viktor Nižňanský, autor decentralizácie verejnej správy v SR.

22. 7. 2012

Cyklistický fenomén Rafael Krampl

Skvelé výsledky Petra Sagana na Tour de France sú výbornou príležitosťou pripomenúť článkom z dobovej tlače velikánov slovenskej cyklistiky 30. a 40. rokov Rafaela Krampla a Karola Müllnera.

19. 7. 2012

Krok k transparentnosti

Fanúšikovia transparentnej verejnej správy nájdu na novej web-stránke www.raca.sk funkcie, pri ktorých určite pookrejú.

12. 7. 2012

Otvorený list poslancovi Brychtovi

V prestávke po hlasovaní o úvere 1.3 mil. € na miestnom zastupiteľstve 26. júna t. r.
poslanec Brychta poskytol rozhovor pre TV Bratislava. Na otázku redaktora „Nejaký odkaz kritikom?“ odpovedal:„Nech prídu za rok a pozrú sa. Keby sedeli v školskej rade MŠ Plickova, tak najprv sa musia pozrieť vždy než zasadneme ako školská rada, pozrieme sa na plafón, či spadne teraz alebo až za päť minút. Keby videli, v akých podmienkach tie decká tam spia a jestvujú, tak by prestali tieto hlúpe reči o nerentabilnosti úverov.“

Pán Brychta, poslancom MZ MČ Bratislava-Rača ste nepretržite od roku 1990.

Podmienky, v akých decká v MŠ spia a jestvujú, ste si všimli až v 23. roku Vášho poslancovania? Až v roku 2012 ste zistili, že v miestnosti, kde zasadá školská rada, hrozí spadnutie stropu?

Uveďte, prosím, menovite kto od roku 1990 nechal MŠ Plickova takto schátrať? Ktorí starostovia? Ktorí poslanci? Ktorí pracovníci MÚ? Ktoré riaditeľky MŠ Plickova? Ktorí občania s hlúpymi rečami?

Uveďte prosím Vaše verejné vyjadrenia, v ktorých ste na havarijný stav v minulých rokoch upozorňovali, a Vaše návrhy na riešenie ešte v čase pred kolapsom.

Za Vaše odpovede Vám za seba aj za tých občanov, ktorí si kladú takéto otázky, vopred ďakujem.


Miro Ščibrany
člen račan.sk


Odkazy

8. 7. 2012

Koniec hry na verejnú diskusiu

Poznámky k júnovému MZ a bodkočiarka za témou „úver“.
„Diskusia pred hlasovaním bola korektná a obhájili sme postoj, prečo čerpať úver,“ cituje poslanca Tibora Šimoniho (SDKÚ-DS) denník SME v krátkom PR článku.

Zvláštne, že poslanec Šimoni z rozpravy o úvere na MZ 26. júna 2012 vyzdvihol práve korektnosť diskusie a obhájenie postoja poslancov, keď pri rokovaní o tomto bode

• sa starosta pokúsil uzavrieť rozpravu k úveru ešte prv než začala, 
• poslanci namiesto diskusie a obhajoby úveru len mlčali alebo rečnili, 
• prednostka uviedla nízky EURIBOR ako korunný dôkaz výhodnosti úveru,
• vicestarosta navrhol rozpravu ukončiť, aj keď bol záujem v nej pokračovať.

Bližšie pravde asi bude, že poslanci prišli na MZ so zjavným odhodlaním úver schváliť. Bez diskusie. Bez odpovedí na otázky a námietky občanov. Bez znalosti dôležitých faktov a rizík. Bez zdôvodnenia rizikových stránok úveru. Bez zváženia alternatív a výšky úveru.

Poslanci na MZ namiesto diskusie hovorili o NEODKLADNEJ PRIORITE opravovať školy a škôlky. Tie školy a škôlky, ktoré by boli museli čakať v poradí ešte dva-tri roky, keby poslanci starostovi nezamietli jeho pôvodnú NEODKLADNÚ PRIORITU - obnovu MÚ Kubačova...

Nikto z poslancov sa ani slovom nezmienil o petícii proti úveru, ani o nezodpovedaných otázkach z verejného stretnutia občanov s poslancami dňa 4. júna. Starosta, prednostka aj poslanci otázky jednoducho prepočuli, zmietli zo stola alebo „zabudli“ zodpovedať. Do debaty na webe sa po stretnutí viditeľne a vecne zapojili len dvaja poslanci (M. Drotován a M. Jošt) a svojskými glosami (zväčša na uzavretej fejsbukovej skupine Račania) aj starosta Pilinský.

Vystúpenia poslancov ma (až na malé výnimky) urážali očividným populizmom a absenciou vecnosti. Klinec po hlavičke udrel poslanec za Rendez Cyril Sekerka vyhlásením, že keď už tie peniaze máme, mali by sme ich vynaložiť na deti a starých ľudí. Myslenie a postoje poslancov vo veci úveru nemohol vystihnúť presnejšie. Poslanci za ne zožali potlesk učiteliek a riaditeľky ZŠ Tbiliská a ďakovné slová bývalého poslanca Bratinu, ktorý im vytkol len nedostatok odvahy odsúhlasiť ešte vyšší úver...


Prečo vlastne do omrzenia píšem o zlyhaní verejnej diskusie a navážam sa do úveru, do poslancov a do starostu, keď si tak ako oni myslím, že OBNOVA MŠ A ZŠ JE NEVYHNUTNÁ?


Dôvody sú dva.

Prvý a zásadný dôvod je, že rozhodnutie o úvere sa pripravovalo bez verejnej diskusie. Nediskutovalo sa o výške úveru ani o jeho rizikách (exekúcia resp. nútená správa po prehre súdneho sporu o cca 1,9 mil. € resp. 57 mil. Sk a i.). Výšku úveru vedenie MČ stanovilo v čase, keď neboli projektové podklady, navyše bola následne „upravená“ z cca 1 mil. € na 1,3 mil. €. Slovo ÚSPORY ako možný zdroj získania prostriedkov na obnovu škôl a škôlok nepadlo ANI RAZ. Pri rozhodovaní boli poslanci v mylnom domnení o stave súdneho sporu s IN VEST s. r. o. Presný skutkový stav zistili až okolo 10. júna, štyri mesiace po jeho vzniku a týždeň po stretnutí s občanmi. Pritom námietky občanov o vysokej rizikovosti úveru zľahčovali o. i. aj touto mylnou informáciou...

Druhý dôvod je, že údaje zo záverečných účtov MČ Rača za roky 2009 až 2011 a z návrhu rozpočtu na rok 2012 ponúkajú aj iné alternatívy než je úver. Poslanci nepoložili na stôl a neposúdili ani jednu, napr. možnosť rozložiť obnovu MŠ a ZŠ v čase tak, aby sa dalo úsporami získať čo najviac vlastných zdrojov, a tým významne znížiť výšku úveru a jeho riziká, alebo sa úveru dokonca vyhnúť.

Lenže úverový rýchlik bol už niekoľko mesiacov rozbehnutý a nebola vôľa hamovať. Práve naopak, BOLA VÔĽA NEHAMOVAŤ. Veď voľby 2014 sú na obzore a je najvyšší čas vybudovať niečo viditeľné. Čo na tom, že „na sekeru“ a s rizikami posunutými za horizont volieb?


Stretnutie s poslancami 4. júna a miestne zastupiteľstvo 26. júna boli po štvrťstoročí moje prvé verejné stretnutia s poslancami. Z prvého som odchádzal rozčarovaný a z druhého zdesený.

Pozorovať zblízka rozhodovanie vedenia MČ, obracajúce hore nohami zásadu „najprv informácie, potom rozhodnutia“, bolelo. Túto bolesť na MZ umocnili hlasovania o prípustnosti každého jedného diskusného príspevku občanov, ktorí chceli vyjadriť svoj názor. Takúto ponižujúcu procedúru si nepamätám ani z čias totality. Aj kvôli nej sa budem na MZ zúčastňovať len s veľkým sebazaprením a len v nevyhnutných prípadoch.

Viem, že rozhodnutie o úvere už padlo a tento článok ho nezmení. Jednako si myslím, že má zmysel zlyhania čo mu predchádzali rozobrať a poučiť sa z nich.

Pretože nešlo a nejde len o úver ako taký. V prvom rade šlo o zlý postup pri rozhodovaní v dôležitej veci verejného záujmu. Starosta a poslanci nás z rozhodovania najprv vynechali a v závere, keď boli karty rozdané, s nami zohrali trápnu hru na verejnú diskusiu. Jedno aj druhé je zlé a taký je aj výsledok. Zodpovednosť zaň nesú starosta, prednostka a poslanci, následky ponesieme my.

V druhom polčase volebného obdobia by sme už opakovanie takejto hry nemali pripustiť. Je to totiž rovnako zlá (ak nie horšia) hra ako otvorené ignorovanie názoru občanov, aké sme v Rači zažívali v rokoch 2006 až 2010.

Túto hru sa musíme naučiť rozpoznať a odmietnuť.

Miro Ščibrany
člen račan.skOdkazy


3. 7. 2012

V pelotóne Okolo Rače to začína vrieť

Časy ospalej komunálnej politiky v Rači nadobro skončili.
Štyri volebné obdobia pred rokom 2010 mali v Mestskej časti Bratislava-Rača skoro navlas rovnaký priebeh: udiala sa krátka volebná kampaň, zvolení poslanci prevzali zastupiteľskú moc, starosta sa ujal úradu a obec sa vrátila ku každodennému životu. Na nasledujúce voľby nikto ani nepomyslel, kým sa neobjavili v dosahu dvoch-troch mesiacov. Až vtedy sa prebudili tí, čo vo svojej torbe objavili starostovskú paličku, a tí, čo si zaumienili pracovať pre blaho obce a spoluobčanov.

Na stĺpy, zastávky MHD, vývesky a billboardy sa vyrojili letáky so známymi aj neznámymi tvárami, z poštových schránok vypadávali kalendáre s usmiatymi kandidujúcimi politikmi a s ružovými víziami budúcnosti. Zo všetkých strán na voliča útočili sľuby možného aj nemožného. Občan sa na pár týždňov stal kráľom nádejných politikov, ktorí ho srdečne pozývali na zábavy a opekačky, na kultúrne stretnutia a párky s pivom.

Po voľbách zvolení politici občana zase rýchlo odkázali do obvyklých medzí a život pokojne plynul k ďalším voľbám...

Tento volebný rituál sa dokola opakoval, až kým v roku 2010 nedošlo k vybočeniu. Môžbyť ho spôsobilo radikálne zníženie počtu poslancov z 33 na 15, možno poznanie, že obec hospodári s nemalými zdrojmi a schopným (všetkého) dáva príležitosť ukázať, čo v nich dovtedy driemalo. Občasník Račan vstúpil do volebného súboja 2010 razantnou kritikou starostu Zvonára a ako alternatívu ponúkol Petra Pilinského. Jeho zelená minulosť a račianske korene spolu s nespokojnosťou Račanov a mediálnymi útokmi na starostu Zvonára zabrali a vyniesli málo známemu vyzývateľovi presvedčivé volebné víťazstvo.

Od víťazstva súčasného starostu uplynulo viac než jeden a pol roka a zdá sa, že obvyklá štvorročná povolebná selanka sa tentoraz konať nebude.

Komunálno-politický pelotón aj pätnásťčlenná poslanecká skupina so starostom v čele si akiste uvedomili, že v štyri roky dlhej etape sa nedá spoliehať len na záverečný špurt. Navyše, pre málokoho bude v závere pracovať taký zdatný tím mechanikov a poradcov, aký mal v roku 2010 súčasný vedúci pretekár, a tak niektorí nastúpili do trháku už teraz, ani nie v polovici volebnej etapy.

Prvým neprehliadnuteľným pokusom bol leták Račianskych občianskych aktivistov „Obchádza Raču gorila?“, hneď za ním sa spustila petícia proti zadlžovaniu Račanov a spolu s ňou na račianske pomery nezvykle ostrá kritika občianskych aktivistov. Chvíľu sa zdalo, že pokus o únik zo zadnej pozície sa podarí, no MZ, ktoré sa konalo v pondelok 26. júna, za ním dalo bodku. Starosta, poslanci a ich tímy pokus s prehľadom zlikvidovali a upevnili si svoje miesto na špici.

Zopár poslancov si uvedomilo, že o dva roky už rutinný predvolebný finiš nebude stačiť, a tak pracujú na zviditeľňovaní svojej práce a svojich programov. Nevyhnutnosťou sa stáva publikovanie na vlastných webových stránkach, na blogových serveroch a na facebooku, do obce z veľkej politiky prenikajú aj prieskumy verejnej mienky. Koho nebude v pelotóne vidieť v najbližších dvoch rokoch, sotva môže pomýšľať na umiestnenie v prvej pätnástke a na žlté tričko starostu.

Ako občan vrenie v račianskom politickom pelotóne vítam a teším sa na urputné súboje na prémiách a hlavne pri dojazde do cieľa volebnej etapy.

Verím, že zvýšená konkurencia vyradí z hry tých, ktorí sa roky už len vezú v balíku, a prinesie zaslúžené víťazstvo najlepším.Miro Ščibrany
člen račan.sk


Odkazy