Stránky

27. 5. 2013

Štát, vinice, Kmotrík a bytovky

Štát uvaľuje na súkromné pozemky s vinicami vecné bremeno a namiesto férovej dohody ponúka vlastníkom sankcie. Je to v poriadku?

22. 5. 2013

20. 5. 2013

V hlavnom meste tiká časovaná bomba

Magistrát nevie preukázať vlastníctvo stavieb, ktoré vybudovalo hlavné mesto.
Obyvateľom sídliska Pri Šajbách v Rači hrozí, že nebudú môcť ďalej parkovať pred svojimi bytovkami. Pozemky s parkovacími miestami v blízkosti ich bytoviek odkúpila a vlastní spoločnosť Blackstorm Group s.r.o. (konateľ Igor Kálig).

Spoločníkom Blackstorm Group s.r.o. je panamská firma TransAm Solutions Inc. Na rokovaniach s magistrátom a vlastníkmi bytov spoločnosť zastupoval JUDr. Michal Maštena, spolu s RNDr. Milanom MaštenomIng. arch. Karolom Kállayom člen predstavenstva Parking House a.s.. Konateľ Blackstorm Group s.r.o. Igor Kálig je členom dozornej rady Parking House a.s.. RNDr. Milan Maštena je bývalým spoločníkom a konateľom spoločnosti Račany Rosso s.r.o., ktorej jediným spoločníkom a konateľom je od 20.07.2012 Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, PhD. Ing. arch. Karol Kállay je spoluautorom projektu Račany Rosso.

Blackstorm Group s.r.o. ponúka jedno parkovacie miesto za 3 000,- €. Rozhorčení vlastníci bytov o odkúpení parkovacích miest neuvažujú. Argumentujú, že parkoviská vybudoval Generálny investor Bratislavy (GIB) (predtým VHMB) a ako stavba sú vlastníctvom hl. mesta. Podľa ich mienky Blackstorm Group s.r.o. neoprávnene manipuluje s majetkom hl. mesta. Žiadajú primátora a magistrát, aby hl. mesto nezákonnému nakladaniu s jeho majetkom zabránilo.

Sídlisko Pri Šajbách stavili v rokoch 1985-1992 Pozemné stavby Bratislava a po nich Generálny investor Bratislavy (GIB) (predtým VHMB), ďalšie tri bytové domy sa dostavali v rokoch 1996-2002. Po ukončení výstavby v roku 1992 GIB 1) neodovzdal inžinierske siete správcom sietí, 2) neodovzdal komunikácie do majetku a správy Magistrátu hl. mesta, 3) neurobil vklad komunikácií, parkovísk a chodníkov do katastra nehnnuteľností (KN).

Pozemky pod parkoviskami, chodníkmi a prístupovými komunikáciami k bytovým domom boli vo vlastníctve štátneho podniku Stavoservis Bratislava š.p. (v likvidácii od 10.06.1998). Bývalá likvidátorka JUDr. Ingrid Gyökeresová (14.05.2004 - 22.11.2006) ponúkla pozemky hl. mestu, no k prevodu majetku nedošlo, nakoľko ho neschválilo MH SR. Likvidátorka JUDr. Ľuboslava Vendrinská (od 22.11.2006) pozemky predávala ako „nezaťažené“, „nezastavané“ pozemky, nakoľko na nich vybudované parkoviská, chodníky a prístupové komunikácie GIB nevložil do KN. Pozemky vo verejnej dražbe odkúpil Richard Tomáš, ktorého firma IMC real s.r.o. stojí za viacerými projektami v Rači, a ten ich obratom predal spoločnosti Blackstorm Group s.r.o..

V marci sa uskutočnilo rokovanie zástupcov hl. mesta, obyvateľov bytov, Blackstorm Group s.r.o. a vlastníkov pozemkov. Právna zástupkyňa vlastníkov bytov vyslovila názor, že prevod na vydražiteľa a následne na Blackstorm Group s.r.o. vo veľmi krátkom časovom úseku nesie známky špekulatívneho konania, spoločnosť sa voči tomu dôrazne ohradila. Primátor uistil obyvateľov, že majú podporu mesta vo všetkých oprávnených požiadavkách. Odznela informácia, že hl. mesto vykonáva majetkovoprávne šetrenie a že GIB zatiaľ nepredložil listiny, ktoré by preukázali vlastnícke právo hl. mesta k objektom, vybudovaným na sporných pozemkoch, a ktoré by mohli viesť k náprave zložitého právneho stavu. Ešte raz a pomaly: hl. mesto zatiaľ nevie preukázať vlastníctvo objektov, ktoré samo vybudovalo a spolu s obyvateľmi ťahá v spore za kratší koniec...

Ak sa tomuto prevodu verejných priestranstiev do súkromného vlastníctva nepodarí zabrániť, otvorí sa Pandorina skrinka a rovnakému problému môžu čoskoro čeliť aj obyvatelia ďalších mestských častí.

V hlavnom meste tiká časovaná bomba.Súvisiace články:

Račiansky magazín 14/2013 (od 5 min. 20 s)

16. 5. 2013

Koho záujmy zastupujete, pán starosta?

Za koho kope Strana zelených? 

Zmeny územného plánu hl. mesta malo MsZ prerokovať 24. apríla. Ako je známe, pre pokusy vsunúť do materiálu neprerokované zmeny závažného rozsahu primátor Ftáčnik deň pred zasadaním MsZ zmeny ÚP stiahol z programu a MsZ ich prerokuje na mimoriadnom zasadnutí  28. mája.

6. 5. 2013

Frešo s Pilinským na jednej lodi?

O pol roka volíme poslancov a župana BSK.

Voľbu Pavla Freša za župana BSK podporí popri pravici (SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd, SMK, SaS, OKS) aj Strana zelených (SZ), oznámila nedávno TASR.

Od straníckeho prevratu v roku 2005 spolupracovala SZ s ľavicovými stranami. V roku 2006 sa lídri SZ uchádzali o poslanecký mandát do NR SR na kandidátke Slobodného fóra. V marci roku 2008 SZ a SMER podpísali zmluvu o spolupráci do parlamentných volieb 2010, aby koncom toho istého roka zmluvu po verbálnej prestrelke zrušili - SMER obvinil zelených, že im ide len o pozície na kandidátke SMER-SD. Labuťou piesňou hľadania si miesta naľavo od stredu bolo pre SZ deklarovanie spoločného vstupu SZ a SDĽ do parlamentných volieb v marci 2010.


Po neúspechu v parlamentných voľbách 2006 zelení vsadili na postup „zdola nahor“: v Rači v roku 2006 cez koalíciu so SMERom, HZDS, SNS a SF prenikli do MZ, v roku 2009 skúsili šťastie vo voľbách do BSK, v roku 2010 ich vlna anti-zvonárizmu vyniesla do MZ aj do MsZ hl. mesta. Jeden z býv. 12 apoštolov Jána Zvonára z r. 2006 Peter Pilinský (kandidát s č. 33) sa stal starostom, jeho spoluštatutár Martin Jóna asistentom starostu a Rača komunálnou baštou SZ.


V roku 2013 zelení otočili kormidlo doprava a pochovali aj tak spornú povesť SZ ako ľavicovej strany. Otázka znie, čo za podporu Pavla Freša požadujú. Minulé politické zväzky zelených naznačujú, že svoju značku spolu s vplyvom a peniazmi sponzorov pravdepodobne zobchodujú za miesta na kandidátke do zastupiteľstva BSK. V hre je aj politický prebehlík, neviditeľný poslanec MsZ a starosta Rače Peter Pilinský. Jeho nominácia a volebný výsledok môžu veľa napovedať o vyhliadkach vo voľbe starostu v roku 2014.

Do stranícko-voličských počtov môžete vstúpiť aj vy v ankete

Koho by ste volili v Rači do VÚC?

Šťastnú ruku pri výbere!
Súvisiace články: