Stránky

15. 3. 2013

STOP paralelnej letovej dráhe letiska M. R. Štefánika

Chcete v budúcnosti zo vzdušného priestoru nad Račou, Krasňanmi, Rendezom a  Vajnormi počúvať mnohonásobne vyšší hluk z leteckej dopravy než dnes?

Ak nie, podajte, prosím, na Bratislavský samosprávny kraj pripomienku k návrhu nového územného plánu BSK, ktorý bude zastupiteľstvo BSK schvaľovať v júni 2013.

O čo sa vlastne jedná?
V skratke ide o toto:


Podrobnosti a odôvodnenie nájdete v hromadnej pripomienke.

Ako postupovať:

2.       Pridajte do podpisového hárka svoj podpis a získajte podpisy priateľov a známych.
3.       Hárky odovzdajte na adresách uvedených pod podpisovým hárkom.

Ďakujeme!

Súvisiace články:


12. 3. 2013

Priority MČ Rača v ÚPN R BSK

Pripomínam, že zajtra 13. marca 2013 o 17:00 hod. bude v rokovacej sále Úradu BSK, Sabinovská ul. 16, Bratislava, verejné prerokovanie Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj (ÚPN R BSK).