Stránky

7. 2. 2016

Dovolí primátor Nesrovnal profitovať Kmotríkovi na účet hlavného mesta?

Zaplatia Bratislavčania ďalšiu „výhodnú“ zámenu pozemkov? 
Tentoraz výhodnú pre Kmotríka?

Najprv sa zdalo, že  primátor Nesrovnal a starosta Pilinský dostali od Kmotríka ponuku, aká sa neodmieta [1]. Potom sa vynorili pochybnosti a háčiky. A obyvatelia mestskej časti Rača iniciovali petíciu [2] a verejné zhromaždenie [3].

Obyvatelia Rače na verejnom zhromaždení prijali vyhlásenie [4]. S požiadavkou, aby park vybudoval developer na vlastné náklady, bez ďalších podmienok. A aby sa preverila výhodnosť zámeny. Po analýze sa zisťuje, že zámena nie je výhodná ani pre hlavné mesto, ani pre mestskú časť. Aj keď za ňu starosta a mestský poslanec Pilinský lobuje, ako najlepšie vie. Na magistráte, v mestskom aj miestnom zastupiteľstve. A cez svoje mediálne páky aj u verejnosti.

Starosta a jeho muži verejnosť strašia, že park bude jedine vtedy, keď mesto rýchlo pristúpi na zámenu podľa návrhu developera. A že keď nie, nebude žiadny park. A developer postaví osempodlažnú budovu. A že na vine budú tí, ktorí o zámene pochybujú. A požiadavkou preveriť výhodnosť zámeny len zdržujú a ohrozujú park. V tomto duchu Pilinského ľudia zorganizovali aj vlastnú petíciu [5].

Pozrime na zámenu znova a hlbšie.


Bezcenné pozemky „roztrúsené v území“?

Developer tvrdí, že od hlavného mesta žiada len pozemky „roztrúsené v území“ [6]. Ján Bednarič, človek z najbližšieho okolia starostu Pilinského, takýto pohľad developera vo verejnej diskusii podporil [7]:

„Môžem vám garantovať, že z toho, čo má dať Magistrát, nie je ani jeden meter štvorcový lukratívnej parcely - sú to plochy pod existujúcimi bytovkami, popri trati električiek a pod vybudovanými parkovacími miestami.“

Katastrálna mapa s vyznačením vlastníctva pozemkov hovorí niečo úplne iné:


Pozemky hlavného mesta nie sú roztrúsené. A tie pod budovami a parkovacími miestami majú vysokú hodnotu. Pre hlavné mesto aj pre developera. Developer ich v rozpore so Zmluvou o nájme [8] použil ako stavebné pozemky. Pritom ich mal len v nájme za cca 3,30 €/m2/rok. A hlavné mesto ich môže developerovi predať za viac než 300 €/m2. A ako vlastník pozemkov by malo preveriť zodpovednosť ich správcu za porušenie Zmluvy o nájme. Správcom je mestská časť a jej starosta Pilinský.

Hodnotné sú aj pozemky popri trati električiek. Hlavné mesto a mestská časť na nich môže vytvoriť verejné parkovacie miesta. Prípadne ich využiť na chodník spájajúci nový park s parkom J. M. Hurbana.


Koľko stojí park s detským ihriskom a jeho údržba

Pozrime si ďalej náklady na vybudovanie a údržbu parku.

Podľa odborníka na parky, detské ihriská a ich údržbu, za 100 000 € developer park s výmerou 3 600 m2, s detským ihriskom s plochou 550 m2 a s vyše 100 vzrastlými stromami nevybuduje. Tento park „podobný Medickej záhrade“ [6] vyžaduje dvoj- až päťnásobok čiastky, tzn. 200 až 500 000 €. A 10 rokov údržby si vyžiada ďalších cca 300 000 €.

O týchto nákladoch sa v ponuke developera nehovorí.


Kto by mal určovať podmienky zámeny pozemkov?

Podčiarknuté a zrátané: ponuka developera je pre hlavné mesto ešte nevýhodnejšia, než sa zdalo.

Na Radničnom námestí sa očividne má zopakovať scenár zámeny ako na Hagarovej. Najprv developer v územnom a stavebnom konaní presadí nezmyselné, predimenzované riešenie. Za nečinného prihliadania alebo príčinlivého konania stavebného úradu, starostu, prípadne miestnych poslancov. Potom developer príde s „ústupkom“. A diktuje si podmienky.

Developer svoj „ústupok“ mediálne predáva ako nezvyčajne ústretový krok voči verejnosti. A mestský poslanec Pilinský a jemu blízki ľudia nevýhodnosť zámeny pre hlavné mesto a mestskú časť zľahčujú.

Kandidát na primátora Ivo Nesrovnal v rozhovore pre račan.sk povedal:

„Pravidlá musí určovať mesto developerom, nie naopak.“ [9]

Primátor Nesrovnal má príležitosť ukázať, že to myslel vážne.
A vziať Kmotríkovi z ruky taktovku.

Miro Ščibrany
obyvateľ mestskej časti Bratislava Rača

[6] Žiadosť o zámenu pozemkov (Žiadosť Intercom Development s.r.o.)
[8] Zmluva o nájme pozemkov (Zmluva MČ Bratislava Rača a Intercom Development s.r.o.)