Stránky

29. 4. 2017

Až mi duša zaplesala...

... pri slovách, čo do knihy tvárí zapísala račianska rodáčka a priateľka Zdenka Luzar-Mičunková:

„... čaro prírody. Tak ako naše vnúčatká, keď našli v Rači slimáka s búdkou, tým že pršalo tak mali šťastie, že boli slimáci vonku. No a najväčší zážitok bol roháč. Ešte som si priala aby videli ježka ale to sa nám za ten krátky čas nepodarilo vidieť. Ale toho môžu vidieť tu v obchodoch so zvieratkami ale slimáka s búdkou a roháča nie.“

A vyrojili sa spomienky. Popri slimákovi s búdkou, roháčovi a ježkovi aj na pulce, vážky, šidlá, slepúchy, užovky, salamadry škvrnité, poľné myši, babočky admirál a pávie oko, vidlochvosty ovocné, mlynáriky kapustné, chrústy, netopiere, lastovičky, sýkorky, vrabce, drozdy, škorce, vrany, bažanty, srnky, kozy, kravy, kone... Ako decko a chlapča ma privádzali v Rači do úžasu. Kam detské oko dovidelo, tam bol nejaký živý zázrak.

Nech mi je odpustené, že to poviem (trochu) nadnesene. Všetky tieto živé zázraky boli neodmysliteľnou súčasťou nášho detstva. Spomienky na ne sú pre mňa a mojich rovesníkov dodnes veľkým zdrojom a oporou v ťažkých chvíľach.

Rača bola v tom čase, v 50. a 60. rokoch, vinohradnícko-roľnícka dedina so všetkým, čo k tomu patrí. Tento kolorit sa stále viac a viac vytráca. A Rača prichádza o svoju dušu. Omnoho rýchlejšie a neodvratnejšie, než sa ešte nedávno zdalo byť nevyhnutné, znehybnieva v mase železobetónu.

„Vďaka“, páni Kmotrík, Zvonár,
Komorník, Pilinský...


Ilustračné foto: internet 


21. 4. 2017

Ad „Päť najväčších omylov...“

Šokujúci minulotýždňový oznam „nový park v Rači nebude, investor ide stavať“ mediálne oddelenie tento týždeň nahradilo mäkším oznamom „v lokalite hrozí namiesto zelene výstavba 8-podlažnej budovy“. Máme sa tešiť? Máme byť v strehu? Uvidíme...

Mediálne oddelenie MČ Rača v stredu 19. apríla uverejnilo na oficiálnej web-stránke mestskej časti oznam Päť najväčších omylov v kauze výstavby na Rustaveliho ulici.

V ozname sa píše, že v lokalite hrozí namiesto zelene výstavba 8-podlažnej budovy“. Pritom v minulotýždňovom ozname sa ako o hotovej veci písalo nový park v Rači nebude, investor ide po neúspešnej zámene stavať“. Došlo teda k výraznému posunu v rétorike. Prečo?

No o inom chcem.

Ani najnovší oznam o RNR nemá autora. Maľuje obraz nepriateľa, čo údajne cielene rozširuje dezinformácie. Niektoré z piatich otázok sú nepresné. Odpovede hmlisté a nejdú k podstate veci. Ani pod jediným z piatich vyjadrení MÚ nie je podpísaný žiadny autor. Obyvateľ nemôže pod oznamom položiť otázku ani napísať komentár. A v ozname chýba čo len náznak stanoviska starostu Pilinského.

Kto ponesie zodpovednosť za dez/informácie? 
Brána do Obecného domu?

Skrátka, celý oznam má hodnotu správy agentúry JPP.
A k jeho obsahu škoda stratiť čo len slovo.

A divné je, že MÚ odrazu nezvykle husto dáva oznamy o zámene a parku na tzv. RNR. Jeden týždenne. A že posolstvo novšieho oznamu je v spore s predošlým. Bez zjavného dôvodu a vysvetlenia. A že MÚ odrazu rieši nejasnosti, dohady a „najväčšie omyly“ obyvateľov. Rok po tom, čo si dal starosta bobríka mlčania. A aj teraz je skúpy na slovo. Voči poslancom aj obyvateľom. Vsádza na mediálnu kampaň. Kedy vstúpi do hry Kmotríkova TA3?

No, vidí sa mi, že sa niečo chystá. Že sa rozbieha hra na mačku a myš.
Hra starostu s obyvateľmi a poslancami Rače a hlavného mesta.

Starosta najprv všetkých vydesí výstavbou 8-podlažnej budovy. Potom rokuje s investorom. Nakoniec mediálnym a občianskym tlakom „donúti“ investora namiesto budovy vybudovať park a poslancov prijať podmienky. Akékoľvek. Lebo park!

Kto bude v tejto hre mačka a kto myš?

Miro Ščibrany

Súvisiace články:18. 4. 2017

Park verzus 8-podlažná budova na tzv. Radničnom námestí

Rozhovor s Milošom Joštom, poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rača

Intercom Development s.r.o. predložil poslancom miestneho zastupiteľstva (MZ) Rača v marci a apríli 2016 na posúdenie a následne v septembri 2016 poslancom mestského zastupiteľstva (MsZ) na schválenie návrh zámeny pozemkov, ktorý vyrokoval starosta Pilinský s developerom. Čo si považoval za prínosy návrhu pre obyvateľov Rače? Čo za jeho riziká?

Akýkoľvek komentár ohľadom Radničného námestia treba začať tým, že sa jedná o veľkú krivdu voči obyvateľom zo Závadskej, Rustaveliho a okolia, za ktorú si zaslúžia veľké ospravedlnenie.

A teraz k samotnej zámene. Treba oceniť skutočnosť, že Rača získala šancu zablokovať výstavbu budovy a namiesto nej mať park. Možno sa vzhľadom na masívnu reklamu investora zdalo byť samozrejmým, že tam park vznikne, najnovší vývoj ale ukazuje, že to vôbec také samozrejmé nie je. Šanca mať tam park namiesto budovy preto bola veľkou vecou. Hlavné riziká boli v tom, ako donútiť investora, aby tam park postavil, čiže dať do zmluvy dostatočné brzdy, ktoré by ho mali k parku motivovať. Zo zámeny bolo taktiež potrebné vylúčiť problematické pozemky, predovšetkým v priamom susedstve so Závadskou.

Mal si ako poslanec MZ v Rači o návrhu zámeny úplné a presné informácie? Z akých zdrojov? Postačovali pre rozhodnutie návrh developera podporiť?

Račianski poslanci nerozhodovali priamo o zámene pozemkov, tu mali hlavné kompetencie poslanci na úrovni mesta. Račianski poslanci rozhodovali, zjednodušene povedané o tom, či poslancov mesta poveria rokovaním o zámene, alebo či návrh na zámenu „zarežeme“ hneď v úvode. A tu treba povedať, že sme návrh posunuli ďalej, lebo mal rozumné rácio, aj keď bolo jasné, že niektoré parametre bude potrebné doladiť.

Už na úrovni nášho zastupiteľstva sme zo zámeny vylúčili najproblematickejšie parcely, teda hlavný pás zelene medzi Závadskou a „požiarnym chodníkom“ pri Radničnom námestí. Je pravda, že v zámene ostalo niekoľko parciel trávnika pri Radničnom námestí, jednalo sa však skôr o kúsky zelene, okolo ktorých sa podľa môjho názoru strhla prehnaná hystéria. Faktom je, že hlavný pás zelene od Závadskej do zámeny nešiel.

Niektorí mestskí poslanci označili za neprípustné, aby rokovania o zámene prebiehali v atmosfére nátlaku developera stavebným povolením na 8-podlažnú budovu. Ako si tento postoj developera vnímal ty?

Vydané stavebné povolenie bolo silným argumentom developera. Otázne je, či skutočnosť, že by nemal stavebné povolenie, mu skutočne zobralo vietor z plachiet. Ak už raz bolo stavebné povolenie vydané, mohlo by byť asi kedykoľvek vydané znova, takže tá hrozba by tam visela tak či tak.

Najväčšiu mieru nedôvery v celej zámene určite vzbudilo meno „Kmotrík“, čo je pochopiteľné vzhľadom na iné medializované projekty. Treba sa na to však pozrieť z odlišnej optiky. Bola to mestská časť, ktorá mala hlavný záujem na danej parcele vybudovať park. Investor tam park nepotreboval a ako sa aj dnes ukazuje, ani nepotrebuje. Investor pre predaj bytov potreboval iba ilúziu, že tam park vybudovaný bude, a tomu rokovania s mestskou časťou a mestom napomáhali, pričom každým predaným bytom jeho motivácia budovať park klesala.

Naproti tomu mnohí podľahli predstave, že vybudovanie parku je predovšetkým v záujme developera, a teda že ho možno žmýkať prakticky bez limitov, lebo bude nútený pristúpiť na akékoľvek podmienky. Toto bol podľa môjho názoru chybný predpoklad. Bolo potrebné citlivejšie hľadať hranicu toho, čo investor ešte znesie, a kde už povie nie. Je to nevďačná otázka, pretože nech by bola dohoda urobená s akýmikoľvek podmienkami, obe strany by kričali, že sa dalo vyrokovať viac. Hrali sme poker, kde sme nevedeli a dodnes presne nevieme, s akými kartami hral súper.

Ako vnímaš skutočnosť, že developer časť svojich stavieb umiestnil v rokoch 2012 - 2016 na pozemky vo vlastníctve hlavného mesta a správe našej mestskej časti, aj keď ich mal len v nájme s povinnosťou vrátiť ich po kolaudácii hlavnému mestu v pôvodnom stave? 

Toto je správna otázka, ktorú budeme klásť vedeniu mestskej časti a stavebného úradu a zisťovať, či skutočne došlo k pochybeniu. Na druhú stranu, nerozumiem celkom spájaniu tejto otázky s otázkou zámeny. Je zrejmé, že ak došlo k pochybeniu a investor staval tam, kde nesmel, treba vyvodiť zodpovednosť voči stavebnému úradu a vedeniu mestskej časti.

Skúsme ale na chvíľu predpokladať, že tam investor mal právo stavby, ako to tvrdí stavebný úrad a z hľadiska tejto optiky sa skúsme opýtať: ak by investor staval iba na pozemkoch, ktoré už mal vysporiadané, bolo by to pre mesto a mestskú časť lepšie, alebo horšie? Zrazu by investor nič nepotreboval od mestskej časti. Postavil by projekt Radničného námestia v porovnateľnom objeme ako stojí teraz, len s trochu inak poposúvanými budovami, pričom úplne legitímne by postavil aj spornú budovu na pozemku parku. Nič by ho nemotivovalo k rokovaniam s mestskou časťou o zámene. Skutočnosť, že postavil časť budov na pozemkoch mesta, nám dalo do rúk páky, aby sme rokovali o zámene.

K nájomnej zmluve a k právu stavby nech sa vyjadria právnici. Ak došlo k pochybeniu, vyvodzujme zodpovednosť. Máme to ale teraz spájať so zámenou? Máme tie budovy začať búrať, resp. vyžadovať ich zbúranie? Tým by sme spôsobili značné problémy ľuďom, ktorí si tam kúpili byty, resp. ktorí tam už bývajú. Vysporiadanie pozemkov prostredníctvom zámeny mi pripadá ako najmenej bolestivé riešenie. Niektorí toto dodatočné vysporiadanie považujú za súhlas s nelegitímnym stavaním, s týmto názorom sa však nestotožňujem.

Problematickým bodom návrhu bolo o. i. zaradenie časti zeleného pásu medzi RNR a ulicami Závadská a Rustaveliho. Starostom opakované tvrdenie, že zelený pás súčasťou zámeny nie je a nikdy nebol, bolo na MsZ jednoznačne vyvrátené. Aký je tvoj názor na túto časť starostovej obhajoby návrhu zámeny?

K tejto otázke som sa vyjadril v predchádzajúcich odpovediach.

Občianska komisia vyjadrila nesúhlas, aby boli súčasťou zámeny pozemky pod vnútrosídliskovou účelovou komunikáciou. Znamenalo by to, že developer hlavnému mestu predá za niekoľko stoviek tisíc eur pozemky, aké developeri mestu odovzdávajú bezodplatne alebo za symbolické euro. Považuješ takéto nakladanie s pozemkami hlavného mesta za hospodárne?

Táto otázka je z podstaty sugestívna a podsúva odpoveď. Podrobne som si preštudoval mapu zámeny. Občianska komisia na nej identifikovala asi 1900 m2, o ktoré mohol mať investor úprimný záujem, pretože na nich stoja jeho budovy, alebo parkovacie miesta (mne sa podarilo identifikovať o niečo menej, iba približne 1500 m2 takýchto pozemkov). Naproti tomu tam je približne 2300 m2 investora, o ktoré má zas úprimný záujem mesto, resp. mestská časť, aby tam nevznikla ďalšia budova, ale park. Čiže tento pre výmenu zásadný pomer vychádza pre mestskú časť dobre. Ostatné pozemky sú v porovnaní s týmito iba doplnkové, jednalo sa o pozemky pod obslužnými komunikáciami a pod., ktorých vysporiadanie je skôr o tom, že sa zbavíme niečoho, čo nepotrebujeme.

Ohľadom cestných komunikácií dochádzalo taktiež k zámene približne 1:1. Rača mala investorovi odovzdať pozemky pod komunikáciami „odnikiaľ nikam“, investor zase komunikácie „odniekiaľ niekam“. Z hľadiska rozlohy týchto pozemkov to bolo opäť porovnateľné.

Pri konštruktívnej diskusii stačilo ukázať prstom na parcelu, ktorá mala byť ešte zo zámeny vyňatá. Na druhú stranu, poukazovať na to, že zameňme iba tých 1900 za 2300 m2, ako to vlastne navrhovala občianska komisia, a zvyšok dohadujme potom, sa mi zdalo zbytočné a nekonštruktívne.

Pozerali sme sa na zámenu optikou excelovských tabuliek s hodnotami podľa znaleckých posudkov, pričom akoby sme zabudli sledovať hlavný cieľ, ktorým pre všetky strany malo byť vybudovanie parku. Ak tam naozaj vznikne budova, je pravdepodobné, že tie pozemky pod cestami napokon investor odovzdá za 1 euro, pričom tých 1900 m2 si investor alebo noví vlastníci kúpia, mestu zároveň ostanú aj všetky fliačky zelene, na ktoré komisia poukazovala, navyše ušetríme aj na kritizovanej údržbe parku. Čiže v Exceli to možno bude vyzerať ako zisk pre mestskú časť a záchrana obecných financií. Nepredpokladám ale, že toto je scenár, ktorý sme chceli my ako poslanci, ani ľudia zo Závadskej dosiahnuť.

Mestskí poslanci na jeseň 2016 návrh zámeny pozemkov v podobe, v akej ho predložil Intercom Development, dvakrát zamietli. Ako hodnotíš túto skutočnosť?

Na jednu stranu sa jednalo o jasné zlyhanie starostu, ktorý ako mestský poslanec nedokázal návrhu zabezpečiť dostatočnú podporu, pričom podľa záznamov zo zastupiteľstva je zrejmé, že situáciu v rozprave nedokázal upokojiť, ale ju zbytočne hrotil. Nehodnotím teraz parametre zámeny, v ktorých bol priestor na kompromis. Súhlasím s tým, že mesto malo v návrhu zohľadniť vecné pripomienky občanov zo Závadskej a očistiť zámenu o parcely, ktoré títo obyvatelia naďalej vnímali ako problematické, hoci väčšinu problematických pozemkov sme stopli ešte na úrovni mestskej časti.

Na druhú stranu sa však treba pozrieť aj na prácu občianskej komisie, ktorá bola kreovaná na základe záverov z verejného zhromaždenia. V prvom rade treba oceniť ich prácu a podnetný vstup do diskusie. Hoci do diskusie na meste nevstupovali príliš aktívne, ich hlas, prostredníctvom správy, ktorú vypracovali, tam zreteľne rezonoval. Osobne si myslím, že táto občianska komisia si sama neuvedomila svoju politickú silu. Svoj vplyv na rozhodovanie mesta sa teraz snaží bagatelizovať, keď tvrdí, že nemohla predsa presvedčiť všetkých poslancov mesta, ako mali hlasovať. Takto však hlasovanie nebolo postavené. Občianska komisia nebola v postavení aktivistov proti hazardu, ktorí museli presvedčiť 4/5 poslancov, aby hlasovali „za niečo“. V tomto prípade stačilo iba zneistiť zopár poslancov, aby sa zdržali hlasovania, čím sa pomer hlasov dostal pod kritickú hranicu. Na to stačili 3-4 poslanci, na čom už svoj podiel táto komisia mala.

Občianska komisia predkladala vlastný návrh na riešenie zámeny s výmenou iba nutných pozemkov, avšak nikto z mestských poslancov si tento ich návrh neosvojil. Jediné, čo na základe ich správy reálne rezonovalo, bola skutočnosť, že zámena nie je 100 % transparentná. Rozumiem, že nebola úloha občianskej komisie, aby hľadali politickú podporu pre svoje riešenie, rovnako nebola ich úloha ani hľadať politický kompromis, avšak ich nekompromisný postoj mal svoj podiel na tom, že návrh bol napokon potopený úplne. Vnímal som iba veľkú krivdu, ktorá akoby bránila odpustiť, pozrieť sa na návrh „zhora“, zhodnotiť alternatívy, zadefinovať prijateľný kompromis a podporiť ho.

Spätne ma mrzí, že som sa týchto rokovaní na úrovni mesta nemohol zúčastniť, čím mám tiež svoj podiel na tom, že sa návrh potopil úplne.

Občianska komisia v októbri 2016 predložila primátorovi, poslancom MsZ a verejnosti alternatívny návrh na zámenu pozemkov ako možný základ pre ďalšie rokovania. Starosta Pilinský ani developer na tento návrh dodnes nereagovali. Zaoberali sa návrhom poslanci MZ na komisiách? Ak nie, z akých dôvodov?

Nemám informácie o tom, či poslanci mestského zastupiteľstva o tomto návrhu rokovali. Pokiaľ viem, zástupcovia tejto komisie boli prizvaní na príslušnú komisiu mestského zastupiteľstva, aby tam svoj návrh prezentovali.

Podľa vyjadrenia hovorkyne mestskej časti Rača p. Miklánkovej v spravodaji Račan 1/2017 „Račiansky úrad nemá informácie o ďalších plánoch developera“. Aké aktuálne informácie od starostu máš ako poslanec miestneho zastupiteľstva o súčasnom stave rokovaní s developerom vo veci usporiadania pomerov v lokalite Radničné námestie?

Tu treba priznať, že o priebehu rokovaní ako aj stave veci nemáme od rokovaní na úrovni miestneho zastupiteľstva žiadne oficiálne informácie. Starosta k tomu do miestneho zastupiteľstva nepredložil od minulého apríla žiadny materiál a nemám informáciu ani o tom, že by nejako rokovala napr. komisia výstavby. Od minulého apríla to bola výlučne vec mestského zastupiteľstva, starosta nás nijako nepožiadal o podporu, a to ani po prehratých rokovaniach na meste.

Pred dvomi mesiacmi, 8. februára, sa starosta na otázku 475 občana Miroslava Turzu vyjadril, že „musíme s investorom pristúpiť k plánu B, to znamená doriešiť vysporiadanie zastavaných pozemkov iným spôsobom ako zámenou.“ V čom spočíva starostov plán B? Máš o ňom info? Majú o ňom info ostatní poslanci MZ Rača? Podieľajú sa poslanci na jeho príprave?

...

Pred mesiacom, 11. marca t. r., si sa na fb-skupine Priatelia Rače vyjadril o návrhu developera na zámenu pozemkov a vybudovanie parku ako o win-win riešení. Návrh občianskej komisie si označil ako win-lose a povedal si, že výsledné riešenie môže nakoniec byť lose-win. Môžeš, prosím, zdôvodniť, prečo sa ti pôvodný návrh developera aj po vyše roku javí ako výhodný pre hlavné mesto aj mestskú časť?

Vkladáte mi do úst slová, ktoré som nepovedal. Vyjadril som sa s použitím slovnej hračky, ktorá nikdy nemôže 100 % vystihnúť podstatu. Ak som hovoril o šanci na win-win, mal som na mysli kompromisné riešenia, ktoré boli navrhované na úrovni mesta, kde bolo v hre vylúčenie aj zbytkov problematických pozemkov od Závadskej, prípadne navýšenie prostriedkov, ktoré mal developer vložiť do parku. Ak som spomenul win-lose, mal som na mysli komplexné spochybnenie zámeny a vznášanie nereálnych požiadaviek, ktoré vyplývali z predpokladu, že investor okrem parku nemá inú možnosť. Lose-win, čoho sa obávam, ako to celé dopadne, je situácia, kedy vznikne namiesto parku ďalšia budova a mestskej časti ostanú prakticky bezcenné pozemky okolo budov, ktoré síce uchránime od „netransparentnej zámeny“, ale reálne využitie pre ne nenájdeme.

Čo si ako poslanec MZ urobil pre dosiahnutie win-win riešenia v roku 2016? Čo pre takéto riešenie robíš v týchto dňoch?

„Zúčastnil som sa viacerých stretnutí s obyvateľmi vrátane verejného zhromaždenia, finančne som prispel na vypracovanie nezávislého znaleckého posudku, na zastupiteľstve som podporil očistenie zámeny o najproblematickejšie parcely od Závadskej, podporil som odzverenie pozemkov. Svoje aktuálne aktivity nateraz nechcem komentovať.“

Ako s odstupom času a vo svetle nových informácií hodnotíš počínanie starostu na MZ v marci a apríli 2016 a na MsZ v septembri a októbri 2016? Ako jeho ne/konanie vnímaš v poslednom polroku?

...

Ďakujem za rozhovor.
Zhováral sa Miro Ščibrany
OZ račan.sk

P. S. Jedna otázka bola na žiadosť poslanca Miloša Jošta z rozhovoru vyradená.

Bratislava, 13. apríl 2017


13. 4. 2017

Park Petra Pilinského a Ivana Kmotríka na tzv. Radničnom námestí

MČ Rača v utorok 11. apríla uverejnila na svojej web-stránke oznam Nový park v Rači nebude, investor ide po neúspešnej zámene stavať. V ozname sa píše, že investor ohlásil začiatok prípravných prác na vybudovanie 8-podlažnej budovy a požiadal račiansku samosprávu o odkúpenie alebo prenájom pozemkov hlavného mesta na tzv. Radničnom námestí v Rači (RNR) (na ktoré v rozpore so zákonom a zmluvou o nájme umiestnil svoje stavby – poznámka M. Š.).

Starosta Peter Pilinský prelomil polročné mlčanie k zámene pozemkov a parku na RNR. Obviňuje mestských poslancov, ktorí zámenu nepodporili, z vytĺkania politického kapitálu, krátkozrakosti, amaterizmu a odtrhnutosti od reality. Zároveň vyzýva aktivistov, aby „sa ospravedlnili svojim susedom v Rači za neuveriteľne hlúpy postoj, ktorým ich pripravili o nový park“.

Týmito vyjadreniami starosta nadviazal na arogantné vystupovanie koncom minulého roka na mestskom zastupiteľstve pri rokovaní o zámene. Občianskych odporcov zámeny vtedy označil za psychopatov a mestskému poslancovi Ignácovi Kolekovi sa vyhrážal fackou.

Za takéto vystupovanie starostu Rače sa hanbím.
Nie prvý raz a obávam sa, že ani posledný.

Za pozornosť stojí aj starostovo vyjadrenie „Darmo som argumentoval, že zámena je jediná možnosť, ako mať stopercentnú istotu vybudovania parku.“ Starosta má v podstate pravdu. Veď ktorý investor by nepristúpil na zámenu, pri ktorej mu padnú do lona státisíce eur?

Celú motanicu okolo parku na RNR komentovala na facebooku Barbora Jaslovská takto:

Ale ja tomu stále nerozumiem, tak investor dnes už nič nemusí garantovať? To, že si tam kopec ľudí pokupovalo byty s mylnou domnienku, že budú bývať pri novovybudovanom parku, to ako nikomu nevadí? Nie že nevadí, to sa prečo môže uvádzať takto do omylu resp. klamať?...
...
Prečo si tu už každý, kto má prachy, môže robiť z ľudí a z inštitúcií holubník? Načo sú nám potom také inštitúcie za naše dane, keď sa stále všetko rieši v neprospech občanov a mestskej časti? Pre koho sú teda zákony, pre koho sú zastupiteľstvá a na čo sú nám?
...
Keď si tu takto budeme bačovať a dovolíme robiť oligarchom z ľudí hlupákov, to už len budeme žiť v zasľúbenej krajine. Dikičko, Rača, za to, ako dokážete byť neschopní a ako za tú neschopnosť trpíme nielen my, ale najmä elementárna spravodlivosť v systéme.

Veď práve. Tento investor, minulý aj súčasný starosta a im podobní si z nás budú robiť bláznov a z elementárnej spravodlivosti rohožku dovtedy, kým im to dovolíme.

Investor Intercom Development s.r.o., spoločnosť Ivana Kmotríka, vďaka starostom Zvonárovi a Pilinskému nemusí v Rači garantovať nikomu nič. Veď prečo by niekomu niečo garantoval, keď v rokoch 2007 – 2010 úkoloval starostu Zvonára a od roku 2011 mu ide na ruku starosta Pilinský tak, akoby bol konateľom Kmotríkovej spoločnosti?

Navyše, súčinnosť investorovi poskytuje starostov pobratim Ján Bednarič. Aktivista (podľa Kmotríkovej TA3) a autor článkov v spravodaji Račan a na portáli RačaWeb. Novinár, pre ktorého je pravda to, čo je na jeho portáli alebo v Novom Čase napísané palcovými titulkami.

Pre investora Intercom Development s.r.o. očividne nič neznamenajú ani jeho vlastné verejné sľuby „o bytoch pri novom parku“. Lákal na ne záujemcov o kúpu bytu v lokalite RNR už od roku 2014. Teraz, keď od hlavného mesta nedostal to, na čo ukázal prstom, si to predstavuje tak, že svoje sľuby jednoducho hodí za hlavu a karavána pôjde ďalej.

Vo veci parku ešte nepadlo posledné slovo a Peter Pilinský už hádže vinu na hlavy „krátkozrakým mestským poslancom“„hlúpym aktivistom“.

Pritom pravda je taká, že krach rokovaní o zámene pozemkov spôsobil sám Peter Pilinský. Tým, že 1) na mestskom zastupiteľstve zavádzal a klamal a návrh investora nedokázal obhájiť argumentami, 2) odtrhnutý od reality chcel zámenu pretlačiť politickou dohodou s časťou mestských poslancov, 3) bojoval za také benefity pre investora, až to klalo oči.

„Krátkozrakí mestskí poslanci“ podporili park tým, že skúsili zámenu vyvážiť tromi pozmeňovacími návrhmi. Dva z nich Peter Pilinský podporil, tretí – najzásadnejší – potopil (viď záznam z hlasovania). Tým potopil celú zámenu. A teraz plače na nesprávnom hrobe.

Osobná poznámka:

Politická kariéra starostu Pilinského visí na šnúrke developerských gatí. A na vybudovaní parku. Starosta park „vybojovať“ MUSÍ. Za každú cenu. Keď sa mu to nepodarí, na jeseň bude o mandáte poslanca BSK a na budúci rok o mandáte starostu a mestského poslanca s vysokou pravdepodobnosťou len snívať. Ako prví ho cez palubu hodia developeri a vsadia na nového koňa. Veď načo im je starosta, čo nevie pretlačiť ich záujmy?

Počkajme si, čo starosta vytiahne z klobúka, aby presadil sebazáchovný park.
Park Petra Pilinského a Ivana Kmotríka.


Súvisiace články: