Stránky

28. 5. 2023

PETER OSUSKÝ. Je Jeffrey Sachs Putinov knecht?

Vyhlásenie skupiny U.S. expertov k stavu a riešeniu vojny na Ukrajine.


Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou je katastrofou. [...]
Riešením šokujúceho násilia nie je viac zbraní, ani viac vojny.
[...]
Ako Američania a experti na národnú bezpečnosť vyzývame [...]
urýchlene ukončiť rusko-ukrajinskú vojnu cestou diplomacie [...].
[...]
Bezprostrednou príčinou [...] vojny na Ukrajine je ruská invázia.
Plány a kroky na rozšírenie NATO k ruským hraniciam vyvolávali
obavy Ruska. A ruskí lídri to tvrdili 30 rokov.
 
Neúspech diplomacie viedol k vojne.
[...]