Stránky

29. 11. 2012

Odpovede MÚ na požiadavky občanov - november 2012

Z desiatich poslancov MZ za Raču sa stretnutia 5. nov. 2012 v KS Žarnovická zúčastnili piati - Mgr. Michal Drotován, Ing. Miloslav Jošt, JUDr. Madzin, Ing. Štofira a Mário Khandl.