Stránky

27. 1. 2013

Rosso s príchuťou cenzúry

V polovici t. m. som požiadal redaktorku RV o priestor pre článok na tému Račany Rosso. Ponúkla mi rozsah 1.500 znakov a dohodli sme sa na dodaní článku v stredu 23. t. m., deň po verejnej prezentácii urbanistickej štúdie. V stredu večer som dodal tento text:

13. 1. 2013

Ivan Kmotrík vyvolal nevôľu a hnev obyvateľov Rače

Dosiahol to Urbanistickou štúdiou zóny Račany Rosso, ktorou zamýšľa v lokalite za sídliskom Komisárky nad rámec platného územného plánu a v rozpore so záujmami obyvateľov MČ Bratislava - Rača výrazne zvýšiť podlažnosť, zastavanosť a počet obyvateľov a umiestniť na úpätie Malých Karpát výškovú zástavbu.

7. 1. 2013

Ďalší „salámový“ pokus Ivana Kmotríka

Starosta MČ Bratislava - Rača Peter Pilinský vyhlásil dňa 21. 12. 2012 verejné prerokovávanie Urbanistickej štúdie zóny Račany Rosso vyvesením štúdie na úradnej tabuli MÚ.