Stránky

19. 12. 2013

Keď prezident SR bude mať 42 rokov...

Moja základná dilema pred voľbou prezidenta znie:

Má byť úrad prezidenta SR A) naďalej útulok pre unavených politických hráčov a starých ujov? alebo B) výzva pre mladých energických politikov, s vôľou zmeniť frustrovanú spoločnosť a chorý štát?

17. 12. 2013

Chce a podporí hlavné mesto oddychový areál s amfíkom?

Amfiteáter v Knižkovej doline nad kúpaliskom Zbojnička, v blízkosti centra mestskej časti a zároveň v úzkom kontakte s lesoparkom Malých Karpát, je už mnohé roky neodmysliteľnou súčasťou hodov, vinobraní a iných kultúrno-spoločenských podujatí v Rači.

15. 12. 2013

Architektonická štúdia rekonštrukcie amfiteátra 2013

MČ Bratislava - Rača má na rekonštrukciu amfiteátra vďaka ne/komunikácii poslancov MZ a starostu Pilinského s verejnosťou tri architektonické štúdie: štúdiu a projekt z roku 2010 od N2O architects (14.006 €), štúdiu z roku 2012 od VALLO SADOVSKÝ ARCHITECTS (11.520,- €) a štúdiu z roku 2013 od JURANI & TOMA Architekti (9.900,- €). 

4. 12. 2013

Koho by ste dnes volili za starostu

Výsledky ankety „Voľby 2014“, ktorá v mestskej časti Bratislava - Rača prebiehala od 13. novembra do 3. decembra 2013.