Stránky

15. 12. 2013

Architektonická štúdia rekonštrukcie amfiteátra 2013

MČ Bratislava - Rača má na rekonštrukciu amfiteátra vďaka ne/komunikácii poslancov MZ a starostu Pilinského s verejnosťou tri architektonické štúdie: štúdiu a projekt z roku 2010 od N2O architects (14.006 €), štúdiu z roku 2012 od VALLO SADOVSKÝ ARCHITECTS (11.520,- €) a štúdiu z roku 2013 od JURANI & TOMA Architekti (9.900,- €). 

V správe k architektonickej štúdii 2013 sa uvádza:

Areál amfiteátra v Knižkovej doline v Rači, pozostávajúci z amfiteátra (javiska a hľadiska), okolitých plôch a menších technických objektov, bol postavený v 70. rokoch 20. storočia. V roku 2010 vyhorel a v súčasnej dobe sa využíva len preto, že priestor sa nachádza v krásnom prostredí, má veľkú asfaltovú, hoci schátranú plochu, a je obklopený zeleňou.

V areáli chýbajú hygienické zariadenia, občerstvovacie a stravovacie služby, plochy na kultúrne akcie, na oddych, šport a spoločenské a rodinné stretnutia. Nevyhovuje zeleň, parkovacie plochy a v zlom stave sú aj inžinierske siete. Areál je oplotený, ale oplotenie je nefunkčné. Areál má vďaka výbornej polohe na rozhraní historickej zástavby Rače a jedného z hlavných vstupov do Malých Karpat všetky predpoklady stať sa jedným z najatraktívnejších priestorov pre obyvateľov Rače a celej Bratislavy, no vyššie uvedené atribúty znižujú jeho atraktivitu a využiteľnosť a pre dnešné požiadavky fungovania je nevyhovujúci.

Zámerom štúdie je oživenie tejto lokality a vybudovanie atraktívneho priestoru pre stretávanie obyvateľov v príjemnom prostredí spojené s oddychom, športom a kultúrno-spoločenskými aktivitami.

Amfiteáter má mať hľadisko (609 m2) a javisko s prístreškom a zázemím (179 m2). Autori štúdie navrhujú v areáli vybudovať bufet so zázemím (71,50 m2) a terasou (72,50 m2), klubovňu (33,50 m2) s terasou (23 m2), hygienické zariadenia (82 m2), kamenné steny (74 m2), zelené plochy (165 m2), parkovacie a odstavné plochy (1.780 m2 - 81 parkovacích miest), kruhovú plochu pre ohnisko, terénne hľadisko s prístupovým schodišťom a možnosť umiestniť 9 rozoberateľných predajných stánkov (54 m2). Asfalt navrhujú nahradiť dlažbou a do priestoru umietniť mestský mobiliár: lavičky a stoly pre návštevníkov, smetné koše (5 ks), exteriérové detské hojdačky (3 ks), exteriérové fitness zariadenia (4 ks), stojanové osvetlenie (18 ks), informačné tabule (2 ks), stojany na bicykle (3 ks) a fontánu na pitnú vodu.

Klubovňa poskytne zázemie pre stretávanie rôznych komunít, na záujmové krúžky, jednorazové stretnutia pre 14-16 ľudí, kultúrne podujatia menšieho charakteru, čím prispeje k oživeniu celého amfiteátra. V jej zázemí je hygienické zariadenie, malá kuchynka a sklad.

Bufet so sedením pre cca 32 hostí poskytne základné služby potrebné na občerstvenie návštevníkov. V miestnosti sa nachádza krb a barový pult prepojený so zázemím s prípravovňou - kuchynkou pre občerstvenie, skladmi a hygienickými zariadeniami pre zamestnancov. Na exteriérovej terase dláždenej drevenou podlahou a prekrytej drevenými pergolami sa nachádza sedenie pre cca 64-72 hostí.

Existujúca vyvýšená kruhová betónová plocha je vhodná na osadenie kruhového ohniska. Autori štúdie navrhujú nad betónovým múrikom osadiť drevené sedenia a tým vytvoriť prírodné malé hľadisko.

Súčasná vyasfaltovaná plocha sa upraví a položí sa na ňu dlažba z kameňa resp. gresu. Celý priestor areálu to zjednotí. Dlažba celého areálu, jej tvar aj forma vychádza z tradičných parcelácií vinohradníckych osád, akou bola v minulosti a stále je Rača.

Parkovacie a odstavné plochy budú vybudované na pozemkoch mestskej časti Rača. Budú v priamej nadväznosti na príjazdovú komunikáciu - Knižkova dolina. Parkovacie plochy sa nachádzajú na viacerých stanovištiach.

Etapy realizácie jednotlivých stavebných objektov:

1. etapa: Hygienické zariadenie.
2. etapa: Objekt amfiteátra (hľadisko, javisko, prístrešok amfiteátra so zázemím).
3. etapa: Klubovňa so zázemím a exteriérová terasa. Bufet so zázemím a exteriérová terasa.
4. etapa: Kruhová plocha pre ohnisko a terénne hľadisko. Dlažba a úprava terénu.
5. etapa: Osadenie mestského mobiliáru.


Cena rekonštrukčných prác v architektonickej štúdii 2013 nie je uvedená. Podľa Návrhu rozpočtu na rok 2014 a obdobie 2015 - 2016 (tabuľka č. 3 - kapitálové výdavky) rozpočet schválený k 31. októbru 2013 bol 280.000 €, očakávaná skutočnosť 2013 je 30.000 €, návrh na rok 2014 je 230.000 € a výhľad na roky 2015 a 2016 je 0 €.

Vývoj predstavy vedenia MČ Bratislava - Rača o rekonštrukcii amfiteátra ilustrujú výkresy Situácia stavby 2010, 2012 a 2013:Situácia stavby podľa projektu z roku 2010Situácia stavby podľa architektonickej štúdie z roku 2012Situácia stavby podľa architektonickej štúdie z roku 2013


Amfiteáter po rekonštrukcii navrhnutej v štúdii z roku 2013 ukazujú Vizualizácie stavby:
Vizualizácia stavby podľa architektonickej štúdie z roku 2013


Súvisiace články:


2 komentáre:

 1. Kedy sa spoločnosť dopracuje do stavu, ked tieto prešlapy budu zosobnené a starosta ich zaplatí z vlastného?

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Otázky pre starostu a poslancov MZ Rača: kto, kedy, kde a prečo rozhodol o tom, že

  1) amfiteáter sa nebude obnovovať podľa štúdie a projektu z roku 2010, za ktorú MČ zaplatila 14 tis. €?,

  2) MČ dá v roku 2012 vypracovať za 11 a pol tis. € štúdiu na celomestské voľnočasové oddychové centrum v hodnote cca 1,5 mil. €?

  3) MČ zadá v roku 2013 ďalšej architektonickej kancelárií vypracovanie novej štúdie za takmer 10 tis. €, ktorej zámer, rámec a rozsah sa nápadne podobá štúdii z roku 2010?

  OdpovedaťOdstrániť