Stránky

30. 12. 2013

Holá ALFA Rada Procházku

Hlavné osi a súradnice vízie Rada Procházku pre Slovensko a jeho občanov - podrobnosti viď manifest ALFA.


V októbri 2012 predložil Rado Procházka Rade KDH vlastnú predstavu toho, o čo by sa mal na Slovensku usilovať pravý stred. Vo vedení KDH sa nestretla s pochopením a tak nasledovali plánované / vynútené kroky jej autora: začiatkom roka 2013 založil občianske združenie ALFA, vo februári 2013 nasledoval odchod z KDH.

Rado Procházka v manifeste ALFA navrhol pre Slovensko a jeho občanov silnú spoločnosť a jednoduchý štát.

Silná spoločnosť je spoločnosť založená na návrate k vzťahom a väzbám, na vzájomnosti, spolupatričnosti a solidarite rodín, spolkov a obcí.

Jednoduchý štát je štát s menej pravidlami, ale zrozumiteľnejšími, prehľadnejšími a rešpektujúcimi verejný záujem, poskytujúci ľuďom kvalitné verejné služby, na ktoré jednotlivci, rodiny, spolky, obce, okresy a kraje nemajú dosť síl a prostriedkov.

Cieľom návrhu Rada Procházku je spoločenská zmena založená na spolupráci a generačnej obnove slovenskej politiky. Tá sa nedá účinne uskutočniť s ľuďmi, ktorí zo súčasného stavu profitujú a nemajú dôvod ho naprávať.

Hlavné súradnice navrhovanej zmeny sú:

-    jednoduchý, ale spoľahlivý daňový systém:
·     ústavné obmedzenie daní na príjem, spotrebu a majetok; zrušenie odvodov a financovanie základného rozsahu zdravotnej starostlivosti a dôchodkového zabezpečenia z daní, s možnosťou daňových úľav na dobrovoľné poistenie nadštandardu a zvýhodneným dôchodkom pre rodičov pracujúcich detí
·     ústavný zákaz dlhového hospodárenia v intervale volebného cyklu; každá nová vláda tak začne a aj musí skončiť s nulovým dlhom pre tú ďalšiu

-    udržateľný sociálny systém:
·     nahradenie dávkovej džungle prehľadným systémom dvoch typov sociálnej núdze, v ktorom dávky nemajú regulačnú, ale pomocnú funkciu

-    stabilný a prehľadný právny poriadok („menej práva - viac právnej istoty“):
·     ústavný základ pre hlavné pravidlá legislatívneho procesu
·     pevnú lehotu na predbežnú kontrolu ústavnosti zákonov
·     právo zákonodarnej iniciatívy pre stotisíc občanov
·     ochranu výkonu trestnej a poriadkovej politiky štátu pred volebnými cyklami

-    kompetentná a zodpovedná verejná správa:
·     stále kompetenčné zoznamy
·     pravidelné hodnotenie výkonnosti
·     služobnú definitívu
·     hmotnú zodpovednosť verejných funkcionárov za zavinené spôsobenie škody
·     náhodný výber namiesto politických nominácií
·     viazanie životnosti štátnych inštitúcií na reálnu potrebu ich existencie


Východiská a zdôvodnenia návrhu sú opísané v manifeste ALFA.

Otázky pre autora manifestu:

1.       Ako zmenil ciele a priority OZ ALFA Váš zámer uchádzať sa o post hlavy štátu? Ako ovplyvní činnosť OZ Vaše prípadné zvolenie za prezidenta?
2.       V akom stave je rozpracovanie manifestu do podrobnejšieho programu pre (i) Verejné financie, národné hospodárstvo a sociálnu politiku, (ii) Spravodlivosť, bezpečnosť a poriadok, (iii) Vzdelanie a kultúru, a (iv) Ochranu, obnovu a rozvoj krajiny?
3.       V akom vzťahu je navrhovaná spoločenská zmena k reforme verejnej správy, ktorú pripravuje SMER? Aké územné členenie preferujete?
4.       Ako sa silná spoločnosť a jednoduchý štát premietnu do samosprávy? Aké organizačné princípy a zmeny do nej prinesú? Ako zmenia zákon o obecnom zriadení?
5.       Ako prebehne generačná obnova slovenskej politiky? Čo pre ňu môžu a musia urobiť politici, čo občania?Súvisiace články:


20 komentárov:

 1. Perfektný program! Konečne má bežný občan možnosť bližšie sa s ním v koncentrovanej (stručnej) podobe zoznámiť. Aj keď napr. služobnú definitívu nepovažujem za dobré, motivujúce riešenie, bodu udržateľný sociálny systém moc nerozumiem, je veľmi stručný, a predpokladám, že daň z majetku sa má týkať len nehnuteľného majetku, inak nemám k obsahu výhrady. Ešte snáď k právu zákonodarnej iniciatívy pre stotisíc občanov - skôr bude formálnej povahy a ťažko v praxi využiteľné. Na niektoré otázky bude, podľa môjho názoru, pre autora náročné v súčasnom štádiu konkrétnejšie odpovedať.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Manifest ALFA udáva smer a v mnohých ohľadoch jasný anti-SMER, čo samo o sebe vzbudzuje nádej. Diagnóza neduhov slovenskej spoločnosti a politiky je blízka skúsenosti občana, ktorý je ich častým nedobrovoľným objektom. Jednotlivé návrhy manifestu nepochybne musia prejsť verejným diskurzom a sú preň sľubným základom. Verím, že sa dočkáme aj odpovedí autora - prezidentská kampaň je pre ne tým najvhodnejším časom.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Naozaj vynikajuci program, okradnutie tych co poctivo platili odvody. Liecba acylpyrinom, a repovou vodou ako klystyr.

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Anonymný 1.1.2014 11:53:00,

  kto komu čo ide ukradnúť??

  OdpovedaťOdstrániť
 5. je Nový rok, už je dovolené rýpať :-)?

  OdpovedaťOdstrániť
 6. Vlado, tu je dovolené rýpať imrvére :).

  OdpovedaťOdstrániť
 7. Zdá sa, že Pán Prcházka od Alfy pomaly odstúpil a vidina prezidentského postu prekryla snahu o pokračovanie v Alfe.

  Postaviť relevantný program nie je až tak ťažké. Ťažké je ho presadiť a naplniť. Pán Procházka sa nemal s Alfou podliezať ani KDH, ani pravici, ani politickým stranám. Tie si svoj kalný rybník nevypustia. Mal sa obrátiť na sklamaných voličov všetkých doterajších politických strán, teda na občanov. A to on neurobil. Stále bojuje o priazeň politických strán a tak Alfu vymenil za vidinu prezidentského stolca. Takže ani prezident,...ani Alfa sa konať nebudú,...lebo pán Procházka chce všetko naraz, aj prezident, aj straník, aj pravičiar, aj partokrat, a všetko mať nejde,...niečoho sa je treba vzdať, aby sme niečo dostali.

  OdpovedaťOdstrániť
 8. Anonymný 1.1.2014 13:20:00,

  či sa ne/bude konať prezident, o tom rozhodnú voliči. čo sa týka ostatných vecí, Rado Procházka práve tým, že do prezidentského ringu vstupuje ako nestraník a občiansky kandidát, sa obracia primárne na voličov, nie na strany. že hľadá podporu aj u polit. strán? na tom nie je nič zlé, práve naopak. dôležité je, aby prípadnú podporu „nezobchodoval“ za ústupky, ktoré z programu ALFA urobia zdrap papiera. zatiaľ som také signály nezachytil. ak niekto áno, podložte ich pls namiesto domnienok faktami.

  OdpovedaťOdstrániť
 9. ak by Prochádzka sa stal prezidentom, program v článku stručne ako hlavné súradnice sa stane "zdrapom", o to skôr, že už teraz 1 - 2 z hlavných súradníc sú "zdrapom" a v praxi nemôžu dobre fungovať
  neprekvapuje, že bežní ľudia v programe vidia veľkú nádej na spásu pomerov na SK, ale odborníci vidia "nulový" rozmer niektorých súradníc,
  ak v 3-rozmernej sústave sa jedna súradnica vyjadrí nulou, potom sa obraz zmení na 2-rozmerný - plochý, ak sa to udeje v mnohorozmernej sústave, tak je obraz deformovaný

  zrušenie odvodov a financovanie základného rozsahu zdravotnej starostlivosti a dôchodkového zabezpečenia z daní, s možnosťou daňových úľav na dobrovoľné poistenie nadštandardu a zvýhodneným dôchodkom pre rodičov pracujúcich detí
  pekne pôsobí, ale prakticky znamená aj "krádež", hoci nie absolútnu, ako písal Anonymný o 11:53,
  pre verejnú službu by to znamenalo, že štandard by sa dostal plne pod politickú kontrolu aktuálne vládnej moci prostredníctvom prerozdeľovania daňových príjmov
  ak by sa minuli prostriedky schválené v zákone o ŠR na príslušný rok, museli by sa prijímať rozpočtové opatrenia, ktoré by vyvolali dodatkové napätie, s najväčšou pravdepodobnosťou by sa musela zmeniť ustálená prax a ministrovi financií ako zástupcovi vlády SR by sa muselo zákonom zveriť právo rozpočtového opatrenia s oveľa vyšším podielovým vyjadrením ako doteraz, alebo by sa musela vytvárať mimoriadne vysoká rezerva vlády, aby sa vedela pokryť nečakaná potreba
  negatívny vplyv na rozpočtové hospodárenie štátu / verejných financií sa vie snáď predstaviť aj laik,
  pozrime sa na matematicko-finančnú stránku tohto návrhu a zistíme, že sa pohybujem v rádoch miliárd, na príjmovej stránke je to cca 3,881 mld. a na výdavkovej cca 3,789 mld., ak sa odrátajú vplyvy finančných operácií a započíta vplyv časového rozlíšenia, laici snáď odpustia, že je to bez bližšieho výkladu, tak saldo predstavuje cca +4,9 mil.,
  na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že výsledok možno vylepšiť o odpočítanie nákladov na správu verejného zdravotného poistenia a prevádzkové činnosti št. ZP, cca 123 mil. a platby štátu za "jeho" poistencov v sume cca 1,2 mld., ale pravda ako obvykle je iná, k vylepšeniu na účely kvalitnej zdravotnej starostlivosti by s najväčšou pravdepodobnosťou nedošlo
  ak by sa odvody nahradili daňovým zdrojom, tak buď by sa do zdravotníctva dostávalo oveľa menej alebo by sa muselo zvýšiť daňové zaťaženie, a to podstatne
  minimálne o úroveň, ktorá zodpovedá zaťaženie terajších odvodov
  takže zmenili by sa slová predpisu, kolónky výkazov, po formálnej stránke aj výpočet dane, ale fakticky pre daňovníkov by došlo k uľahčeniu iba v časti administratívy,
  koľko verejných financií by nás ako spoločnosť stála taká zmena nevedno, ale málo by to nebolo
  ak sa k tomu má pridať aj politika úľav preto, že si niekto zmluvne dojedná nadštandard, tak je to diskriminácia z dôvodu iného postavenia ako vyšitá, okrem toho, že výpadok daňových príjmov z takého titulu by sme buď všetci daňovníci museli sanovať na úkor niektorej inej verejnej služby, alebo by na rozpočtové krytie základnej zdravotnej starostlivosti bolo menej zdrojov
  ak sa na to pozrieme z hľadiska procesného, tak si môžeme byť istí, že prípravu návrhu rozpočtu budú sprevádzať toľko známe odborárske aktivity - mnohými zvané rukojemnícke drámy alebo vydieranie

  nezanedbateľnou súčasťou návrhu je možný vplyv na ochranu investícií a zamestnanosť
  bude si štát zastúpený MZ ako správcom verejných financií objednávať výkony základnej zdravotnej starostlivosti priamo od poskytovateľov, alebo zostanú naďalej v súkolí súkromné ZP?
  ak nie, ako rozsiahlo bude treba zmeniť náš právny poriadok? nebude treba prijať ústavný zákon?
  mala by SR ma krku arbitráže, alebo nemala, lebo "riešenie" pochádza z prostredia zdanlivo naklonenému súkromnému podnikaniu?
  a k tomu sa priam automaticky vynára otázka:
  v čom by to bolo vlastne iné ako pri jednej št. ZP, o čo sa usiluje súčasná vláda?

  o inej súradnici v samostatnom príspevku

  OdpovedaťOdstrániť
 10. ústavný zákaz dlhového hospodárenia v intervale volebného cyklu; každá nová vláda tak začne a aj musí skončiť s nulovým dlhom pre tú ďalšiu, je ďalšou súradnicou, ktorá asi bude pre mnohých veľmi lákavou, ako obvykle má svoje ale, v tomto prípade ALE, lebo je mimoriadne významné
  na prvý pohľad jednoduché – vlády nerobte dlhy pre svoje nástupníčky
  fakticky nerealizovateľné, dôvodov je toľko, že v tomto príspevku len niektoré
  kto sa venuje verejným financiám vie, že pribežne sa síce meria výsledok / stav hospodárenia, ale dlh / schodok za uplynulé obdobie sa potvrdzuje s časovým odstupom (rozlíšenie), je to súčasť nielen súkromného sektora, ale aj verejného,
  ak by sme chceli robiť rez na účely navrhovaného ústavného zákona uprostred volebného roka, potom by sme museli návrh ŠR pre daný rok rozdeliť na dva zákony, do termínu prevzatia moci novou vládou a po ňom, ale ako to vopred určiť na účely zákona o ŠR? Ako sa s tým vyrovnať, ak sa náhle skráti funkčné obdobie vlády? má idea platiť aj pre prípad rekonštrukcie vlády pri nezmenenej vládnej koalícii alebo nie pre prípad „nevýmeny“ predsedu?
  zmeníme zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a ako? napr. zmeníme vymedzenie rozpočtového roka? ak nie, potom platí, že vláda predkladá NR SR návrh zákona o ŠR na celý rozpočtový rok, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom
  návrh, tak ako je uvedený v spojení s ustálenou legislatívnou a rozpočtovou praxou, by mohol dávať aký-taký zmysel / vyvolávať dojem, že vláda sa má ujať svojej funkcie od roka, ktorý nasleduje po roku uskutočnených volieb a VÝLUČNE s návrhom zákona / zákonom o ŠR, ktorý neobsahuje dlhy
  to asi nemyslel nikto z autorov vážne, skutoční odborníci na verejné financie by takú hlúposť nenavrhli, minimálne by nepoužili slovo dlh / dlhy, lebo ak by to mysleli vážne, znamenalo by to, že štátny rozpočet by musel ku dňu ukončenia činnosti jednej vlády platiť všetky dlhy / pôžičky CELÉHO verejného sektora, teda dlhovú službu by „VYNULOVAL“, nech to stojí, čo to stojí!!!
  z čoho by nová vláda financovala prevádzku verejného sektora, nevie ani najvyšší na nebesách, lebo predchádzajúca by určite minula posledné aktívum a nové daňové / rozpočtové príjmy by sa získali s náležitým časovým rozlíšením
  ak by výmena vlády pripadla na obdobie platenia faktúr za obvyklé kontinuálne poskytované služby (dnes už prevažne súkromný sektor), zostali by neuhradené a prvé dlhy by mala nová vláda na krku,
  neoddeliteľnou súčasťou by bola neistota pri verejnom obstarávaní služieb a tovarov o obmedzení variability emisií derivátov dlhovej služby nehovoriac, požičať si tzv. dlhé peniaze by sa už nedalo, čo by to znamenalo pre strednodobé i dlhodobé rozvojové programy, si snáď vedia ľudia domyslieť aj bez „našepkávania“

  toľko na ukážku „nulového“ rozmeru tejto súradnice z odbornej stránky by mohlo stačiť,

  článok je v zásade fajn, mne však chýbajú aspoň dve otázky:

  6. ako si predstavuje presadzovanie častí svojho programu, v akej postupnosti a dokedy; vedel by dať sľub, že pri neúspechu vyjednávania do 3 - 4 rokov by už nekandidoval druhý raz?

  7. kto je autorom jednotlivých častí manifestu silná spoločnosť a jednoduchý štát a ktorej?

  OdpovedaťOdstrániť
 11. pre Vlado Dulla 1.1.2014 14:50:00:

  ad „bežní ľudia v programe vidia veľkú nádej na spásu pomerov na SK...“

  zatiaľ som sa s takýmto mesianistickým postojom k manifestu nestretol, osobne ho považujem za dobrý základ pre hľadanie poctivých riešení.

  ad „štandard by sa dostal plne pod politickú kontrolu aktuálne vládnej moci“

  nie je pod tou kontrolou už dnes?

  ad „ak by sa odvody nahradili daňovým zdrojom, tak buď by sa do zdravotníctva dostávalo oveľa menej alebo by sa muselo zvýšiť daňové zaťaženie, a to podstatne“

  z dikcie manifestu usudzujem, že by šlo o druhý prípad s tým, že cieľom by bolo celkový výber daní oproti súčasnému súčtu dane + odvody znížiť a zároveň zjednodušením daňového systému zlepšiť kontrolu finančných tokov a tým usporiť peniaze, ktoré sa v súčasnom zložitom systéme rozkotúľavajú kade-tade.

  OdpovedaťOdstrániť
 12. Všetko je veľmi jednoduché. Občania voliči sa nevyznajú v odborných výrazoch. Nevedia sa zorientovať v súvislostiach. Čakajú sľuby ako budú menej pracovať a dostanú viac. Ako sa o nich postará štát. Oni len hodia do urny hlas a budú mať blahobyt. To je TEN naj program väčšiny Slovákov. Tej nemlčiacej...

  OdpovedaťOdstrániť
 13. Dobrý deň, pracujem na kampani Rada Procházku a nižšie Vám zodpovedám dve Vami položené otázky. K ostatným sa dostane Rado v najbližšom čase a následne Vám zodpovieme aj tie.

  3. V akom vzťahu je navrhovaná spoločenská zmena k reforme verejnej správy, ktorú pripravuje SMER? Aké územné členenie preferujete?
  "Máme len dve možnosti: buď jednostupňovú obecnú a mestskú samosprávu s novým modelom kompetencií, alebo narysovanie žúp tak, aby zodpovedali prirodzeným regiónom. "
  5. Ako prebehne generačná obnova slovenskej politiky? Čo pre ňu môžu a musia urobiť politici, čo občania?
  "Naša krajina potrebuje generačnú aj morálnu obmenu. To, v akej sme dnes situácii odráža podstatu súčasnej politiky. Tá spočíva v hrách, v delení si koristi. Pritom politika je nástroj na to, aby sa ľuďom poskytoval poriadny servis. Nová generácia verejnej služby bude musieť zaviesť nulovú toleranciu na svoje zlyhania a namiesto vlastných problémov sa venovať reálnym témam."

  OdpovedaťOdstrániť
 14. pre Vlado Dulla 1.1.2014 15:53:00

  zostavovanie a fungovanie štátneho rozpočtu je vysoko odborná, zložitá záležitosť, k jej sofistikovaným detailom sa neviem a nechcem vyjadrovať. len si laicky myslím, že ak vyrovnaný rozpočet MÔŽE fungovať v rodine a zo zákona MUSÍ fungovať v obci / meste, potom by tento koncept mohol a mal fungovať aj na úrovni štátu. „nesedí“ mi napr. Paroubkovo presvedčenie, že štát je možné zadlžovať do bez vedomia, lebo veď štát svoje dlhy splácať nemusí - nie je to pravda, dlhy štátu vždy nakoniec musia zatiahnuť jeho súčasní alebo budúci obyvatelia alebo - ako ukazuje príklad Grécka - obyvatelia nejakého širšieho „solidárneho“ spoločenstva.

  OdpovedaťOdstrániť
 15. pre Anonymný 2.1.2014 7:52:00

  na manifeste ALFA je mi sympatické práve to, nesľubuje pečené holuby rovno do úst, že naopak občana vracia k jeho zodpovednosti za seba a svojich blízkych a že o štáte hovorí ako o servisnej organizácii, , ktorá „má právo a zároveň povinnosť robiť iba to, čo rovnako dobre alebo lepšie nedokážu robiť jednotlivci, rodiny, spolky, obce, okresy a kraje“.

  kým sa ako občania neprihlásime k svojej zodpovednosti, stále budeme rukojemníkmi nepoctivých politikov, ktorí vedia len sľubovať a nemajú úmysel ani schopnosti svoje sľuby splniť.

  OdpovedaťOdstrániť
 16. Tim co platili dochodkove poistenie v zavislosti na prijme. Ti budu obabrani

  OdpovedaťOdstrániť
 17. pre Anonymný 4.1.2014 12:05:00

  súhlasím, že takéto riziko tu je.

  autor manifestu píše: „ide o prechod z poistného na dávkový systém ... na takýto systém sa nedá prejsť hneď“. z toho dedukujem, že rizika „obabrania“ tých, čo platili dôchodkové poistenie v závislosti na príjme, si je vedomý.

  uvedený prechod má zmysel len vtedy, ak sa udeje v medziach spravodlivosti, bez „obabrania“ kohokoľvek.

  OdpovedaťOdstrániť
 18. Pre Miro Ščibrány 1.1.2014 o 16:54

  podľa rôznych reakcií, vyjadrení na internete má to byť našou spásou

  dnes nie je pod kontrolou vládnej moci, je to jasné z príspevku

  naplnenie cieľa znížiť celové zaťaženie (dane + odvody) znamená fakticky nastoliť prvý variant –menej peňazí do verejného zdravotníctva na základnú zdravotnú starostlivosť

  zjednodušením daňového systému sa nezaručí zlepšenie kontroly finančných tokov a už vôbec nie úspora peňazí
  bolo by to na dlhšiu odbornú debatu, ale na účely tejto diskusie by mohlo stačiť, že kontrola finančných tokov v pôsobnosti štátu nepokrýva ani 40 % obratov / pohybov bezhotovostného styku
  aj keď hotovostný styk je už dosť obmedzovaný, stále je dostatočný priestor na jeho využívanie,
  v kombinácii s právom mať podľa najnovších predpisov EÚ bankový účet v ktorejkoľvek banke na území EÚ možnosti kontroly a dosah nášho štátu na finančné operácie sa ešte znížia

  OdpovedaťOdstrániť
 19. Pre Miro Ščibrány 2.1.2014 o 12:02

  porovnávanie s rodinou je divné,
  netušil som, že v niektorých prebiehajú voľby, kto bude vládnuť najbližšie funkčné obdobie a robiť sám strategické rozhodnutia, bola by to riadna fraška, ak by doma sa schvaľovalo programové vyhlásenie a vyslovovala podpora / nedôvera ako v NR
  podľa má, seriózny ekonóm - profesionál, fungovanie štátu s rodinou nepoužíva v takých súvislostiach

  zákonnou úpravou je samospráve určená povinnosť prijať vyrovnaný rozpočet, ale o odovzdávaní počas volebného roka a bez akýchkoľvek dlhov sa v zákone nič nepíše
  idea ALFA je postavená na úplne inej filozofii – odovzdanie medzi rôznymi vládnymi mocami bez dlhov z minulosti
  ak to vie niekto upraviť legislatívne tak, aby boli zohľadnené všetky aspekty – vecné i časové, má moju poklonu už vopred,
  keďže za celý čas, čo som sa podieľal na príprave ŠR som nezachytil nikoho z profíkov hovoriť o takej idee, tak som doplniť otázku s číslom 7,
  naozaj by ma zaujímalo, kto je autorom takého zámeru, ale hlavne ako si predstavuje jeho napĺňanie
  rád by som s ním o tom diskutoval a verím, že by sa pridali i ďalší „zvedavci“

  k príkladu Grécko asi toľko, ak by sa širšie spoločenstvo nerozhodlo zachraňovať súkromný kapitál na úkor verejných zdrojov, boli by sme mimo hry,
  zo žiadnej zmluvy uzatvorenej v súvislosti s členstvom a existenciou ES / EÚ nevyplývala povinnosť sanovať nezodpovedné Grécko, zo zmluvy vyplýva skôr opak, lebo je v nej jasne uvedené, že EÚ neručí za záväzky členských krajín,
  ak niekto argumentuje spoločnou menou a povinnosťou jej ochrany pred oslabovaním, tak si dovolím povedať, že zavádza širokú verejnosť, ak nie priamo klame
  len nedávno celý pokrokový ekonomický svet oceniť generálneho guvernéra jednej národnej banky za výrazné oslabenie ich meny, zachovanie konkurencieschopnosti a oživenie exportu
  viem, že nie si ekonóm a makro vzťahy sú tajomné aj pre veľkú časť z nich, ale ak bolo správne intervenovať za veľké národné zdroje v prospech poklesu parity, tak prečo nebolo správne získať pokles bez vynaloženia akejkoľvek sumy priamych nákladov, mať „vylepšené“ euro a exportovať do aleluja?

  OdpovedaťOdstrániť
 20. pre Matúš Kollár 2.1.2014. o 9:54

  to nie sú žiadne odpovede, neobsahujú vyjadrenie vzťahu k samospráve a popis priebehu výmeny

  ak neviete vecne odpovedať, bolo by čestné to priznať, na politické „školenie“ nie je nikto zvedavý

  ak vidíte iba dve možnosti, ste zaslepený/í, alebo vedome ľudí chcete vodiť za nos

  OdpovedaťOdstrániť