Stránky

O mne

Narodil som sa v Rači. Tatovi Jožkovi (1915), mame Julke, rod. Beladičovej (1917) a sestrám a bratom Filoménke (1939), Stankovi (1940), Ruženke (1942), Marienke (1945), Jožkovi (1946) a slniečku Aničke (1950). V roku 1952, v čase, keď sa ešte rodili „domáci“ Račania. Najmladší brat Dušanko (1956) už bol Račan „pôrodnicový“.
Tata a mama, mamini rodičia František (1889) a Kristína (1889) a praprapra...rodičia sa narodili v starých domcoch na Dolnom konci Račišdorfu/Récse. Tatov dedo František s rodinou a synom Jánom (1870) sa na Dolný koniec Račišdorfu prisťahovali koncom 19. storočia z Grinavy. Tatova mama Kristína, rod. Valentová (1874), bola Chorvatanka z Chorvátskeho Grobu. Do Račišdorfu prišla ako mladučká slúžtička.

Po otcovej a maminej smrti ma čosi pobádalo vrátiť sa späť k račianskym koreňom. Mal som to šťastie pri tomto návrate stretnúť vzácnych ľudí, ktorí mi o nich vedeli povedať všetko, čo nestihli rodičia, a ešte aj omnoho viac - Ľudko Havlovič, Janko Luknár, Miloš Sedro Sedramač. Vďaka nim hĺbku svojich račianskych koreňov spoznávam a preciťujem naplno.
Vyrastal som v prostredí, kde bolo vždy bližšie ku karhaniu než k pochvale. Tento prístup mi vsiakol hlboko do duše a určite sa prejaví aj v textoch na tejto stránke. Čitateľ, ktorému kritická optika príliš „nesedí“, sa s tým buď zmieri alebo stránku opustí. Bárs ma to zamrzí, neostane mi iné než to prijať... alebo sa sem-tam pokúsiť prekročiť svoj tieň.
Aj keď neraz mávam pocit, že (račianske) korene mi vo všeličom život viac sťažujú než uľahčujú, cením si ich. Bez nich, bez napojenia na minulosť, na zvyky a tradície predkov, na ich predstavy o svete a ich hodnoty, by bol môj život chudobný a fádny.
S Račou sme si navzájom stále čosi dlžní. Kolobehom požičiavania si a vracania akiste budeme prepojení až do smrti... pravdaže, mojej. Lebo verím, že Rača - tak ako pretrvala nájazdy Turkov a totalitných plánovačov - pretrvá aj nápor developerov a komunálno-politických ziskuchtivcov rôznej proveniencie a všelijakých úmyslov a mravov.
Článkami na tejto stránke sa pokúsim k tomu aspoň akým-takým dielom prispieť.