O mne

Narodil som sa v Rači v čase, keď sa ešte rodili „domáci“ Račania (mladší brat už bol Račan „pôrodnicový“). Moji rodičia a z maminej strany aj praprapra...rodičia sa narodili v starých domcoch Račišdorfu/Récse, otcov dedo a jeho rodina sa do Račišdorfu prisťahovali koncom 19. storočia z Grinavy.

Po otcovej a maminej smrti ma čosi nútilo vrátiť sa späť k račianskym koreňom. Mal som to šťastie na tejto ceste stretnúť vzácnych ľudí, ktorí mi o nich vedeli povedať všetko, čo nestihli rodičia, a ešte aj omnoho viac - Ľudko Havlovič, Janko Luknár, Miloš Sedro Sedramač. Vďaka nim hĺbku svojich račianskych koreňov preciťujem naplno.

Vyrastal som v prostredí, kde bolo vždy bližšie ku kritike než k pochvale. Tento prístup mi vsiakol hlboko do duše a určite sa prejaví aj v textoch na tejto stránke. Čitateľ, ktorému kritická optika príliš „nesedí“, sa s tým buď zmieri alebo stránku opustí. To ma bude mrzieť, no neostane mi iné než to prijať... alebo sa sem-tam pokúsiť prekročiť svoj tieň.

Aj keď občas mávam pocit, že (račianske) korene mi vo všeličom život viac sťažujú než uľahčujú, cením si ich. Bez nich, bez napojenia sa na minulosť, na zvyky a tradície predkov, na ich predstavy o svete a ich hodnoty, by bol môj život chudobný a fádny.

S Račou sme si navzájom stále čosi dlžní. Kolobehom požičiavania a vracania si akiste budeme prepojení až do smrti... pravdaže, mojej. Lebo verím, že Rača - tak ako pretrvala nájazdy Turkov a totalitných plánovačov - pretrvá aj nápor developerov a komunálno-politických ziskuchtivcov rôznej proveniencie a všelijakých úmyslov a mravov.

Článkami na tejto stránke skúsim k tomu aspoň akým-takým dielom prispieť.