Stránky

19. 2. 2018

Starosta Pilinský obsluhuje ďalšieho klienta

Chystá sa vpád výstavby do srdca Rače?

Skutkový stav

Pri Nám. Andreja Hlinku, na styku ulíc Detvianska a Pri Vinohradoch, spoločnosť Villa Vino Rača (VVR) a. s. vlastní dve budovy a cca 3.000 m2 pozemkov a má v nájme na roky 2008 - 2038 budovu Katolíckeho kultúrneho domu (KKD – kino Nádej), a na roky 2008 - 2028 cca 2.500 m2 pozemkov – oboje vlastní hlavné mesto, správcom je mestská časť Rača.


Zámery VVR a. s.

Aj keď má VVR a. s. pozemky hlavného mesta v nájme ešte na 10 rokov, chce ich odkúpiť už teraz. PREČO? Možné dôvody: 1) Pre VVR a. s. je výhodnejšie pozemky odkúpiť než ďalej platiť nájom. 2) VVR a. s. chce ešte pred rokom 2028 s pozemkami vykonať niečo, čo môže len vlastník.

Či tak či onak, VVR a. s. chce sceliť pozemky, zhodnotiť svoje nehnuteľnosti, stať sa v centre Rače dominantným vlastníkom a zvýšiť svoj vplyv na výstavbu v lokalite.


Kroky starostu

Starosta Pilinský má povinnosť spravovať nehnuteľnosti hlavného mesta tak cieľavedome a hospodárne ako VVR a. s. svoje. Prečo robí opak?

Požiadal primátora Nesrovnala o predbežný súhlas s predajom pozemkov. Bez upozornenia na riziká a viacstrannú nevýhodnosť pre mesto a mestskú časť. Tak ako pri zámene pozemkov na tzv. RNR.

Primátor Nesrovnal predbežný súhlas s predajom udelil.

Súhlas primátora starostovi umožňuje obísť schvaľovanie predaja mestskými poslancami. Na miestnom zastupiteľstve predaj presadzoval už v júli a decembri. Dvakrát trojpätinovú podporu nezískal. Na rok 2018 plánuje tretí pokus.


Otázky starostovi

Ste si naozaj istý, že máte od obyvateľov Rače mandát na predaj pozemkov pri KKD – kine Nádej, aj keď ním

• podporíte majetkové záujmy súkromného subjektu?
• hodíte za hlavu svoju povinnosť chrániť majetok obce?
• znížite hodnotu budovy KKD vo vlastníctve mesta?
• odsúdite KKD, významnú kultúrno-historickú pamiatku, na zánik?
• vpustíte betón do centra Rače ako to bolo na tzv. RNR?
• pripravíte samosprávu o vplyv na výstavbu v centre Rače?
• spôsobíte Račanom na sto rokov nevratnú ujmu?


Zhrnutie

Starosta sledujúc svoje kariérne záujmy tlačí na predaj pozemkov. S figúrkami ťahá tak, aby zodpovednosť padla na hlavu iným. Veď on predaj len navrhuje, hlasovať budú poslanci. Poslanci, ktorí predaj schvália, starostovi zmyjú vinu z rúk.

Sami stratia kus dôveryhodnosti pre obyvateľov Rače.


Milada Dobrotková
poslankyňa MZ Rača

Miro Ščibrany