Stránky

8. 11. 2016

Zámena pozemkov mesta a INTERCOM Development s.r.o. na RNR - MsZ 27.10.2016

Videozáznam z mestského zastupiteľstva zo dňa 27. októbra 2016, 
bod 7: Zámena pozemkov mesta a INTERCOM Development s.r.o. 
na Radničnom námestí v Rači


Výsledky hlasovania 


Prílohy:


Parcely na Radničnom námestí 


13. 10. 2016

Starosta Pilinský klamal poslancov MsZ aj verejnosť

„Pán Rybák tu hovoril veľa klamstiev. Parcela medzi Závadskou a Radničným nikdy nebola predmetom zámeny. Nikdy nebola predmetom zámeny.“


Takto sa dušoval starosta a mestský poslanec Pilinský na MsZ 29.9.2016 v odpovedi na vystúpenie Martina Rybáka k návrhu na zámenu pozemkov hlavného mesta a spoločnosti INTERCOM Development s.r.o..

Skutočnosť je úplne iná. 

763 M2 „POTOMKOV“ PARCELY 674/9, ktorá podľa starostu „nikdy nebola predmetom zámeny“, V ZÁMENE STÁLE JE.

„Potomkovia“ vznikli odčleňovaním parciel z pôvodnej parcely 674/9. Tá ešte v januári 2016 mala 3 092 m2. Po netransparentnom odčleňovaní sa jej výmera vo februári znížila na dnešných 1 863 m2.


Práve zaradenie parcely 674/9 do zámeny vyvolalo v decembri 2015 vlnu odporu a petíciu obyvateľov Závadskej. Následne bolo v januári 2016 zvolané verejné zhromaždenie obyvateľov (VVO) Rače a VVO vytvorilo komisiu na preverenie opodstatnenosti a výhodnosti zámeny.

Čarom nechceného je, že zmienených 763 m2 pozemkov mesta do zámeny nechce ani INTERCOM. Starosta teda proti vôli obyvateľov aj investora tieto pozemky vnucuje do zámeny a zároveň tvrdí, že predmetom zámeny nikdy neboli...

Pravda nie je ani to, že Martin Rybák vystúpil na januárovom verejnom zhromaždení obyvateľov. O otáčaní sa polovice ľudí na opätku ani nehovoriac. Oboje sú účelové lživé konštrukcie starostu Pilinského. Ich zmysel je jediný - znevážiť názorového oponenta. To je starostov obľúbený spôsob vedenia „polemiky“...

No ešteže má Rača takého schopného vyjednávača a starostu.


POZNÁMKA

Návrh zámeny pozemkov predložila spoločnosť INTERCOM Development s.r.o. Ivana Kmotríka a podľa záverečnej správy občianskej komisie je pre hlavné mesto finančne aj vecne nevýhodný.PRÍLOHY:


Miro Ščibrany
obyvateľ mestskej časti Bratislava Rača

8. 10. 2016

Zámena pozemkov mesta a INTERCOM Development s.r.o. na RNR - MsZ 29.09.2016

Videozáznam z mestského zastupiteľstva zo dňa 29. septembra 2016, 
bod 18: Zámena pozemkov mesta a INTERCOM Development s.r.o. 
na Radničnom námestí v RačiVýsledky hlasovania 


Prílohy:


Parcely na Radničnom námestí 


7. 2. 2016

Dovolí primátor Nesrovnal profitovať Kmotríkovi na účet hlavného mesta?

Zaplatia Bratislavčania ďalšiu „výhodnú“ zámenu pozemkov? 
Tentoraz výhodnú pre Kmotríka?

Najprv sa zdalo, že  primátor Nesrovnal a starosta Pilinský dostali od Kmotríka ponuku, aká sa neodmieta [1]. Potom sa vynorili pochybnosti a háčiky. A obyvatelia mestskej časti Rača iniciovali petíciu [2] a verejné zhromaždenie [3].

Obyvatelia Rače na verejnom zhromaždení prijali vyhlásenie [4]. S požiadavkou, aby park vybudoval developer na vlastné náklady, bez ďalších podmienok. A aby sa preverila výhodnosť zámeny. Po analýze sa zisťuje, že zámena nie je výhodná ani pre hlavné mesto, ani pre mestskú časť. Aj keď za ňu starosta a mestský poslanec Pilinský lobuje, ako najlepšie vie. Na magistráte, v mestskom aj miestnom zastupiteľstve. A cez svoje mediálne páky aj u verejnosti.

Starosta a jeho muži verejnosť strašia, že park bude jedine vtedy, keď mesto rýchlo pristúpi na zámenu podľa návrhu developera. A že keď nie, nebude žiadny park. A developer postaví osempodlažnú budovu. A že na vine budú tí, ktorí o zámene pochybujú. A požiadavkou preveriť výhodnosť zámeny len zdržujú a ohrozujú park. V tomto duchu Pilinského ľudia zorganizovali aj vlastnú petíciu [5].

Pozrime na zámenu znova a hlbšie.


Bezcenné pozemky „roztrúsené v území“?

Developer tvrdí, že od hlavného mesta žiada len pozemky „roztrúsené v území“ [6]. Ján Bednarič, človek z najbližšieho okolia starostu Pilinského, takýto pohľad developera vo verejnej diskusii podporil [7]:

„Môžem vám garantovať, že z toho, čo má dať Magistrát, nie je ani jeden meter štvorcový lukratívnej parcely - sú to plochy pod existujúcimi bytovkami, popri trati električiek a pod vybudovanými parkovacími miestami.“

Katastrálna mapa s vyznačením vlastníctva pozemkov hovorí niečo úplne iné:


Pozemky hlavného mesta nie sú roztrúsené. A tie pod budovami a parkovacími miestami majú vysokú hodnotu. Pre hlavné mesto aj pre developera. Developer ich v rozpore so Zmluvou o nájme [8] použil ako stavebné pozemky. Pritom ich mal len v nájme za cca 3,30 €/m2/rok. A hlavné mesto ich môže developerovi predať za viac než 300 €/m2. A ako vlastník pozemkov by malo preveriť zodpovednosť ich správcu za porušenie Zmluvy o nájme. Správcom je mestská časť a jej starosta Pilinský.

Hodnotné sú aj pozemky popri trati električiek. Hlavné mesto a mestská časť na nich môže vytvoriť verejné parkovacie miesta. Prípadne ich využiť na chodník spájajúci nový park s parkom J. M. Hurbana.


Koľko stojí park s detským ihriskom a jeho údržba

Pozrime si ďalej náklady na vybudovanie a údržbu parku.

Podľa odborníka na parky, detské ihriská a ich údržbu, za 100 000 € developer park s výmerou 3 600 m2, s detským ihriskom s plochou 550 m2 a s vyše 100 vzrastlými stromami nevybuduje. Tento park „podobný Medickej záhrade“ [6] vyžaduje dvoj- až päťnásobok čiastky, tzn. 200 až 500 000 €. A 10 rokov údržby si vyžiada ďalších cca 300 000 €.

O týchto nákladoch sa v ponuke developera nehovorí.


Kto by mal určovať podmienky zámeny pozemkov?

Podčiarknuté a zrátané: ponuka developera je pre hlavné mesto ešte nevýhodnejšia, než sa zdalo.

Na Radničnom námestí sa očividne má zopakovať scenár zámeny ako na Hagarovej. Najprv developer v územnom a stavebnom konaní presadí nezmyselné, predimenzované riešenie. Za nečinného prihliadania alebo príčinlivého konania stavebného úradu, starostu, prípadne miestnych poslancov. Potom developer príde s „ústupkom“. A diktuje si podmienky.

Developer svoj „ústupok“ mediálne predáva ako nezvyčajne ústretový krok voči verejnosti. A mestský poslanec Pilinský a jemu blízki ľudia nevýhodnosť zámeny pre hlavné mesto a mestskú časť zľahčujú.

Kandidát na primátora Ivo Nesrovnal v rozhovore pre račan.sk povedal:

„Pravidlá musí určovať mesto developerom, nie naopak.“ [9]

Primátor Nesrovnal má príležitosť ukázať, že to myslel vážne.
A vziať Kmotríkovi z ruky taktovku.

Miro Ščibrany
obyvateľ mestskej časti Bratislava Rača

[6] Žiadosť o zámenu pozemkov (Žiadosť Intercom Development s.r.o.)
[8] Zmluva o nájme pozemkov (Zmluva MČ Bratislava Rača a Intercom Development s.r.o.)
31. 1. 2016

Primátor Nesrovnal a starosta Pilinský dostali od Kmotríka ponuku, aká sa neodmieta. Naozaj?

TASR nedávno uverejnila správu o vybudovaní parku a zámene pozemkov na Radničnom námestí [1]. Správa pripomína Antonioniho film „Blow-up“. Zväčšenina idylickej fotografie milencov odhalila zločin.


O čo ide?

INTERCOM Development s. r. o. Ivana Kmotríka chce v lokalite „Radničné námestie Rača“ [2] vybudovať verejný park. Na vlastné náklady. Za 100 000 €. S výmerou 3 600 m2. S detským ihriskom s plochou 550 m2. S vyše 100 vzrastlými stromami. Namiesto SO 115 - budovy s dvomi podzemnými a ôsmimi nadzemnými podlažiami. Budovy, na ktorú má stavebné povolenie.

Developer o ponuke informoval aj primátora Ivo Nesrovnala. Obyvateľom a poslancom MČ Rača ponuku predstavil konateľ spoločnosti Pavel Komorník v decembri 2015 [3]. Developer chce do projektu vložiť 2 300 m2 pozemku pre park a 1 856 m2 ciest a chodníkov na zámenu. Spolu 4 156 m2 pozemkov. Výmenou žiada od hlavného mesta pozemky vo výmere 3 764 m2. Podľa developera hlavné mesto zámenou zvýši hodnotu svojich pozemkov o 480 502 €. Plus získa park v hodnote 100 000 €.