Stránky

4. 6. 2017

Keď je „malá výhra“ starostu veľkou prehrou obyvateľov

Je údajná dohoda so spoločnosťou RETKINS s.r.o. o vežiaku a parku naozaj taká dobrá, za akú ju palcovými titulkami v Račianskom výbere vydáva starosta Peter Pilinský? Je to v danej chvíli naozaj maximum možného?

Keď koncom roka 2016 zámena pozemkov v lokalite tzv. Radničného námestia Rača (RNR) neprešla na mestskom zastupiteľstve (MsZ) ani na druhý pokus, nad novým parkom nadlho zavislo hrobové ticho. Odmlčal sa developer. Odmlčal sa starosta. Nikto netušil, čo sa deje a bude diať. Ani obyvatelia, ani poslanci. Ticho hustlo.

Po pol roku, v polovici apríla, čas začal naberať obrátky.
A začali sa diať veci.

Najprv starosta 11. apríla oznámil, že nový park v Rači nebude. Aj kto za to môže. Mestskí poslanci a aktivisti, čo poslancov „donútili“ nepodporiť zámenu, o ktorej developer a starosta rokovali vyše dva roky. A o ktorej výhodnosti starosta bol a je presvedčený. Až tak, že NIKDY nepredložil žiadnu analýzu výhodnosti. Veď načo míňať obecné peniaze na daromnice, no nie?

Potom 2. mája starosta v mesačníku Račiansky výber vyzval INTERCOM Development s.r.o. (spol. INTERCOM), aby park predsa len vybudovala. „Som presvedčený, že ste nám to všetkým tak trochu dlžný,“ dôvodil.


Akiste bolo dielom náhody, že práve v ten istý deň spoločnosť RETKINS s.r.o. (spol. RETKINS) – na základe zmluvy z 25. apríla nový majiteľ pozemku a stavebného povolenia na 8-podlažný vežiak SO 115 – oplotila priestor, kde spol. INTERCOM vlastníkom bytov na tzv. RNR sľubovala vybudovať park.Ešte na zmluve z 25. apríla neuschol atrament a bagre spol. RETKINS 4. mája už hĺbili jamu. [1]


Foto © Alžbeta Mráková

JUDr. Dušan Repák, spolumajiteľ spol. RETKINS, sa ukázal byť väčší macho ako Ivan Kmotrík, majiteľ spol. INTERCOM. A ukázal sa byť aj pružnejším partnerom starostu. Kým vyrokovať zámenu pozemkov s Ivanom Kmotríkom starostovi Pilinskému trvalo vyše dvoch rokov, dohoda s JUDr. Repákom bola na svete za dva týždne. Starosta ju oznámil 16. mája na web–stránke mestskej časti a palcovým titulkom 31. mája na prvej strane Račianskeho výberu číslo 6:Článok končí slovami starostu:

„Stále ma mrzí, že sme prišli o pôvodne plánovaný plnohodnotný park. Ale najnovšie rozhodnutie o zmenšení budovy a vytvorení priestoru aspoň na menší verejný park považujem za naše malé víťazstvo.“

Ak je pre starostu „malým víťazstvom“ 6 – 8-podlažná budova s mikroparčíkom na rozlohe 1 000 m2 pozemkov mesta, čo je pre obyvateľov RNR a Rače zjavne veľká prehra, potom si hodno položiť otázku: Čo prinesú jeho veľké víťazstvá?

Starosta zaujatý rokovaním o „kompromise“ si nestihol všimnúť, že spol. RETKINS zmluvne prevzala všetky záväzky spol. INTERCOM v lokalite RNR. Vrátane záväzku vybudovať park. Park s výmerou 3 200 m2. Bez vežiaka s apartmánmi.

Kde sa táto skutočnosť zrkadlí v starostovom „malom víťazstve“?

A starosta si už vôbec nestihol všimnúť to, čo pred dvomi dňami, 2. júna, zistil miestnym vyšetrovaním magistrát: že spol. RETKINS neoprávnene zabrala pozemky mesta a užíva ich bez právneho titulu [5]. Preto magistrát vyzval spol. RETKINS nepokračovať v stavebných prácach na pozemkoch mesta.

Lenže zastaví to JUDr. Repáka? Veď práve činmi „na hrane“ sa buduje povesť dravého a neohrozeného podnikateľa. Ivan Kmotrík sa môže ísť k JUDr. Repákovi učiť. Mimochodom, k JUDr. Repákovi, ktorý sa v roku 2012 uchádzal o mandát poslanca NR SR. Z 11. miesta na kandidátke Zmeny zdola vedenej Jánom Budajom [6].

Na záver sa ponúka viacero otázok:

Komu slúži starostom narýchlo konšpiračne upečený „kompromis“ s developermi? Bez účasti obyvateľov a poslancov Rače? Neslúži náhodou jeho politickej kariére? Nechystá sa Peter Pilinský v roku 2017 uchádzať o mandát poslanca zastupiteľstva BSK za Raču? A v roku 2018 o mandát poslanca MsZ za Raču a starostu Rače? Nie sú práve toto dôvody konať tak, ako v kauze „park na RNR“ koná od samého začiatku? Nie je park len politická kalkulácia? A nadbiehanie developerom a potenciálnym sponzorom?

A spol. INTERCOM (Ivan Kmotrík) so spol. RETKINS (JUDr. Dušan Repák)? Nerobia si obaja developeri s pozemkami hlavného mesta v Rači už roky, čo sa im zachce?

Dokedy, dvojnásobný starosta Pilinský?Súvisiace články: