Stránky

24. 11. 2020

Ide o život: OD POVINNOSTI CHRÁNIŤ K PRÁVU ZABIŤ. Legálne. Slobodne. Svojpomocne.

Stráca sa vzťah k spoločným hodnotám a k absolútnej a všetkými uznávanej pravde: spoločenský život podstupuje riziko úplného relativizmu. Dohodnúť sa a vyjednávať možno o všetkom: aj o práve na život.
 
Každý človek, úprimne otvorený pravde a dobru, získa presvedčenie, že každá ľudská bytosť má právo na absolútne rešpektovanie jej života od počatia až do konca.

3. 11. 2020

Ide o život: TAK NÁM ZABILI POĽUDŠTENÝ ABORT

PREDSLOV
Milostpane! Milostpane! Tak nám zabili Ferdinanda! Pana arcivévodu z Konopiště. Toho tlustýho, nábožnýho. Práskli ho v Sarajevu z revolveru, vědí? Jel tam s tou svou arcikněžnou v automobilu.
No tak se podívejme, paní Müllerová, jak taková jízda automobilem může nešťastně skončit. A trápil se dlouho?
Pan arcivévoda byl hned hotovej. To vědí, že s revolverem nejsou hračky.
Některej revolver vám nedá ránu, kdybyste se zbláznila. Ale na pana arcivévodu si jistě koupili něco lepšího. A taky bych se chtěl vsadit, že ten člověk, co mu to udělal, se na to pěkně voblík. To to není jako když pytlák střílí hajnýho. To musíte jít v cylindru. Aby vás nesebral dřív policajt.
Vono prej jich bylo víc.
No to se samo sebou rozumí. Kdybyste chtěla zabít arcivévodu nebo císaře pána, taky byste se s někým poradila. Vono víc lidí má víc rozumu. Ten poradí to, ten poradí vono, a pak se dílo podaří.
 
 
PO NESCHVÁLENÍ KROTKEJ NOVELY ZÁKONA O ABORTE
 
Už ani najväčší pro-life optimisti nemôžu dúfať, že feminabortisti v súboji o abort ustúpia čo len o milimeter. Neurobia tak Z PRINCÍPU. Akékoľvek obmedzenie slobody usmrcovať dieťa z vôle matky berú ako krok ku hrozivému waterloo. Niet divu. Vzorom a inšpiráciou im je ABORTOVÁ LEGISLATÍVA lídra liberálneho sveta, štátu New York. Popri nej je náš – bárs liberálny – zákon o aborte pes na krátkej reťazi a priestoru na predĺženie vidia habadej.

12. 9. 2020

Ide o život: MAMA, NECHAJ MA ŽIŤ. Uvidíš, zvládneme to.

Nosíš ma pod srdcom a nevieš, ako to povedať mojim starým rodičom?
Bojíš sa, že môj otec Ťa bude nútiť k potratu?
Že si v tom sama?
 
Neboj sa. Máš mňa. A keď ma nedáš usmrtiť potratom, zvládneme to.
 
Pozri. Pomoc nám ponúka mnoho ľudí. A sú blízko.
Stačí, keď sa poobzeráme okolo seba.
A vykročíme im v ústrety.

7. 9. 2020

Ide o život: MATKA, OTEC A DIEŤA počas života dieťaťa a po aborte.

Abort je smrtiaci zásah do primárnej triády MATKA–OTEC–DIEŤA.
 
Vzťahy rodičov a detí vplývajú na život jedinca tak v jeho primárnej rodine, kedy je v postavení dieťaťa, ako aj o generáciu neskôr, kedy má v rodine rolu rodiča. V oboch prípadoch tieto vzťahy spolurozhodujú o jeho duševnom zdraví.
 
 

31. 8. 2020

9. 7. 2020

DvC: (η) INFANTICÍDA. Otca poslali feministky a justícia do kúta.

Siedma časť rozhovoru s DvC na tému materstvo a aborty.
 
• Minule si uviedol, že v súčasnom kultúrnom ekosystéme za evolučnou výhodou ProCSM (pro-choice symbiózy mémbiontov) sú dlhé prsty mémbiontov práva na niečo. Menovite úspešná symbióza s právom na slobodu a súkromie ženy. Tvoje vysvetlenie úspechu ProCSM vykazuje vysokú mieru súladu s pozorovateľným vývojom za posledných sto až stopäťdesiat rokov. Až na jednu výnimku: a tou je neuveriteľne rýchly prepad muža-otca z pozície patriarchu rozhodujúceho o každej stránke života žien do postavenia páriu bez práv. Zákon o interrupcii sa ani len nezaujíma o predstavu biologického otca, ako by sa malo/mohlo nakladať s jeho potomkom v maternici. Ako tento jav vysvetľuje mémológia?
 
Rozdelil by som tvoju otázku na dve otázky, napriek tomu, že zrejme budeš mať pravdu v tom, že spolu určite súvisia.
 
Prvou podotázkou je, prečo muži nebojujú za svojich potomkov. 

13. 6. 2020

DvC: (ζ) INFANTICÍDA. Prečo je dnes také ľahké usmrtiť potomka v tele matky?

Šiesta časť rozhovoru s DvC na tému materstvo a aborty.
 
Posledné storočie možno s trochou nadsádzky označiť ako víťazné ťaženie mémbiontov infanticídnej reakčnej schémy (IRS). Mémbionty ochrany života v tele matky sa spamätávajú zo série ťažkých úderov a hľadajú cestu, ako sa dostať späť do hry. Aké vysvetlenie má pre tento vývoj a momentálny status quo mémológia?
 
Otázka je síce jednoduchá a krátka, ale obávam sa, že odpoveď bude pre čitateľa náročnejšia, a to hlavne preto, že budem od neho očakávať zásadnú zmenu nazerania na svet.

31. 5. 2020

Vladimír Palko: Potrat musí byť nelegálny. Ľudský život chránený.

Myšlienky Vladimíra Palka z rozhovoru s Karolom Sudorom v knihe 
ŠIEL SOM AŽ NA HRANU (kapitola Interrupcie).
 
(1) NA POTRATY CHODIA AJ KATOLÍCKE ŽENY
Bohužiaľ, neplatí, že sa katolícke ženy potratom vyhýbajú. Chvalabohu, chodia zriedkavejšie, ako je priemer. Ale chodia. Naopak, niektoré liberálne ženy by na interrupciu nikdy nešli, lebo vo svedomí cítia, že je to problém. Potrat má byť nelegálny, pretože v tele matky ide o ľudskú bytosť. A zákony musia chrániť životy všetkých ľudských bytostí. Nech sú deťmi veriacich či neveriacich rodičov. Zástancovia práva na interrupciu zabúdajú, že i medzi neveriacimi sú pro-life ľudia.

29. 5. 2020

DvC: (ε) INFANTICÍDA. Začína kultúra valcovať biologickú podstatu človeka?

Piata časť rozhovoru s DvC na tému materstvo a aborty.
 
• Podporuje infanticída fitness druhu homo sapiens? Aký vplyv na rozsah a formy infanticídy má v západnej civilizácii kultúra? Neodkazuje počet abortov (odhad: na Slovensku okolo 6.000, na svete desiatky miliónov ročne) na rozpor medzi biologickými a kultúrnymi motiváciami? Ako mémológia vysvetľuje vývoj od zákazu k liberalizácii a legalizácii infanticídy za posledných sto rokov korunovaný priznaním práva matke usmrtiť vlastné dieťa do 12 a viac týždňov prenatálneho veku? Pritom úhrnná plodnosť na Slovensku klesla na hodnotu 1.4 – na udržanie populácie má byť nad hodnotou 2.1. Teda vymierame. Neznamená tento trend, že kultúra prebrala velenie a začína valcovať biologickú podstatu človeka?

22. 5. 2020

Radoslav Procházka: O MYŠIACH A ĽUĎOCH

Píše sa rok 2008. Slovensko vstrebáva rozhodnutie Ústavného súdu SR z decembra 2007, že usmrtenie potomka do 12. týždňa prenatálneho veku [pv] jeho matkou je v súlade s Ústavou SR. Radoslav Procházka uverejňuje brilantnú obhajobu bezmocných a nemých ne-osôb.
 
V kauze INTERRUPCIE [PL.US.12/01-297] som pred siedmimi rokmi vo funkcii poradcu ÚS napísal striktne vecné stanovisko k podaniu skupiny poslancov. Neskôr sa stalo súčasťou vedľajšieho stanoviska jedného z disentujúcich sudcov. Tu ponúkam kratší, skôr obrazný než vecný, viac „laický“ než právno-technický, a predovšetkým veľmi KONFRONTAČNÝ DISENT.

21. 5. 2020

DvC: (δ) INFANTICÍDA. Aké boli a sú motivácie pre aborty?

Štvrtá časť rozhovoru s DvC na tému materstvo a aborty.
 
• Aborty a infanticída sprevádzajú ľudskú spoločnosť oddávna. V priebehu času sa s nimi rôzne spoločenstvá vyrovnávali rôzne. Postoje a názory na ich spoločenskú prijateľnosť a spôsob a rozsah vykonávania sa menili.

19. 5. 2020

POČATIE. No poď! I boli dvojakí...

... o vandrovke vajíčka a semienka. Od stretnutia v tele matky.
Až po koniec života.
 
Mechúrik Koščúrik sirota
neužil dobrého života.
 
Že mu v ňom bývalo všakovak,
vybral sa do sveta vandrovať.

18. 5. 2020

DvC: (γ) ČLOVEK. Odkedy je potomok v maternici človekom.

Tretia časť rozhovoru s DvC na tému materstvo a aborty.
 
Pre stanovenie prijateľného rámca pre výkon abortu je od čias Aristotela podstatná odpoveď na otázku „odkedy je potomok v maternici človekom“. Názor na uspokojivé riešenie tejto otázke rozdeľuje od druhej polovice XIX. storočia západnú civilizáciu na prívržencov PRO-LIFE a PRO-CHOICE. Nič sa na tomto stave nezmenilo ani v XX. a XXI. storočí.

16. 5. 2020

DvC: (β) POČATIE. Reprodukčné stratégie mužov a žien.

Druhá časť rozhovoru s DvC na tému materstvo a aborty.
 
• Účel rozmnožovania si opísal v prvej časti. Teraz prosím pojednaj o reprodukčných stratégiách opičích samcov a samíc. O ich spoločných aj odlišných rysoch.
 
Sme organizmy, ktoré sa množia pohlavne. To nám oproti nepohlavne sa množiacim organizmom prináša vyššiu druhovú stabilitu, pretože na vznik nového potomka treba dve vo vysokej miere podobné DNA.

13. 5. 2020

AVE, MAMA. Idúci na smrť Ťa zdraví.

Odkaz nenarodenca mame.
 
... tak ako si Ty mňa sprevádzala k životu, tak túžim sprevádzať raz Tvoje vnúčatá. v 40. deň bytia sa mi rozbúšilo srdce. vykonal som prvý pohyb. pocítil prvú slasť. prvú bolesť. sotva som opustil rané bytie a vdýchol prvý dúšok vedomého života, zaplavila si ma temnou úzkosťou. dnes, v 56. deň plavby k životu zapisujem do denníka uteronauta posledný záznam.

12. 5. 2020

DvC: (α) ABORT. Odvrátená či prirodzená strana materstva?

Rozhovor s darwinistickým mémológom na tému materstvo a aborty.
Prvá časť.
 
Daimonion vonCave (DvC) je internetový autor, iniciátor a účastník debát. Osamelý bežec, ktorý sa dlhodobo venuje darwinistickej evolúcii. Samouk pôsobiaci mimo akademického prostredia. Na základe poznatkov z darwinizmu, biológie, evolučnej psychológie, filozofie, memetiky, neurológie mozgu a iných oblastí vedy originálnym spôsobom formuluje vlastnú teóriu kultúry. Dal jej názov MÉMOLÓGIA a svoje čiastkové mémologické texty už dlhšie zverejňuje pod licenciou Creative Commons na portáli Anima et Machina.

10. 5. 2020

HRA O DIEŤA. Cirkev. Lenin. Potraty.

Stručný historický exkurz do témy prípustnosti potratov v našom kultúrnom priestore. Vývoj právneho stavu a filozofických argumentov, ktoré mu kliesnili cestu.
 
1. POTRATY V STAROVEKU
Starovekí Gréci a Rimania sa na potraty, antikoncepciu či zabíjanie novorodencov pozerali takmer výlučne prakticky. Riešili nimi populačnú politiku, práva patriarchu, obmedzovanie mimomanželského sexu žien a i..

30. 4. 2020

HRA O DIEŤA V TELE MATKY. Kto prečo chráni. Kto prečo nie.

Aké sú postoje k antikoncepcii a ochrane života dieťaťa v tele matky.
Aký postoj z vejára od kultúry života po kultúru abortu je komu najbližší.
V PREDVEČER PRVÉHO MÁJA – ČASU LÁSKY.


ÚVOD

Text je určený ako základ pre podrobnejšie články o ochrane života dieťaťa v tele matky. Postoje člení na päť skupín: ultra pro-life, pro-life, nevyhranení, pro-choice a ultra pro-choice (pro-life ... za život, pro-choice ... za voľbu). Prvé dve skupiny sú označené pojmom KULTÚRA ŽIVOTA, posledné dve pojmom KULTÚRA ABORTU (potratu). Každá skupina sa člení na niekoľko dôležitých postojových podskupín.

7. 2. 2020

Hra o tróny

Pozorovatelia komunálno-politického diania v mestskej časti Rača si iste všimli, že postoj k rekonštrukcii bývalej školy, dnes schátranej budovy na Plickovej, rozdelil poslancov MiZ na dva súperiace tábory.

Tábor okolo vicestarostky sa sústredil na podporu rekonštrukcie a využitia budovy podľa predstavy starostu. Tábor odporcov na spochybnenie zmluvy so školou FELIX a investorom. Zákopový boj prebiehal niekoľko mesiacov. Prvá bitka skončila nedávno v MiZ tesnou výhrou odporcov. Viaceré ich výhrady voči zmluve pôsobili účelovo a politikársky, iné mali racionálne jadro.