Stránky

11. 10. 2019

NA VŔŠKU dovidieť bod zvratu...

NA VŔŠKU
dovidieť bod zvratu žitia

stretajú sa tam dve cesty
jedna vedie nahor
druhá dolu

CESTA NAHOR
je krivolaká hmýri sa
živými blízkymi a tušiť sa dajú
tí čo ešte len
prídu

CESTA DOLU
je rovná a tichá po nej
sa – obrátení chrbtom – sunú
tí čo vykročili
z času

V BODE ZVRATU
odčítali a so sebou si nesú
zjavenie zmyslu cesty

milovať byť milovaný
byť sám sebou

NA DOHĽAD VRCHOLU
nahliadam a odkazujem svojim

že taká bola túžba
matky aj otca pramatiek aj dedov
a každého z predkov

a že taká je túžba
dcéry a synov
a bude ich detí a detných detí
AŽ PO KONIEC
ČASU

Miro Ščibrany


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára