Stránky

16. 6. 2019

MATERNICA. Chrám života? Bitevné pole? Miesto porážky príchodzích?

Kto máš odpovede – hoď slovom.

• HIPPOKRATOVA PRÍSAHA:
Nijakej žene nepodám prostriedok na vyhnanie plodu.“


• Je kóšer prisahať na Hippokrata a šliapať si po jazyku? svedomí? cti?
• Zneplatňuje čas a pokrok lekárskej vedy postoj Hippokrata k potratom?


• Je počatie nového života posvätné? či je to akt bez etického presahu?

• Je zárodok zhluk bujnejúcich buniek, či viac? a prečo?
• Je usmrtenie zárodku eticky neutrálny akt, či nie? a prečo?
• Je legitímne a správne skrátiť lehotu pre potrat, či nie? a prečo?
• Je humánne vylúčiť etiku z rozhodnutí o potrate, či nie? a prečo?


• Odkedy je nový život v tele matky ľudskou bytosťou? a prečo?
• Od počatia? Od rozpoznania tlkotu srdca? Od ukončenia vývoja orgánov? Od pôrodu?
• Odkedy si život v maternici zaslúži etickú a právnu ochranu? a prečo?


• Robí potrat z maternice hrob a cintorín plodu? Aké môžu byť príčiny?

• Fyzická a legislatívna prevaha nad plodom?
• Oslabovanie rodiny a príbuzenských zväzkov?
• Oslabenie príslušnosti a zodpovednosti ku komunite?
• Vytesňovanie etiky, vyšších citov a duchovnosti zo života?
• Pôžitkárstvo? Individualizmus? Sebastrednosť?
• Sebeckosť?


• Je to, čo označujeme ako umelé prerušenie tehotenstva (UPT)
v skutočnosti úmyselné ukončenie života v maternici?

• Zastiera pojem UPT podstatu potratu, či je oprávnený a primeraný?
• Je potrat bežným zákrokom, či porážkou plodu v maternici matky?
• Drží potrat svedomie v liberálnej kóme, či sa svedomia netýka?


• Dáva ULTRA UPT generálny pardon usmrcovaniu života v maternici?
• Posväcuje ULTRA UPT maternicový mäsopriemysel, či je to primeraný prístup?
• Činí z maternice miesto porážky plodu skalpelom lekára-mäsiara, či je lekár z obliga?
• Dáva lekárovi mengele-visačku POTRAT MACHT FREI, či koná lekár eticky?
• Mení mlčiacu väčšinu na spolupáchateľov infanticídy, či sú mlčiaci bez viny?


• V mene čoho má potrat požehnanie liberálnej legislatívy?

V mene čoho liberáli žene priznávajú výlučné právo rozhodovať o živote v maternici?
V mene čoho sa maternica mení na nočnú moru nového života?


Kto máš odpovede –
hoď slovom.

Miro Ščibrany
OZ račan.sk


Súvisiace články:
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára