Stránky

1. 7. 2013

Zákon je bič len na občana, pre politika a úradníka neplatí?

Občana za porušenie banálnej povinnosti čaká finančný postih, politici a úradníci smú beztrestne podvádzať aj klamať.

Na rokovaní MZ minulý týždeň poslanci a starosta MČ Rača uznali námietku, že postup určenia platu starostu na rok 2012 nebol v súlade so zákonom 253/1994 Z. z.. Napriek tomu uznesenie UZN 162/03/04/12/P schválené v roku 2012 označili za platné a nevideli dôvod porušenie zákona riešiť. Argumentovali tým, že výpočet a odôvodnenie platu starostu neboli súčasťou uznesenia. Inými slovami: zákon bol porušený, no niet prečo to riešiť.

Keď občan odovzdá výkaz neskôr čo len o jediný deň, hrozí mu veľká finančná pokuta za nedodržanie termínu, aj keď tým štátu nespôsobí žiadnu škodu!

Keď poruší zákon úradník a hlavný kontrolór aj poslanci to prehliadnu a uvedení do omylu schvália uznesenie o určení platu starostu, všetko je údajne v najlepšom poriadku. Nič netreba naprávať, nič právne ošetriť, nikoho o ničom informovať, z ničoho a voči nikomu vyvodzovať dôsledky... Veď čo tam po nejakom dodržiavaní zákona, no nie?

Prijatie uznesenia na základe návrhu, v ktorom bol porušený zákon, je podľa môjho chápania prirodzenej spravodlivosti protiprávne. Nielen preto, že to hovorí zdravý sedliacky rozum, ale aj pre porušenie základnej zásady uplatňovanej v právnom štáte „Ex iniuria ius non oritur“ („Z bezprávia nevzniká právo“).

Poukazovanie poslancov na fakt, že odôvodnenie návrhu nie je súčasťou prijatého uznesenia resp. že aj keď je plat vypočítaný v rozpore so zákonom, jeho výška nevybočuje z prípustného rozsahu, mi pripadá ako bohapustý účelový právny relativizmus a vykrúcanie sa zo zodpovednosti za reálne porušenie zákona. Je to konanie hodné ľudí schopných kedykoľvek vo vlastnom záujme pokriviť ducha a porušiť literu zákona.

Bolo by snáď v poriadku, keby predkladateľ v odôvodnení poslancom klamal, že navrhuje najnižší možný plat, no v skutočnosti by navrhol plat na hornej hranici platového rozpätia a poslanci by ho starostovi uznesením schválili?

Korunu tejto platovej fraške nasadil „zelený“ starosta Pilinský tvrdením, že počet obyvateľov za rok 2011 nebolo možné v apríli 2012 použiť, lebo bol známy až na konci roka 2012. Odhliadnuc od toho, že takýto prístup preukazuje právne bezvedomie starostu, preverenie na Štatistickom úrade ukázalo, že je to ďalšia účelová lož starostu. Po developeroch začína logo SZ znamenať „zelenú“ už aj pre účelové lži a zavádzanie.

V Rači je to tak.

Podklady:Súvisiace články:2 komentáre:

 1. Zákon o obecnom zriadení a celá táto podvodná, akože samospráva je zriadenie na cielené rozbíjanie spolunažívania občanov a držanie v podanstve. Na to aby sa aj pokúšali o spravodlivosť, veď máte zákony a keď príde koncovaka zodpovednosť zbojníka činiteľa, občan zistí, že požívajú nepísanú aj trestnú imunitu. Zo samosprávy sa stali nekontrolovateľné práčky peňazí.
  Ja tomu hovorím ďibolský antidemokratický systém a ohlupovanie nárioda.
  Juraj Kukla

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Juraj,
  základný zámer samosprávy - decentralizáciou verejnej správy priblížiť rozhodovanie čo najviac k občanovi a dať mu možnosť sa na ňom podieľať - sa mi zdá byť správny. Problém vidím v tom, že 1) zákon o obecnom zriadení je nastavený tak, že voleným zástupcom v obciach a mestách - osobitne starostom a primátorom - dáva široké právomoci a nevyvažuje ich účinnou kontrolou a trestnoprávnou zodpovednosťou, 2) obyvatelia nie sú pripravení na samospráve sa primerane podieľať - ani len tým, že by kontrolovali výkon samosprávnych kompetencií. Reálne to potom v mnohých obciach a mestách vyzerá tak, akoby do nich vtrhli Turci za účelom plienenia verejných zdrojov. Niekde plienia brutálne, bez hanby a rešpektu pred zákonom, inde tak sofistikovane, že občan ani netuší, že sa s jeho peniazmi a prostredím, v ktorom žije, nakladá proti jeho záujmom, nehospodárne alebo podvodne...

  OdpovedaťOdstrániť