Stránky

23. 2. 2021

Ide o život: REBEL IDE ZĽUDŠTIŤ ZÁKON. A vrátiť nenarodeným dôstojnosť.

Poslanec Martin Čepček, klub OĽANO, 19. januára 2021 predložil do NR SR návrh novely Zákona č. 73/1986 Zb. o umelom ukončení tehotenstva potratom.
 
 
 
ÚVOD
V západnej civilizácii súperia DVA HODNOTOVÉ PRÚDY.
 
PRO-ABORT chráni matku a jej právo usmrtiť nenarodené dieťa.
PRO-LIFE chráni právo nenarodeného dieťaťa na život.
 
 
 
I. STATUS QUO
STATUS QUO vzťahu matky a dieťaťa v maternici na Slovensku určuje ZÁKON 73/1986 Zb.
 
 
PREZIDENTKA ZUZANA ČAPUTOVÁ
13. 8. 2019: Súčasná právna úprava je dostatočná. Interrupciu považujem v istom zmysle
za tragický čin. Nevidím riešenie v sprísňovaní zákona.
 
 
SÚČASNÁ PRÁVNA ÚPRAVA MATKE DÁVA:
 
(1) právo usmrtiť dieťa, ak o to písomne požiada, ak prenatálny vek dieťaťa nepresahuje 12 týždňov a ak tomu nebránia zdravotné dôvody matky.
 
(2) možnosť usmrtiť dieťa zo zdravotných dôvodov so súhlasom matky alebo na jej podnet, ak je ohrozený jej život alebo zdravie, alebo zdravý vývoj dieťaťa v maternici, alebo ak ide o chybný genetický vývoj dieťaťa v maternici.
 
(3) možnosť usmrtiť dieťa (ak má matka menej ako 16 rokov) so súhlasom jej zákonného zástupcu.
 
Poplatok za usmrtenie dieťaťa podľa (1) hradí matka.
 
 
 
II. NÁVRH NOVELY
Novela zákona chráni nenarodené deti pred usmrtením bezdôvodnými potratmi na požiadanie matky. Pojem „umelé prerušenie tehotenstva“ mení na UMELÝ POTRAT vo význame „umelé ukončenie tehotenstva potratom“. Umelý potrat pripúšťa len z veľmi závažných dôvodov.
 
Novela vychádza z poznatku embryológov, že „ZYGOTA je prvé a najjednoduchšie vývojové štádium všetkých mnohobunkových organizmov VRÁTANE ČLOVEKA“. Od okamihu počatia obsahuje DNA embrya jedinečný genetický kód novej ľudskej bytosti. Zygota je DIEŤA-ČLOVEK s daným pohlavím, farbou očí a mnohými inými črtami. Desať týždňov po počatí dieťa váži okolo 15 gramov. Meria 8 cm a má približne 90% zo 4.500 častí tela budúceho dospelca.
 
Vedecké poznatky vyvrátili slogany EMBRYO JE ZHLUK BUNIEK a MOJE TELO MOJA VOĽBA, o ktoré PRO-ABORT hnutie opiera právo matky usmrtiť nenarodené dieťa.
 
 
Dieťa s placentou 11. - 12. týždeň. Vývojové štádium fetus.
© Lennart.Nilsson
 
ZÁKON 73/1986 Zb. udeľuje matke PRÁVO dať DIEŤA USMRTIŤ BEZ UDANIA DÔVODU.
 
NOVELA BEZDÔVODNÉ POTRATY RUŠÍ.
 
Nenarodené dieťa získava významne vyššiu ochranu.
 
Novela umelý potrat pripúšťa:
(a) ak nie je možné inak zachrániť život matky,
(b) ak nie je možné inak zabrániť trvalému a vážnemu poškodeniu zdravia matky,
(c) ak je jednoznačne diagnostikované ťažké poškodenie zdravia dieťaťa (do 24 týždňov),
(d) ak je tehotenstvo následkom spáchania trestného činu na matke (do 12 týždňov).
 
Pre prípady (a) – (c) je nutné preukázať dôvod lekárskymi správami.
Pre prípad (d) vyjadrením prokurátora.
 
Pri ohrození života alebo zdravia matky, alebo pri ťažkom poškodení dieťaťa sa matke priznáva právo na minimálne dva nezávislé posudky odborníkov-lekárov. Cieľom je zabrániť usmrcovaniu zdravých detí matiek, ktorým lekár prognózoval vážne postihnutie dieťaťa.
 
Novela zakazuje:
• propagovať umelý potrat,
• nabádať a nútiť matku k umelému potratu.
 
A ďalej:
• ukladá povinnosť oznámiť orgánom činným v trestom konaní, ak niekto núti matku k potratu,
• ruší vyhlášku MZ SR 74/1986 Zb. pre vykonávanie zákona o umelom potrate,
• upravuje obmedzenie potratovej turistiky.
 
V zákone o prokuratúre navrhuje uložiť prokurátorovi povinnosť vydať písomné vyjadrenie o podozrení zo spáchania trestného činu na matke, ktorého dôsledkom môže byť tehotenstvo.
 
 
PREMIÉR IGOR MATOVIČ
25. 3. 2011: Potrat nie je riešenie. DONOSIŤ DIEŤA a dať ho na adopciu
JE RIEŠENIE.
 
 
 
III. HODNOTENIE
Návrh novely nenarodenému dieťaťu priznáva právo na život. A vracia dôstojnosť.
 
Matke berie NADPRÁVO dať nenarodené dieťa usmrtiť bez preukázania dôvodu.
Otca preobsadzuje z bezmocného svedka usmrtenia dieťaťa a dediča.
Do úlohy opory. Opory partnerky. Potomka. Rodiny.
 
NOVELA POĽUDŠŤUJE ZÁKON trištvrte storočia dehumanizujúci nenarodené deti.
 
Život nevinného nenarodeného dieťaťa chráni pred ľubovôľou matky.
Významne obmedzuje nehumánne eugenické aborty.
Podporuje vzťah MATKA-OTEC-DIEŤA.
A čistí smog vo svedomí.
 
Žiadne splodené dieťa sa samo na svet nepýtalo.
A nezaslúži si prísť si naň len pre smrť.
Zvlášť nie od vlastnej matky.
 
 
© Iva Štrbová-Jarošová
 
Aborty z ľubovôle a eugenickej pohnútky matky vnímame ako cynické sociálne inžinierstvo.
Vyslovujeme zásadné etické výhrady voči tomu, aby za ne platilo nenarodené dieťa.
A to najvyššou mincou. Smrťou a stratou celého potenciálu života.
 
 
 
ZÁVER
ABORTY KAŽDÝ ROK USMRCUJÚ NA SLOVENSKU 6.000 DETÍ.
VO SVETE VYŠE 40 MILIÓNOV.
 
Výsostne PRO-LIFE novela si zaslúži PALEC HORE.
 
PRETOŽE DIEŤA je od počatia ČLOVEK.
ŽIVOT je RAST. SMRŤ je AMEN.
 
A ABORT je OHAVNOSŤ.
Donebavolajúca.
 
Miro Ščibrany
Eva Eperješiová
 
Iniciatíva IDE O ŽIVOT živáčika
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára