Stránky

14. 9. 2012

Obloha nad Račou zhlučnie

Bratislavský samosprávny kraj v koncepte ÚPN plánuje hustejšiu leteckú prepravu smerom na MČ Rača.

V záplave iných ohrození (invázia developerov, plytvanie s verejnými zdrojmi, zvyšovanie daní) sa akosi stráca povedomie o ďalšom blížiacom sa ohrození kvality života v MČ Rača.

BSK pripravuje Koncept územného plánu regiónu - BSK (ÚPN-R BSK), ktorý nadväzuje na platný Územný plán Bratislavského kraja vypracovaný v polovici 90. rokov minulého storočia a schválený uznesením vlády SR č. 27/1998. Územní plánovači a podnikateľské, realitné a stavebné lobby v koncepte rátajú s rozvojom letiska M. R. Štefánika. Navrhujú rozšírenie nákladnej leteckej prepravy, vybudovanie ďalšej vzletovej dráhy smerujúcej na Raču a výhľadovo ZRUŠENIE krížnej dráhy v smere na Ivánku pri Dunaji...

Podčiarknuté a spočítané: koncept navrhuje prelietavanie ďalších tisícok lietadiel ponad hlavy Račanov a v MČ Rača ignoruje jednu z hlavných funkcií územného plánovania - starostlivosť o životné prostredie.

MČ Rača sa tak ocitá v stave akútneho ohrozenia, pripomínajúcom situáciu v roku 1988: komunistickí územní plánovači a stavebná panelová lobby vtedy presadzovali v MČ Rača asanáciu vyše 600 rodinných domov, predovšetkým v oblasti Pozotória a Mrázova kolónia, a výstavbu rozsiahlych panelákových sídlisk...

Ak nechceme o pár rokov čeliť výraznému poklesu kvality života v našej mestskej časti, je čas začať konať. Vedenie MČ Rača by malo s podporou obyvateľov vstúpiť do rokovaní s príslušnými zodpovednými orgánmi a obmedziť prelety lietadiel ponad našu mestskú časť.

V prípade schválenia konceptu ÚPN BSK v navrhovanej podobe všetky bezpečnostné riziká a hlukovú záťaž intenzívnej osobnej a nočnej nákladnej leteckej prepravy v priestore hlavného mesta schytá MČ Rača...Na plné gule, vážení!


Zdroje:
Územný plán regiónu - Bratislavský samosprávny kraj
Informácia pani Zemanovej, poslankyne BSK za MČ Rača a Vajnory,  z 3. septembra 2012Súvisiace články:

9 komentárov:

 1. Koncept UPN BSK už prešiel posudzovaním vplyvov na ŽP a bolo vydané aj záverečné stanovisko - podrobnosti nájdete tu: http://eia.enviroportal.sk/detail/uzemny-plan-regionu-bratislavsky-samospravny-kraj
  Zámer zrušiť dráhu v smere Bratislava- Ivanka a ani tretia dráha nebola v SEA zaradená medzi posudzované konfliktné body. Robím všetko preto, aby sa tieto zámery nedostali do záväznej časti UPN. V októbri bude zverejnený návrh Súborného stanoviska pre spracovanie nového UPN, ktorý bude určujúci pre ďalší postup. Plánovaný termín na schvaľovanie nového UPN BSK je jún 2013.

  Anna Zemanová, poslankyňa BSK
  volebný obvod Rača, Krasňany, Rendez, Vajnory
  kontakt:
  zemanova.bsk@gmail.com
  0905386130

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Dobrý deň, pani poslankyňa,
  ďakujem za doplňujúce informácie. Zároveň by som sa rád spýtal, aké "sebaobranné" aktivity vedenia MČ, poslancov MZ, MsZ a BSK za našu MČ a občanov Rače odporúčate resp. budete iniciovať?

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Podľa mojich informácií je vo navrhovanom územnom pláne BSK variantné riešenie, jedno ráta s vybudovaním tretej dráhy v smere 13-31 a druhé s tým neráta. Jednoznačne je v záujme Rače podporovať a presadzovať Variant 1, tj. rezervovať územie iba pre II. a III. kvadrant pre servisné prevádzky.

  Podľa záverečného stanoviska Min. ŽP http://eia.enviroportal.sk/dokument.php?id=144709 v procese EIA úrad v Rači poslal stanovisko, kde odporúča vo všeobecnosti realizáciu variantu 1 (s výnimkou dopravy!!), Vajnory uviedli negatívne stanovisko voči variantu 2 v prípade letiska. Pani Zemanová sa tiež vyjadrila v SEA procese v zmysle, že je potrebné posúdiť vhodnosť/nevhodnosť výstavby novej dráhy. Podvariant 2 dopravy neodporúčil ešte Lamač (pre tunel), ináč väčšina orgánov (12) odporúčila Variant 2. Každý ho však riešil iba zo svojho pohľadu.

  Podľa zhrnutia však je uvedené, že s celkovým Variantom I súhlasila iba Rača, Vajnory, OZ Malé Karpaty a pani Zemanová (tj. tí, ktorých sa to týka)- v záverečnej správe je však uvedené, že Rača súhlasila s variantom 2 ohľadom dopravy (tj. aj v letiskom?), z citovaného listu v záverečnom stanovisku to však nevyplýva. Takže je potrebné sa obrátiť na úrad, aké presne stanovisko zaslal na KÚ ŽP v BA v SEA procese.

  Ďalej som sa pozrel na celý proces - MČ Rača zaslala list v rámci SEA procesu dňa 23.5.2012 (čo už bolo po termíne, napriek tomu ho KÚ ŽP v BA akceptoval), komisia MZ ohľadom ÚP BSK sa však konala až 30.05.2012, teda až týždeň potom, čo odišiel už list z úradu (o tomto sa dozvedám až teraz). Pani Virsíková nás vtedy informovala o stave projektu a určite sme nevedeli o tom, že Variant 2 zahŕňa vybudovanie ďalšej dráhy smerom na Raču. Vtedy sme riešili Variant 2 preto, lebo zahŕňal vybudovanie obchvatu okolo BA a tunelové riešenie pod Karpatami. V každom prípade, teraz sa dozvedám, že zasadnutie komisie bolo aj tak po funuse a úrad svoje stanovisko už vydal a zaslal týždeň pred komisiou....

  Čo sa týka mňa osobne - v čase pripomienkovania ÚP BSK som bol štatutárnym orgánom jedného z dotknutých orgánov (OÚ ŽP v BA) a teda som sa ako fyzická osoba nemohol vyjadrovať (pre konflikt záujmov - z hľadiska ŽP sme napr. výrazne pripomienkovali, že vo variantných riešeniach nie je zahrnutá prevencia závažných priemyselných havárií (pripomienku KÚ ŽP v BA v podstatne aj tak neakceptoval!)- jednalo sa hlavne o Slovnaft a ich ochranné pásmo - toto stanovisko OÚ ŽP v BA som ako prednosta podpisoval - z hľadiska dopravy OÚ ŽP v BA nemá žiadne kompetencie, preto sme sa k tejto otázke nemohli vyjadriť.)

  V každom prípade by o hrozbe zvýšenia leteckej dopravy mali byť cez lokálne média byť riadne informovaní ľudia, aby prípadne začali petície a pod. Myslím, že aj pani Zemanová by do toho išla a mali by sme podporu aj celých Vajnor. Škoda, že som bol v Kodani a nemohol som prísť na tie poslanecké dni, mohli sme to tam začať riešiť.

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Miro, navrhujem minimálne veľkú petíciu v Rači a Vajnoroch a mediálne pokrytie.

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Michal, po tvojej doplňujúcej informácii začínam už byť ako občan Rače vážne nahnevaný: práve si opísal ďalší prípad, kedy úplne zlyhala komunikácia a súčinnosť medzi MÚ a poslancami... To už nie je náhoda, to je systémová chyba: aj tu sa prejavilo vyjadrenie pani prednostky Peškovej z posledného MZ, že ona a interné útvary MÚ sú dostatočne kompetentné, aby riešili aj závažné veci MČ bez poslancov. Tento postoj by neobstál ani keby vyjadrenie prednostky bola sto krát pravdivé, nie to ešte v situácii, kedy MÚ „nestíha“ ani len termíny na podanie pripomienok v pre Raču zásadných záležitostiach a prehráva jeden súdny spor za druhým.

  A to nehovorím o informovaní občanov: Račiansky výber a webová stránka sú plné pána starostu a správ podružného významu, no na zásadné informácie o pripravovaných zmenách, ktoré na MČ Rača môžu v budúcnosti dopadnúť ako sekera, tam Račania nenájdu ani zmienku...

  S návrhom veľkej petície a mediálnym pokrytím súhlasím.

  Žiadam ťa, aby si sa o mediálne pokrytie tejto záležitosti v médiách MČ Rača (RV, web-stránka, TV) ako poslanec zasadil pri najbližšej možnej príležitosti (komisie, MZ, iniciovanie stretnutia so starostom...).

  OdpovedaťOdstrániť
 6. Veru, chodili tu pred 3-4 rokmi merači hluku, poctivo merali za pekného počasia, nie vtedy, keď bývala obloha zatiahnutá a lietadlo si to valilo rovno ponad hlavy...
  ZMHT

  OdpovedaťOdstrániť
 7. ... a si odchytila daktorého a spýtala sa, že prečo nepríde merať aj vtedy, keď je čo? :)

  OdpovedaťOdstrániť
 8. Mimochodom, na téme liedadlového hluku by sa mohli konečne Račania a Rendezáci zbratať - veď Rendez to schytáva ešte horšie než Rača.

  OdpovedaťOdstrániť
 9. Miro, Michal, drzim palce.
  Moja ucta tym poslancom Michal, co takto podrobne a pri kazdej prilezitosti poskytuju informacie a oboznamuju detailne. A to sustavne uz niekolko rokov.
  Pardon, ze to pisem, ale mal som pocit, ze je vhodne aj pochvalit. Deje sa to prilis zriedka, ludia su ako keby lenivi a niektore aktivity prijimaju s takou samozrejmostou, s akou chrlia kritiku. Obcas preto treba vyjadrit aj uznanie.

  OdpovedaťOdstrániť