Stránky

9. 9. 2012

MČ Rača prehrala súd o 45.277,67 €

so spoločnosťou Prvá račianska vinotéka, s.r.o. a trvale upustila od vymáhania pohľadávky.

MZ MČ Rača odsúhlasilo na zasadnutí 26. júna 2012 trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 45 277,67 € voči spoločnosti Prvá račianska vinotéka, s.r.o. a schválilo jej odpísanie.
Majiteľom a konateľom Prvej račianskej vinotéky, s.r.o. je od 24. 2. 2010 Miloš Máťuš. Pán Máťuš je od roku 2006 poslancom MZ a od roku 2010 členom Rady MZ a vicestarostom MČ Rača.

Na hlasovaní bolo prítomných 14 poslancov. 4 poslanci sa zdržali (Lenka Antalová-Plavuchová, Michal Drotován, Jozef Házy, Karol Štofira), 10 poslancov hlasovalo ZA. ZA hlasoval aj poslanec Miloš Máťuš. Neprítomný bol poslanec Cyril Sekerka.

Pohľadávka vznikla údajným neuhradením nájomného na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 261/2002. MČ Bratislava – Rača sa domáhala zaplatenia nájomného návrhom na vydanie platobného rozkazu. Návrh bol doručený súdu dňa 09.09.2009.
                                                             
21.10.2009 súd vo veci vydal platobný rozkaz, ktorým uložil odporcovi zaplatiť požadovanú istinu, úroky z omeškania a náhradu trov konania. Platobný rozkaz sa odporcovi nepodarili doručiť do vlastných rúk, preto súd uznesením zo dňa 7.12.2009 rozkaz zrušil a vo veci nariadil pojednávanie. Odporca sa k návrhu nevyjadril.

Súd vec prerokoval a dokazovanie vykonal listinnými dôkazmi v neprítomnosti odporcu. Odporca nepredložil ani nenavrhol žiadne dôkazy.

Okresný súd Bratislava III rozsudkom sp. zn. 24Cb 33/10-101 zo dňa 29.04.2011 návrh MČ  Bratislava – Rača zamietol, čím nárok MČ Bratislava – Rača na nájomné podľa vyjadrenia súdu v celom rozsahu zanikol.

Súd odôvodnil rozsudok tým, že uznal dohodu o započítaní vzájomných pohľadávok medzi MČ Bratislava – Rača a Prvou račianskou vinotékou, s.r.o. zo dňa 03.06.2003 podpísanú bývalým starostom Bielikom ako platný právny úkon.

Navrhovateľ sa proti rozsudku neodvolal a rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 15.07.2011 a vykonateľnosť dňa 19.07.2011.


Rekapitulácia udalostí očami obyvateľa MČ Rača:

2002 (starosta Bielik): MČ Rača uzavrela s Prvou račianskou vinotékou nájomnú zmluvu

2003 (starosta Bielik): zmluvné strany uzavreli spornú dohodu o započítaní vzájomných pohľadávok


2007 (starosta Zvonár): MČ Rača začala fakturovať nájomné, PRV s.r.o. faktúry neuhrádzala

2009 (starosta Zvonár): MČ Rača začala súdne vymáhať zaplatenie nájomného vo výške 45 277,67 €

 
2011 (starosta Pilinský): MČ Rača prehrala súdny spor, prijala verdikt a zaplatila účet
2012 (starosta Pilinský): MČ Rača trvale upustila od vymáhania pohľadávky


Poznámka pod čiarou:

Prvá račianska vinotéka, s.r.o. v roku 2007 argumentovala, že voči MČ nemá žiaden dlh, ale naopak pohľadávku takmer 1,9 mil. Sk (podrobnosti nájdete v odôvodnení rozsudku okresného súdu).

Otázka:

Vážený pán starosta a vicestarosta,
aký je súčasný nájomný a finančný vzťah medzi MČ Rača a Prvou račianskou vinotékou, s.r.o.?
Voľnočasové a oddychové centrum - štúdia 2012

Kope Ing. arch. Virsíková za Raču?
O hračke menom Rača
Občania a poslanci - rovní a rovnejší?
Spravodaj Račan sa odbavuje na letáku ROA
Transparentný miestny úrad je dobrá vec, v Rači taký zatiaľ nemáme
Obloha nad Račou zhlučnie
Výdavky na administratívu MÚ Rača rastú
Nelichotivé 64. miesto MČ Rača
„Kam idú moje peniaze?“


11 komentárov:

 1. nuž, len zírám.... za tie peniažky mohla byť jedna škola zlatom natretá...
  ZMHT

  OdpovedaťOdstrániť
 2. ZMHT, v zlatých náteroch škôl sa moc nevyznám :), no zdá sa mi byť viac než očividné, že vo veci tohto nájmu a prehratého súdneho sporu o nájomné hrá hlavnú úlohu KONFLIKT ZÁUJMOV, v ktorom sa (chtiac-)nechtiac ocitol najvplyvnejší poslanec MZ a vicestarosta MČ Miloš Máťuš.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. 4. mája 2011 podal vo veci stavu pohľadávky MČ Rača voči spoločnosti Prvá račianska vinotéka, s.r.o. písomnú interpeláciu poslanec Michal Drotován.

  Starosta Peter Pilinský v odpovedi 9. mája 2011, v čase, keď MČ Rača ešte nebolo doručené písomné vyhotovenie rozsudku, o. i. uviedol:

  „Námietky právneho zástupcu MČ Bratislava - Rača o neplatnosti tohto právneho úkonu (dohody o uznaní dlhu a započítaní podpísanej býv. starostom Bielikom - pozn. M. Š.) z dôvodu jeho neschválenia miestnym zastupiteľstvom súd neuznal za opodstatnené, a to aj napriek rozhodnutiam Najvyššieho súdu SR v obdobných veciach, ktorými bolo argumentované.“

  S ohľadom na túto skutočnosť je zaujímavé, že MČ Rača sa proti rozsudku neodvolala. Možno na to mal právny zástupca MČ Rača závažné právne dôvody, no keďže som ich v dostupných dokladoch nenašiel, môj laický pocit je, že MČ Rača hodila uterák do ringu až príliš ochotne.

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Dalsi kostlivec v skrini miestneho uradu, starý takmer 10 rokov. Kolko ich este v Raci vyplava na povrch? Vivat Bielik vivat Zvonar.
  Zaujimalo by ma co je s tymto priestorom v sucastnosti?

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Podľa informácií od poslancov ten priestor už nie je v prenájme.

  A čo sa toho 10 rokov starého kostlivca týka, rozhodne by som ho nezužoval na Bielika a Zvonára. Cez Miloša Máťuša, niekdajšieho poslanca za KDH a pobočníka súčasného starostu, a vďaka faktu, že do porazeneckého konca kauzu dotiahol práve súčasný starosta, by som s čistým svedomím pridal „vivat Pilinský“ a naopak nad „vivat Zvonár“ dal veľký otáznik.

  Veď práve Zvonár sa pokúsil vymáhať od pôvodne Bérešovej a neskôr Máťušovej PRV s.r.o. pre mestskú časť nájomné. Že to skončilo ako to skončilo, na tom Zvonár zdá sa nemá žiadnu „zásluhu“.

  OdpovedaťOdstrániť
 6. to: Anonymny

  čo s tým má Zvonár? v článku je uvedené

  2002 (starosta Bielik): MČ Rača uzavrela s Prvou račianskou vinotékou nájomnú zmluvu
  2003 (starosta Bielik): zmluvné strany uzavreli spornú dohodu o započítaní vzájomných pohľadávok

  2007 (starosta Zvonár): MČ Rača začala fakturovať nájomné, PRV s.r.o. faktúry neuhrádzala
  2009 (starosta Zvonár): MČ Rača začala súdne vymáhať zaplatenie nájomného vo výške 45 277,67 €

  2011 (starosta Pilinský): MČ Rača prehrala súdny spor, prijala verdikt a zaplatila účet
  2012 (starosta Pilinský): MČ Rača trvale upustila od vymáhania pohľadávky.
  Takže to bol práve Zvonár, ktorý vymáhal kontroverznú pohľadávku, ktorú vyrobil Bielik a ktorú Pilinský svojmu zástupcovi Máťušovi zrušil.
  Je treba lepšie čítať, Zvonár s kostlivcom nemá nič spoločné.

  Takže vivat Bielik, vivat Pilinský, vivat Máťuš a ostatní poslanci, ktorí za toto svinstvo hlasovali.

  OdpovedaťOdstrániť
 7. Pri hľadaní odpovede na otázku, koho kostlivec vypadol zo skrine, stojí za zmienku časová zhoda medzi prvým fakturovaním nájomného spoločnosti PRV s.r.o. (začiatok roka 2007) a dátumom 2. február 2007, kedy sa Miloš Máťuš stal menšinovým spoločníkom PRV s.r.o. a dátumom 24. február 2010, kedy sa stal spoločníkom jediným.

  OdpovedaťOdstrániť
 8. Nie je nad to, pomôcť známemu zbaviť sa pozdlžností. Inak zaujimava historia zmeny majitelov. Bereš vidiac problemy firmu radšej predal.
  http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=36457&SID=2&P=1

  OdpovedaťOdstrániť
 9. Ako vidno z citovaného výpisu z OR, pán Miloš Máťuš prevzal PRV s.r.o. v čase, keď ešte nebol známy verdikt súdu: zariskoval a získal na tom. Zároveň treba povedať, že pre zníženie rizika urobil maximum: vstúpil do volebnej koalície so zelenými, zainvestoval do dobre naplánovanej a účinne realizovanej protizvonárovskej kampane a oba ťahy mu vyšli - možno aj nad jeho očakávanie.

  OdpovedaťOdstrániť
 10. Spoločnosť nasmerovaná od novembra 89 ide neochvejnou cestou privatizácie ziskov a socializácie strát. Až nebudú (opäť) peniaze v kase m.č. Rača, zdvihnú sa dane. Za psa, za nechnuteľnosti, za všetko.....

  OdpovedaťOdstrániť
 11. Prečo by sa v obciach dialo niečo iné ako v štáte, keď občan tu aj tam drží ako hluchý dvere?

  OdpovedaťOdstrániť