Stránky

20. 9. 2012

Spravodaj Račan sa odbavuje na letáku ROA

V najnovšom čísle spravodaj Račan uverejnil vyjadrenia členov facebookovej skupiny Račania k „pamfletu ROA“.
Latku úrovni vyjadrení nasadil starosta Peter Pilinský týmto komentom:


„Niektorí ľudia v Rači stále nevedia prežuť, že im niekto zobral hračku menom MČ Ba Rača. Ku cti im slúži, že tie klamstvá a lži, ktoré doteraz šírili po Rači len v ústnom podaní, dali už aj na papier. Stále sú to však lži.“

V podobnom duchu píše aj väčšina citovaných členov skupiny, za všetkých spomeniem poslanca Michala Drotována a exposlanca a terajšieho starostom dosadeného konateľa Združenia obcí JURAVA Jozefa Mórika.

Jozef Mórik, watch dog mediálneho obrazu starostu Pilinského, napísal dlhý, pre neho príznačný koment nestojaci za odcitovanie, zato výrok poslanca Drotována za odcitovanie stojí:

„Hej, Raču obchádza gorila Ľubomír Krampl a zanecháva po sebe takéto letáčiky :-).“


Vážený pán starosta Pilinský, vážený pán poslanec Drotován,

ak viete doložiť, že leták ROA je pamflet plný klamstiev a lží a že Ľubomír Krampl je gorila, dajte prosím svoje dôkazy na stôl.

A urobte tak prosím naozaj verejne, nie na pôde uzavretého fejsbúkového klubu Račania, kde vrátnikov aj vyhadzovačov robia Peter Pilinský a Ján Bednarič, ani v spravodaji Račan, ktorý vydáva Martin Jóna, asistent starostu Pilinského, bývalý tajomník miestnej rady MZ za starostu Zvonára a akiste len zhodou okolností vydavateľ tohto bulvárneho miestneho občasníka.

Ak si za svojimi slovami stojíte, preukážte ich prosím na stránkach Račianskeho výberu alebo na www.raca.sk. Lebo medzi Račanmi rezonujú aj názory blízke príspevku Petra Luknára: „... tento pamflet je napísaný na úrovni 10-12 ročného školáka, zase na druhej strane, aj napriek tomu by sa patrilo dať zo strany p. starostu obšírnejšie vyjadrenie na tieto obvinenia“. Podobný názor zaznel aj v článku bývalého poslanca Michala Krištofiča Obchádza Raču Gorila?.

Ne/pravdivosť tvrdení a obvinení uvedených v letáku ROA sa týka VŠETKÝCH Račanov, a tým starosta Pilinský zatiaľ ponúkol len svoje slová o klamstve a lži a poslanec Drotován len svoj bonmot o gorile.

Presvedčivé, vyargumentované odpovede starosta aj poslanec Račanom dlhujú.

Voľnočasové a oddychové centrum - štúdia 2012

Kope Ing. arch. Virsíková za Raču?
O hračke menom Rača
Občania a poslanci - rovní a rovnejší?
Transparentný miestny úrad je dobrá vec, v Rači taký zatiaľ nemáme
Obloha nad Račou zhlučnie
MČ Rača prehrala súd o 45.276,67 €
Výdavky na administratívu MÚ Rača rastú
Nelichotivé 64. miesto MČ Rača
„Kam idú moje peniaze?“
28 komentárov:

 1. Miro, dávaš mi do úst slová, ktoré som nikdy nepovedal - nikde som nepísal, že sú v tom panflete je "plno klamstiev a lží". Písal som jedine, že "gorilou" je aj Ľ.Krampl a roznášal dané letáčiky (čo je pravda, pretože za touto aktivitou stojí aj on).
  Všeobecné zľudovené pomenovanie "gorila" je na Slovensku brané ako osoba participujúca nie veľmi vhodným spôsobom na peniazoch daňových poplatníkov - kauzy počas starostovania J.Zvonára som popisoval obšírne, p. Krampl bol súčasťou jeho koalície, jeho poslancom, kandidoval aj v koalícii za neho v roku 2010. Preto má spoluzodpovednosť za tieto kauzy. Nehovoriac o vedení úradu.

  Takže v mojom prípade to vidím ako výstrel vedľa.

  Môžem však uviesť moje poznámky ku všetkým bodom (čo som už urobil x-krát:

  - pridelenie bytu - to je otázka na starostu resp. konkrétnych poslancov, ja osobne som za pridelenie predmetného ani žiadneho iného bytu na dobu neurčitú resp. odpredaj bytu nikdy nehlasoval.
  - prenájom priestorov je tiež otázka na starostu.
  - poplatky v zdravotnom stredisku boli zvýšené z dôvodu, že mestská časť musí platiť za užívanie pozemku súkromnej spoločnosti, ktorá ho vlastní - o tomto probléme vedel p. Krampl minimálne 8 rokov - problém však bol neustále odkladaný a je možné považovať za úspech, že tá spoločnosť nepožadovala plnenie za predošlé obdobie, pretože to by boli ďalšie extra výdavky. Je mi však jasné, že sa to opäť týka Zvonára, pretože tam má najviac priestorov a teda sa ho zvýšenie najviac dotklo. Miestne zastupiteľstvo nepožadovalo za dobré riešenie, ak by museli platiť za prenájom pozemku 100% všetko občania z daní bez akéhokoľvek podieľania sa súkromných spoločností, ktoré majú v prenájme ambulancie (vrátane firmy Eurorehab).
  - výdavky na zastupiteľstvo -
  čistá demagógia, v prepočte na poslanca je nárast hlavne z dôvodu, že od roku 2011 sa platia za poslancov aj odvody aj zdravotné poistenie - pre informáciu - za posledný rok pôsobenia Zvonára boli ročne náklady na zastupiteľstvo 115 333 € (z toho 0€ na odvody a poistenie), v roku 2011 boli náklady na zastupiteľstvo 76 600 € (z toho odvody a poistné 19 820 €) - nehovoriac o tom, že starosta má schválený plat o cca 15% nižší, nedostáva žiadne odmeny na rozdiel od Zvonara. Počet poslancov sa znížil z 33 na 15 a teda ich práca je rádovo dvojnásobná (samozrejme ak vykonávajú svoju činnosť zodpovedne). Zároveň je v odmeňovacom poriadku stanovené, že poslanec ma odmenu zníženú o 5% (v prípade ospravedlnenej absencie na komisii, rade, zastupitelstve) resp. o 25% (v prípade neospravedl. absencii) - z toho vyplýva, že suma rozpočtovaná na každý rok na začiatku roka sa nevyčerpá.
  - výdavky na administratívu sme ako poslanci kritizovali, znížil sa nakoniec návrh iba o pár tisíc eur, v záujme, aby sme neboli v rozpočtovom provizóriu sme prijali rozpočet na rok 2012 - tento rok však rozpočet neprejde tak ľahko. Treba však uviesť, že ROA zabudli na jeden podstatný fakt a to, že v roku 2009 bolo na administratívu po úprave rozpočtu vyčlenených celých 1 021 302 €, čo je viac ako v roku 2010,2011 či 2012.
  - otázku treba adresovať na pána starostu, zadelenie práce a služobného vozidla je jeho kompetenciou a ako vyriešil túto situáciu sa treba opýtať jeho.
  - oprava úradu už v tej dobe nebola aktuálna, poslanci s ňou nesúhlasili a súhlasili s opravou ZŠ Tbliská a MŠ Plicková
  - nenávratné financie za Zvonára vybavil vtedajší poslanec Rafaj cez ministerstvo - investícia bola realizovaná až vo volebnom roku. Uchádzanie sa o eurofondy by malo byť väčšie, sám som navrhoval (neúspešne) čerpanie v kapitole odpadové hospodárstvo. Momentálne sa rieši projekt ISRMO a cyklotrasa Jurava.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Michal,
  najprv k tomu výstrelu vedľa.

  V článku som nikde nenapísal, že by si bol hovoril o klamstvách a lžiach - toto boli slová citované zo starostovho komentu na fb a výzva, aby tie klamstvá a lži preukázal, patrila jemu. Teba sa týkalo len znenie onoho bonmotu o gorile.

  Vo výklade slova gorila sa celkom nezhodneme. Pre mňa toto slovo neznamená „osoba participujúca nie veľmi vhodným spôsobom na peniazoch daňových poplatníkov“, pre mňa je to - a mám za to, že aj pre väčšinu Slovákov - synonymum pre „ARCIZLODEJ“ prisvojujúci si peniaze daňových poplatníkov. A povedať o niekom s neznesiteľnou ľahkosťou a bez riadnych dôkazov alebo (v prípade politika) aspoň presvedčivých indícií, že je arcizlodej, je pre mňa neprijateľné.

  Vyjadrenia k jednotlivým bodom z letáku ROA som od teba neočakával - tam má čo vysvetľovať starosta a vedenie MÚ - no za odpovede ti aj tak ďakujem. Koniec-koncov, viaceré tvrdenia/obvinenia sa dotýkajú aj poslancov ako spoluúčastníkov na rozhodovaní MČ a som rád, že si sa vyjadril.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. P. S.

  Keby sa označenie „gorila“ malo vzťahovať na každého, kto bol súčasťou koalície Jána Zvonára, potom by tých goríl bolo v Rači neúrekom a čestné miesto by medzi nimi mali aj Martin Jóna, Jozef Mórik a Peter Pilinský.

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Ad „poplatky v zdravotnom stredisku“:

  Zaujíma ma, kedy a ako došlo k absurdite, že MČ Rača vlastní zdrav. stredisko, ale pozemok pod ním nie. Vieš k tomu podať nejaké info?


  Ad „výdavky na administratívu“:

  Neviem, z akých zdrojov si čerpal údaje, podľa záverečných účtov za roky 2009 až 2011 a návrhu rozpočtu na rok 2012 sú čísla takéto:

  Výdavky program 14 Administratíva:

  2009: 900 439,62
  2010: 928 163,16
  2011: 936 916,20
  2012: 995 396,00

  OdpovedaťOdstrániť

 5. Bielik

  http://www.economy.gov.sk/rok-2001-5757/127442s


  OdpovedaťOdstrániť
 6. Vďaka za link, no hovorí sa tam len o dátume bezodplatného prevodu Zdravotného strediska Tbiliská na obec, o predaji pozemku, na ktorom stojí, tam nie je žiadna zmienka.

  OdpovedaťOdstrániť
 7. Veď práve, Bielik sprivatizoval zdravotné stredisko bez pozemkov, pozemky, myslím, ostali vo FNM aj s poliklinikou Tehelná.

  OdpovedaťOdstrániť
 8. Nezdá sa mi, že by problém bol v bezodplatnom prevode Zdravotného strediska a prevzatí vecného bremena poskytovania zdravotníckej starostlivosti.

  Ako problém vidím to, že štát na obec bezodplatne nepreviedol súčasne s objektom zdrav. strediska aj pozemok, na ktorom stojí. Kdesi som zachytil, že pozemok už nepatrí štátu/FNM, ale súkromnej osobe, a práve to môže byť dôvod zvýšenia nájomného.

  OdpovedaťOdstrániť

 9. Kto je tá súkromná osoba?

  A zvýšiť nájomné tak, že neviem prenajať priestory sa mi nezdá moc výhodné. Radšej menšie nájomné od viacerých, ako žiadne, teda podľa mňa, či?
  A ešte ma napadlo, že obec/štát by mali aj poskytovať nejaké služby, ktoré dotujú, teda myslím, že zdravotníctvo tam patrí. Neviem, myslím si, že v Rači to nejako ide v tejto oblasti od desiatich k piatim. Hlavne starí ľudia nadávajú, nevládzu behať hore dolu.

  OdpovedaťOdstrániť
 10. 9. mája 2011 bola ešte Poliklinika Tehelná vo vlastníctve FNM:
  http://www.natfund.gov.sk/doc/Portfolio/portfolio_9_5_2011.pdf

  K modelu poskytovania zdravotníckych služieb sa neviem vyjadriť, nemám k tomu nič naštudované.

  OdpovedaťOdstrániť

 11. zmluvu ma MsČ Rača s Poliklinika Tehelná, a. s.
  http://raca.beta.wisible.sk/assets/zmuvy_2011_doplnenie/2011188Zc168Tehelna.pdf

  Výpis z obchodného registra
  http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=46165&SID=2&P=0

  OdpovedaťOdstrániť
 12. Ako vidno z OR SR, Poliklinika Tehelná a.s. má od 18. augusta fungl nové predstavenstvo aj dozornú radu.

  OdpovedaťOdstrániť
 13. K tým pripomienkach - dobre vieš, kto bol šéfom úradu za Zvonára, takže ťažko hovoriť o radovom poslancovi - a áno, zastupiteľstvo, ktoré schvaľuje materiály má individuálnu a nie skupinovú zodpovednosť, takže každý poslanec zodpovedá za to, za čo hlasuje.
  A áno, za hlasovania za Zvonára má samozrejme zodpovednosť aj tá trojica o ktorej píšeš.

  A k tomu zdravotnému stredisku - bolo to tu už povedané vyššie - pozemok nikdy neprešiel pod Raču a vie sa o tom od roku 2001, Krampl bol tam bol v dozornej rade 2003-2010, takže to musel vedieť.
  Zmena predstavenstva súvisí zo zmenou vlády a nástupom R.Fica.

  OdpovedaťOdstrániť
 14. Čo sa týka rozpočtu v roku 2009, tak sú tam nezrovnalosti.
  Tesne pred koncom roku 2009 bola zmena rozpočtu, kde bola navýšená administratíva na 1021302 (z 991310)
  http://raca.sk/assets/Uploads/2009Zmena-rozpotu-na-rok-2009-k-15.12.2009.pdf
  V rozpočte na rok 2010 sa uvádza za rok 2009 už položka opäť v kolonke 9913010 http://raca.sk/assets/Uploads/2010Rozpoet-M-BA-Raa-na-rok-2010-Tabukov-as.xls
  Kde sa to stratilo a ako je to možné, ak nebola úprava rozpočtu, to je na hlbšie preskúmenie.
  Ďalej v záverečnom účte sa uvádza, že pôvodne schválených bolo 931 786 (opäť iné číslo, aj keď v detailoch), po úprave 1021301 (zmena len o euro, ale opäť iné číslo), výsledne minutých 889 605 (podľa záverečného účtu - nie je však rozpísané na aké položky).
  Aby sme sa rozumeli - ako som uviedol - ja s navyšovaním prostriedkov na administratívu nesúhlasím a s týmto bodom v letáčiku nemám problém súhlasiť - len hovorím, že je naozaj ťažko to porovnať a náklady na úrad boli v minulosti tiež neúnosne vysoké (a dostávame sa opäť k tým odvodom - tie vzrástli, rovnako tak napr. DPH - to však neznamená, že sa nedá šetriť).

  OdpovedaťOdstrániť
 15. Každý vie, že za Zvonára bola šéfkou úradu manželka poslanca Ľ. Krampla pani D. Kramplova. Napriek tomu sa mi zdá správne namiesto prístupu „manželka zlého poslanca Ľ. K. nemôže byť dobrá prednostka, manžel zlej prednostky D. K. nemôže byť dobrý poslanec“ ctiť zásadu „každému, čo jeho jest“.

  S individuálnou zodpovednosťou poslancov za hlasovania súhlasím, to je dôvod, pre ktorý do budúcna uvažujem o prehľadnej vizualizácii týchto hlasovaní tak hlboko do minulosti, ako sa bude dať.

  Hlasovania a aktivity triumvirátu Jóna - Mórik - Pilinský v časoch zvonárovskej koalícii si zaslúžia osobitnú pozornosť a verím, že sa im primeranej pozornosti na racan.sk ešte dostane.

  OdpovedaťOdstrániť
 16. Údaje, ktoré sú uverejnené na racan.sk, OpenSpending.org a IBM Many Eyes vychádzajú zo schválených záverečných účtov, prípadné nezrovnalosti budú vyžadovať hlbšie skúmanie - možno naň bude príležitosť pri dopĺňaní údajov tak, aby nad nimi mohol byť realizovaný plnohodnotný rozklikávací rozpočet.

  Pri príprave rozpočtu na rok 2013 bude užitočné nájsť odpoveď aj na otázku, ako je možné, že napriek výraznému zníženiu počtu zamestnancov MÚ na začiatku roku 2011 (zo 139 na 120) nedošlo ani v roku 2011, ani v roku 2012 k zníženiu výdavkov na mzdy.

  OdpovedaťOdstrániť
 17. Zaujímavá debata, aj ja prispejem. Hľadal som na stránke www.raca.sk záverečné účty, ale nenašiel som ich. Všimol som si ale iné, že skutočnosť za rok 2009 (uvedené pri rozpočte roku 2010) je taká, ako napísal M.Š. Vysvetlenie je jednoduché a netreba hľadať nič záhadné, očakávali výdavky a chceli mať veci v poriadku. Výdavky sa nerealizovali, tak je skutočnosť nižšia. Vypracovala a zodpovedala za rozpočet vedúca ekonomického oddelenia, Ing. Jana Pešková. Teraz bola povýšená na prednostku úradu, je teda asi dobrá:) treba sa jej pýtať, možno intterpelovať, že ako to účtovala.

  Zdravotné stredisko, Bielik vytvoril tunel menom Račianska zdravotná spoločnosť, s.r.o. Spoločníkmi boli mestská časť Rača a nejakí lekári (Kubovčáková a ešte jedna lekárka s.r.o. HENRIETA) Rača do eseročky vložila zdravotné stredisko aj s nájomcami, lekári nevložili okrem zákonného vkladu nič.
  Jediný výnos z činnosti Račianskej zdravotnej spoločnosti bolo nájomné z prenájmu nebytových priestorov, z ktorého sa platila činnosť s.r.o. a ak niečo zostalo, to sa delilo medzi mestskú časť a Raču. Druhý spoločník neprinášal žiaden výnos, len bral.
  Pán Krampl na toto dlhodobo poukazoval, teda, že prečo neprenajíma tieto priestory sama mestská časť a bude mať celý výnos z nájomného a nebude z neho dávať lekárom z Henriety (asi dve alebo tri lekárky) peniaze za nič.
  Po nástupe Zvonára sa pristúpilo k zrušeniu eseročky ako mimoriadne nevýhodnej spoločnosti a Rača spravuje zdravotné stredisko sama. Celé zrušenie Račianskej zdravotnej spoločnosti mala na starosti prednostka Kramplová.
  Mám tieto informácie, lebo mama pracovala v tomto zdravotnom stredisku a veľmi sa za Bielika báli ako dopadnú.
  Na záver len taká malá nenápadná poznámka:
  Mama poslanca Drotována bola zamestnaná v Račianskej zdravotnej spoločnosti s. r. o. Zvonár ju prepustil a Kramplová rušila nevýhodnú eseročku. Nie je pán poslanec Drotován zaujatý?
  Jozef M.

  OdpovedaťOdstrániť
 18. Miro, ak by sme to tak brali, tak potom napr. Bielik je čistý ako ľalia, pretože nikto mu nikdy nedokázal porušenie zákona.
  Skús sa informovať ohľadom predaja pozemkov mestskej časti (napr. novostavba pri Experimentálke) a potom si dosať všetko do rovnice. Ja skutočne nemám záujem, aby sa o mne roznášali anonymné letáky plné klamstva ako sa to stalo pred voľbami 2006 Jozefovi Házymu a ako to urobil práve ten tvoj poslanec K.

  OdpovedaťOdstrániť
 19. Michal,
  súhlasím s tebou, že volič NEMUSÍ dôveryhodnosť politika vyhodnocovať podľa verdiktov súdu - u nás by to ani robiť NEMAL, lebo vieme, ako naše súdnictvo funguje. To ale voliča neoprávňuje o politikovi (počínajúc poslancom MZ) verejne a bez dôkazov hovoriť ako o gorile-arcizlodejovi. Občan môže poukazovať na fakty a súvislosti, ale právo vynášať konečné verdikty - s výnimkou hlasu vo voľbách - mu neprináleží.

  A poslanec Krampl nie je „môj poslanec K.“. Je to bývalý poslanec MZ MČ Rača, ktorého si za poslanca zvolila časť obyvateľov MČ.

  OdpovedaťOdstrániť
 20. Jozef M,
  informácie o Račianskej zdravotnej spoločnosti s.r.o. sú zaujímavé. Občania by sa mali zaujímať o pozadie vzniku takýchto spoločností, o ich ďalšiu činnosť aj o to, kto stojí v ich pozadí. Podobne bude zaujímavé pozrieť sa napr. na genézu a fungovanie Račianskej teplárenskej a.s. príp. iné spoločnosti, ktoré vznikli (nielen) za starostu Bielika. Rozkrytie ich pozadia veľa napovie o tom, kto za koho v Rači kope.

  OdpovedaťOdstrániť
 21. O Račianskej teplárenskej neviem nič ani o iných takýchto spoločností. Ale áno, súhlas, malo by sa pozrieť aj na iné spoločnosti.
  Jozef M.

  OdpovedaťOdstrániť
 22. Jozef M - ty nemáš ani odvahu, aby si sa podpísal pod svojim menom - Ľubomír Krampl.

  OdpovedaťOdstrániť
 23. anonymný, no comment :)))))))

  Jozef M

  OdpovedaťOdstrániť
 24. Vážení anonymní prispievatelia,
  na racan.sk som očakával prevažne neanonymné diskusie, no rešpektujem aj rozhodnutie komentovať anonymne. V takom prípade rešpektujte prosím aj anonymitu iných.

  Mimochodom, bol by som prekvapený, keby sa ukázalo, že Jozef M = Ľubomír Krampl.

  OdpovedaťOdstrániť
 25. Aj ja by som bol prekvapený M. Š. a dosť :))))
  Jozef M
  Jozef Matula

  OdpovedaťOdstrániť
 26. Jozef,
  ďakujem ti za tvoj coming out :) a rozšírenie skupiny komentujúcich, ktorí sa neskrývajú za anonymitu.

  OdpovedaťOdstrániť
 27. "Keby sa označenie „gorila“ malo vzťahovať na každého, kto bol súčasťou koalície Jána Zvonára, potom by tých goríl bolo v Rači neúrekom a čestné miesto by medzi nimi mali aj Martin Jóna, Jozef Mórik a Peter Pilinský."
  "Hlasovania a aktivity triumvirátu Jóna - Mórik - Pilinský v časoch zvonárovskej koalícii si zaslúžia osobitnú pozornosť a verím, že sa im primeranej pozornosti na racan.sk ešte dostane."


  Vam starosta nieco spravil? zjedol Vam ranajky? vsak Vase prispevky v poslednych dnoch su plne narazok na vsetko co sa tyka starostu a jeho spolupracovnikov... tak starosta a jeho ludia su zodpovedny za tento marazmus? p. Scibrany...podla mna nie ste komletny....mame tu minulost, ktora nas teraz dobieha....a Vy vidite len jedneho vinika...starosta a jeho okolie! clovek ako Vy, ktory v minulosti drzal "hubu a krok" si teraz chce pozdvihnut svoje ego? lebo v minulosti nemal odvahu? tu sa spomina netrasparentnost s nakladanim so zdravotnym strediskom v minulosti a Vy sa len teraz dozviete z diskusie ako to bolo...ale hlavne nezabudnete spomenut Pilinskeho.....

  "Každý vie, že za Zvonára bola šéfkou úradu manželka poslanca Ľ. Krampla pani D. Kramplova. Napriek tomu sa mi zdá správne namiesto prístupu „manželka zlého poslanca Ľ. K. nemôže byť dobrá prednostka, manžel zlej prednostky D. K. nemôže byť dobrý poslanec“ ctiť zásadu „každému, čo jeho jest“."
  skuste sa pozriet na "kauzu" nadobudnutia majetkov a pozemkov poslancom Kramplom a naslednu vystavbu uzasneho modreho domu,kto podpisal stavebko.... nevidel som , ze by ste sa pustili do tychto kauz...... toto svrbi...co? alebo nemate odvahu?
  alebo za to moze opat Pilinsky ?

  OdpovedaťOdstrániť
 28. Vážený neanonymný anonym,

  aj keď by sa Vám páčilo, aby som sa vŕtal v kauzách spred roka 2010 a pri nich aj zostal, ak dovolíte, naďalej sa budem držať stratégie „od prítomnosti k minulosti“, no so záujmom si prečítam Vaše alebo kohokoľvek iného články analyzujúce aj staršie obdobie.

  Ad „odvaha“

  Skúste ma prosím posmeliť tým, že začnete podpisovať svoje diskusné príspevky.
  Nebojte sa, raňajky Vám za to nezjem.

  Ad „ľudia zodpovední za tento marazmus“

  Starosta a jeho ľudia zaň nie sú zodpovední, sú zaň „len“ spoluzodpovední. Viacerí z nich pôsobili na postoch poslancov, aktívne pracovali v komisiách, boli na čele Rady MZ, odsúhlasovali rozhodnutia MZ. Zatiaľ som od nich spred roka 2010, hoci vtedy boli už tri roky súčasťou vládnucej koalície, nenašiel žiadny materiál, kde by sa čo len slovom zmienili o zvonárovskom či bielikovskom marazme. Ak taký existuje, dajte sem naň prosím link.

  Kritickosť zelených poslancov prešla na turbo až v roku 2010, keď sa rozhodli presadiť svojho človeka za starostu a viacerých svojich členov za poslancov. A to sa im aj podarilo - aj keď nie všetkým, však, pán Mórik? Svoje pôsobenie v MZ v rokoch 2006 až 2009 tým ale ani nevymazali, ani neamputovali, to s nimi pôjde až do konca ich (politického) života.

  Ad „"kauza" nadobudnutia majetkov a pozemkov“

  Ak k nej budem mať preštudované podklady, napíšem aj o nej. No nemali by ste sa spoliehať len na mňa. Ak máte dostatok informácií a odvahy Vy a napíšete o tom článok, uverejním ho. Mám len jedinú podmienku: že sa pod článok podpíšete.

  OdpovedaťOdstrániť