Stránky

9. 2. 2022

VOĽBY 2022. Na dvere zabúšili super-voľby.

Čaká nás super-volebný rok 2022. Na jeseň v Rači prebehnú naraz komunálne voľby a voľby do BSK.
Na prahu zimy (21. dec.) Bratislavský večerník (BV) v rozhovore so starostom Michalom Drotovánom oznámil verejnosti volebné úmysly Moniky Luknárovej, Petra Pilinského a Jána Polakoviča. Prvá bude kandidovať na poslankyňu, druhý možno a tretí určite na starostu.

O mesiac na to (19. jan.) BV informáciu zopakoval v rozhovore s Petrom Pilinským.
Koncom januára šéfredaktor BV Marián Luha oznámil, že začiatkom februára obyvatelia Rače dostanú do schránok občasník Račiansky večerník (RV). A stalo sa. Prvé výtlačky sú už doručené.
Do mediálneho rybníka Rače k trom kaprom (Račiansky výber – vydáva MČ Rača, Spravodaj Račan – vydáva Pelitas s.r.o., a občiansky občasník račan.sk výber – vydáva OZ račan.sk, vplávala šťuka.

Až potiaľto je všetko v poriadku. Lenže zmienená šťuka neprináša a nešíri len presné a overené informácie. A zatiaľ nie je jasné, či to padá na vrub redaktora. Alebo informátorov, čo mu približujú udalosti z minulých rokov. Také, ktoré nezažil na vlastnej koži.
RV si vyslúžil zdvihnuté obočie viacerých ľudí. Osobitne tých, čo dlhodobo sledujú komunálno-politické dianie v Rači. A za ním ukryté skupinové záujmy. O dôveryhodnosť sa občasník uchádza zvláštnym spôsobom:
(1) neobsahuje tiráž obvyklú pre denníky a časopisy
(2) nie je uvedený v registri periodík Ministerstva kultúry SR
(3) neuvádza svoje Evidenčné číslo (má ho vôbec?)
(4) neuvádza/nemá ISNN (prideľuje Národná agentúra)

Hrá mediálny projekt RV s verejnosťou Rače hru na skrývačku?
Na otázky a kritické výhrady šéfredaktor Marián Luha reaguje vyhrážkami. Vraj podá trestné oznámenie za poškodzovanie dobrého mena svojej mediálnej spoločnosti. A keď sa vyhrážky minú účinkom, zvyšuje „taxu“ na podanie žaloby priamo na súde. Alebo siaha po osobnom útoku.
Na fb-stránke BV uverejnil oznam a výzvu takéhoto znenia:


Kampaňovanie pred KV a voľbami do VÚC 2022 začalo zostra.
A to sme na úplnom začiatku.

Miro Ščibrany
OZ račan.sk

P. S. 10.02.2022

P. P. S. 11.02.2022

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára