Stránky

11. 2. 2013

Martina Jónu tlačí do komisie MZ starosta

Padajú masky, vyťahujú sa esá z rukáva, ide sa cez mŕtvoly...
Záverečná veta článku Asistent starostu Pilinského v komisii MZ...? znela:
„Vie starosta Pilinský o územno-plánovacích ambíciách svojho asistenta?“

Dnes je jasné, že vie a že Martina Jónu v jeho ambíciách podporuje. V januári ho skúsil presadiť cez návrh poslanca Brychtu na komisii MZ pre výstavbu a územný rozvoj a keďže plán zlyhal, skúsi to zajtra na rokovaní MZ cez návrh prednostky a odporúčanie Rady MZ v zložení Milan Andráš - NEKA, Eduard Brychta - SMER-SD, Miloš Máťuš - Strana zelených, Tibor Šimoni - SDKÚ a Karol Štofira - KDH.

Odôvodnenie návrhu prednostky:

„Po odstúpení Ing. Vodanského ... – odborníka z radov obyvateľov ... navrhujeme, aby sa novým členom komisie stal p. Martin Jóna. ... Vo volebnom období 2006 – 2010 bol poslancom miestneho zastupiteľstva a predsedom Komisie územného rozvoja a výstavby. Z titulu zachovania informácii z tohto obdobia považujeme jeho účasť za prínosnú pre prácu komisie.“

O iných kandidátoch, odbornosti Martina Jónu a možných rizikách jeho pôsobenia v komisii ani slovo. Kým starosta má vo veci jasno, v MZ a vo verejnosti sú aj značne odlišné názory.

Poslanec Michal Drotován v fb-skupine Priatelia Rače návrh komentoval lakonicky:
A už je to tu - ide sa aj cez mŕtvoly“.

Poslanec Jozef Házy tamtiež o. i. napísal:
„... žiadam ... zápisnice zo všetkých rokovaní Komisie územného rozvoja a výstavby. ... Martin Jóna nie je náhradou Ing.Vodánskeho ... zo svojej pozície môže kedykoľvek požiadať o prítomnosť na predmetnej komisii ... má prepojenia aj na stavebných developerov ... som zásadne proti tomuto nehoráznemu návrhu prednostky.“

Publicista Peter Kunder v kritických novinách Fair-play v Rači už v roku 2007, v čase, keď bol Martin Jóna poslancom a členom komisií MZ, upozornil na možné oblasti konfliktu záujmov. Citujem časť jeho upozornení:

·       komisia územného rozvoja a výstavby by mohla pripraviť návrhy, z ktorých budú profitovať firmy poslanca,
·       poslanec môže využiť svoj nadštandardný vzťah s úradom a jeho zamestnancami,
·       poslanec môže využiť v prospech svojich firiem nadštandardné informácie o pripravovaných výstavbách, rekonštrukciách, predajoch, prenájmoch, verejných súťažiach,
·       poslanec sa môže podieľať na príprave podmienok vo verejných súťažiach s účasťou jeho firiem a prispieť k tomu, aby boli podmienky súťaží vhodné pre jeho firmu.

Uvedené výhrady nestratili po šiestich rokoch nič zo svojej aktuálnosti. Keďže je Martin Jóna zamestnaný na MÚ ako asistent org. služieb a internej komunikácie v Kancelárii starostu, platia viac než vtedy. A pribudli k nim ďalšie konflikty záujmov:

·       ako majiteľ Pelitas s.r.o., vydavateľa spravodaja Račan, je zainteresovaný na príjmoch z reklamy od Račany Rosso s.r.o. a potenciálne aj ďalších developerov,
·       ako konateľ firmy DeWin má v Rači vlastné realitné záujmy,
·       ako sponzor Strany zelených, jej spoluštatutár a asistent starostu je úzko prepojený so starostom.

Z vyššie uvedených faktov a súvislostí vyplýva viacero otázok:

Kto a prečo má záujem o Martina Jónu v komisii výstavby a územného rozovoja?
Prečo práve v čase sporov o urbanistickú štúdiu Račany Rosso a petície proti nej?
Prečo je v hre práve a len človek so súhlasným postojom k projektu Ivana Kmotríka?
Prečo návrh predkladá prednostka, do ktorej kompetencie komisie MZ nespadajú?

a postrehov/záverov:

1)   Postup pri presadzovaní Martina Jónu do komisie výstavby a územného rozvoja má všetky znaky klientelizmu a je protikladom otvorenej samosprávy sledujúcej verejný záujem.
2)   Cieľom presadenia Martina Jónu do komisie výstavby a územného rozvoja je zdá sa zaistiť priechodnosť návrhov developerov a iných záujmových skupín.
3)   Kým sú pochybnosti o formálnej aj obsahovej stránke návrhu, o minulej činnosti Martina Jónu v MZ a o jeho osobných a podnikateľských väzbách, hlasovanie o návrhu je predčasné.
4)   Každý poslanec, ktorý zajtra podporí zvolenie Martina Jónu, preberie spoluzodpovednosť za všetky pre Raču rizikové riešenia, ktoré Martin Jóna ako člen komisie môže pomôcť presadiť.
5)   Starosta Pilinský buď nemá vo svojom rozhodovaní voľné ruky, alebo vedome presadzuje aj záujmy v rozpore s mandátom z volieb v roku 2010.


Otázka pred zajtrajším MZ znie: 

Vpustia poslanci do komisie výstavby a územného rozvoja trójskeho koňa záujmových skupín?


40 komentárov:

 1. Pán Ščibrány, zisťoval som na MV SR u riaditeľky Odboru miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov Mgr.Zuzany Barboríkovej, či môže byť zvolený asistent starostu za odborníka v komisii. Opoveď: príslušný zákon to umožňuje, ale záleží na poslancoch MZ, či ho schvália. To Pilínsky veľmi dobre vie, a preto návrh dáva prednostka Ing.Pešková. Taraz bude záležať na poslancoch, či si zachovajú chrbtovú kosť a ako sú previazaný na túto podliacku skupinku. Treba však dať menovité hlasovanie. Vôbec sa nedivým Pilinskému, však z čoho hradil takú masívnu predvolebnú kampaň. Zaiste sa vyšplhala okolo milióna SK. O charaktere zelených hovorí skutočnosť, že všetci traja (Jóna,Pilínsky,Mórik) skoro tri roky boli koaličný poslanci, o čom svedčia ich hlasovania. Pred voľbami prostredníctvom spravodaja Račan (4 čísla) kydali na Zvonára, Bielika a príslušných poslancov. Pozabudli, že kritizovali veci, za ktoré hlasovali i zelení. O mne Pilínsky hovoril, že nemôžem byť starosta, nakoľko som vážne chorí.Je to pravda, že už 14 rokov úspešne bojujem s onkologickou diagnózou. Je som ho na to upozornil SMS dňa 18.11.2010 o 11,13 h a dám na neho trestné oznámenie. Pilínsky potom skončil s ohováraním. Jóna pre zmenu s Mórikom rozvážali na svojom aute po MČ o mojej osobe hanlivé letáky, o čom mám tiež dôkazy. Ale čo, keď sa ľudia obávali mi to dosvedčiť na polícii. Všetci kandidáti za zelených dokonca porušovali volebné moratórium, keď večer pred voľbami hostili obyvateľov v pivnici na Námestí A.Hlinku. Tam som pre istotu tiež zašiel, ale ponúkané občerstvenie som si zaplatil. Boli tam i niektorí terajší poslanci. Takže pán Ščibrány, čo im bráni pokračovať v ich arogantnom a bezcharakternom konaní. Verím, že ľuďom sa otvárajú oči a Pilínsky musí ešte z teraejšej pozície profitovať, lebo nemá šancu v ďalších voľbách uspieť. Ja viem, že ja už nebudem kandidovať na funkciu starostu, ale všemožne pomôžem schopnému a hlavne serióznemu kandidátovi. Verím, že taký sa nájde a nenechá sa zatiahnuť do žiadnych intríg a záväzkov. Svojim spôsobom ľutujem Mgr.Pilínskeho, lebo dostal sa chomúta, z ktorého je ťažké dostať sa so cťou. Ale ak urobí ešte zopár prešľapov, môže byť z funkcie starostu odvolaný, dokonca odsúdený. Preto sa obklopuje právnikmi a developermi. poslanec Jozef Házy

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Pán Házy, nenapísal som, že návrh Martina Jónu za člena-neposlanca komisie MZ porušuje zákon. Je „len“ nedostatočne zdôvodnený, pošliapava princípy slušného, otvoreného a zodpovedného spravovania vecí verejných a je prvým neskrývaným krokom ku klientelizmu v MZ. Návrh sa o. i. opiera o skutočnosť, ktorá nemá oporu v zápise z Komisie výstavby a územného plánovania zo 16. jan. Prednostka a starosta ju budú musieť na MZ vysvetliť.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Pán Házy, toto ste velmi dobre napísali – „ľutujem Mgr.Pilínskeho, lebo dostal sa chomúta, z ktorého je ťažké dostať sa so cťou“. On podla mna netuší, aku velku obeť prináša záujmovým skupinam. Taký človek nesmie byť vo verejnej funkcii. A ak o tom vie, tak to robí vedome a je to ešte horšie.

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Obávam sa, že uniknúť so cťou z onoho (ne)vedomého chomúta je nemožné.
  Posledné týždne prezrádzajú, že starosta a ľudia okolo neho to dobre vedia.

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Nezostáva nič iné, len to pozorne sledovať čo sa bude na MZ diať. Ale ja sa snažím v tom nejako zorientovať a poviem vám že to nieje vôbec jednoduché!! Ja totiž ako bežný občan nevidím do "kuchyne",len čítam a pýtam sa. A keď aj človek na niečo nejasné narazí tak som na začiatku,..však to sú výmysly,fabulácie a kde sú dôkazy....? Nejaké veci si viem dať dohromady aj ja a spočítať si že 2+2 sú 4, ale to je sakramentský málo. Mne hlavne nejako nesedí to "tlačenie" Jónu. To som zvedavý ako to dopadne.

  OdpovedaťOdstrániť
 6. Súhlasím s Vami, že vyznať sa v tom, čo sa presne v MZ a na MÚ deje, nie je jednoduché - je to odraz netransparentnosti a skrývania aj takých informácií a súvislostí, o ktorých by obyvatelia MČ mali byť celkom samozrejme a podrobne informovaní.

  Aké výmysly a fabulácie máte na mysli? Takmer všetky tvrdenia uvedené v článku si možno overiť v odkazovaných materiáloch. Ak niektoré tvrdenia nie sú doložené odkazmi, opierajú sa o vyjadrenia dôveryhodných priamych účastníkov zasadnutí komisií MZ a rokovaní MZ. Zápisnice z Komisie výstavby a z Rady MR bohužiaľ príliš podrobné informácie neposkytujú (napr. kto predložil návrh, kto ako hlasoval a pod.) - prečo asi?

  OdpovedaťOdstrániť
 7. Pán Ščibrány, nemáte pravdu v tom, že na MZ a MÚ sa niečo skrýva. My poslanci vieme všetko, čo potrebujeme vedieť. Nakoľko je už 22,00 h, dnes už nebudem nič písať. Zajtra hneď od rána začnem zverejňovať informácie, ktoré pomôžu manželom Gabriellim a iným zorientovať sa. A samozrejme, že zodpoviem i Vám na veľa otázok. Najdôležitejší je zajtra bod rokovania č.13. Tam sa ukáže, koľkých poslancov si Mgr.Peter Pilínsky získal na svoju stranu, lebo inheď po voľbách z 15 zvolených poslancov mala Strana zelených okrem starostu len 2 (Miloša Máťuša a Jána Mesároša). Prajem Vám dobrú noc. poslanec Jozef Házy

  OdpovedaťOdstrániť
 8. Dobré ráno manželia Gabriellovci a ostatní obyvatelia MČ Bratislava - Rača, takže pokračujem tak, ako som vám to sľúbil večer. Ako som na záver spomínal, my poslanci, ak chceme dozvieme sa všetko. Ak má aj s obyvateľov niekto záujem sa dozvedieť, stačí ísť na stránku Rače, kliknúť na zasadnutia MZ, potom na uznesenia v archíve sa dozviete od 9.2.2009 zo zápisníc o čom poslanci rokovali a ako hlasovali. Počas roka 2009 to bolo 8 zasadnutí MZ do 15.12.2009 a v roku 2010 to bolo 6 zasadnutí v termínoch 15.1.2010 až 10.12.2010, čo bolo posledné rokovanie MZ Rača vo volebnom období 2006-2010. Vtedy malo MZ 33 poslancov, z toho za Stranu zelených Pilínskeho,Jónu,Mórika a Máťuša za KDH. Z hlasovaní sa taktiež dozviete, že zelení hlasovali obdobne ako vládnuci proZvonárovskí poslanci, pričom pred voľbami začal Martin Jóna vydávať svoj spravodajský plátok Račan. V prvých 4 číslach Račana nehorázne "osieral" na svojich koaličných poslancov s cieľom presvedčiť voličov, aby volili Pilínskeho a ich kandidátov. Ešte dnes sa čudujem, že Zvonár a jeho ľudia si nechali beztrestne kydať na klamstvá. Jediný, kto si nenechal brnkať na nos bolo OZ ROA. Po voľbách boli výsledky nasledovné: starosta Pilínsky (SZ), 3 poslanci SMER-SD (Brychta,Madzin,Sekerka), 3 poslanci KDH (Hrdlička, Jošt, Štofíra), 3 poslanci SDKÚ (Antalová-Plavúchová, Drotovan, Šimoni), 2 poslanci SZ (Ján Mesároš, Miloš Máťuš - pred voľbami za KDH), 2 poslanci nezávislí NEKA (Andráš, Dobiášová), 1 poslanec SaS (Khadl) a 1 poslanec nezávislý bez politickej príslušnosti (Házy). Starosta hneď na prvom ustanovujúcom zastupiteľstve dal hlasovať za svojho zástupcu Miloša Máťuša (v tajných voľbách bolo prítomných 15 poslancov, z toho 2 hlasy neboli platné a zo zvyšných 13 poslancov 7 hlasovali za vicestarostovské kreslo v prospech chameleóna Máťuša a 6 hlasovali proti nemu. Pilínsky si zhlboka vydýchol, lebo jeho návrh mu prešiel len o 1 hlas. Nakoľko starosta s 2 zelenými poslancami nemohol plniť svoje, Jónové a Mórikové túžby, rozhodol sa pôsobiť na ostatných 13 poslancov. Ako sa mu to podarilo, ukáže sa dnešnom rokovaní pri bode č.13.

  OdpovedaťOdstrániť
 9. pokračovanie

  Členmi Komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku sú poslanci: Brychta (predseda), Andráš,Drotovan,Hrdlička,Khandl,Sekerka,Šimoni neposlanci odborníci Bohuš Halinkovič, Ingrid Vanerková, Peter Socháň a Ing.Peter Vodánsky, ktorého sme odvolali na rokovaní MZ Rača dňa 23.10.2012 uznesením UZN215/23/10/12/P z dôvodu jeho zlou dochádzkou na rokovaniach Komisie výstavby... V druhom polroku roka 2012 boli 3 rokovania Komisie výstavby..., pričom odmena bola 50,- EUR za polrok. Takže ak prednostka v dôvodovej správe píš "Prácu člena komisie bude Jóna vykonávať bez nároku na odmenu" vyznieva prinajmenšom smiešne, nakoľko Martin Jóna v pozícii starostovho asistenta poberá nepomerne väčší mesačný plat, ktorého výška je tabu. Pán Ščibrány, ak Vás zaujíma plat Martina Jónu môžete sa to dozvedieť prostredníctvo zákona 211, ak si vypýtate minuloročnú odmenu. Neviem taktiež posúdiť, aký prínos Jónu pre prácu Komisie výstavby... bude mať jeho v Komisii..., keď v minulom volebnom období v rokoch 2006-2010 bol členom Komisie územného rozvoja a výstavby. Pokiaľ je mi známe, doteraz aj bez toho, žeby bol Martin Jóna členom odborníkom Komisii..., chodil na jej rokovania. Aroganciou drzosti Jónu a Pilínskeho je však skutočnosť, že tak nehorázne strkajú Jónu do Komisie výstavby... Asi preto, aby ľahšie spoločne uspokojovali požiadavky developerov pôsobiacich v MČ Bratislava-Rača. Aroganciou až trestnou bola už ich predvolebné osočovanie protikandidátov aj v tom, že porušovali predvolebné moratórium pozvaním voličov na bohaté občerstvenie v pivnici na Námestí A.Hlinku, kde som so zvedavosti bol, ale pohostenie som si platil.

  OdpovedaťOdstrániť
 10. pokračovanie
  Dôkaz stravný lístok mám. No a na záver pánŠčibrány, chceli ste vedieť, kto dal na rade návrh na zaradenie Jónu do Komisie výstavby... Bol to vševedúci dlhoročný poslanec pán Eduard Brychta, ktorý však na Rade MZ nepresvedčil ostatných. Vôbec nie je dôležité kto tam ešte bol a kto ho podporil, resp.nehlasoval z neho. Ja som si istý, že Brychtov návrh určite nepodporil Michal Drotovan. Som však zvedavý, ako to bude na rokovaní MZ Rača bude vyzerať dnes a čo v prípade Jónovho úspechu urobia napr.petičiari Račany Rosso, pretože dnešná drzosť je odozvou na petíciu, ktorá je neskutočnou prekážkou nielen Kmotríka. Zaiste viem, že so svojimi dojmami navštívim túto stránku.
  V Bratislave dňa 12.2.2013
  Prajem vám príjemný deň poslanec Jozef Házy

  - dokončenie -

  OdpovedaťOdstrániť
 11. Pán Házy, zápisnice a hlasovania z rokovaní MZ na www.raca.sk dostupné sú, no tvoria len povestnú špičku ľadovca dôležitých informácií. A hlavne prichádzajú neraz až v čase, keď už občania nič nemôžu ovplyvniť. Ako aktívny občan mám s dostupnosťou a včasnosťou informácií z MÚ a MZ skôr nedobré skúsenosti - získať relevantné informácie je zbytočne časovo náročné, neraz vyžaduje doslova detektívnu prácu a občas je to aj nemožné. MČ Rača musí prejsť ešte dlhú cestu, kým tu bude otvorená samospráva (viď hodnotenie TIS z roku 2012 http://mesta2012.transparency.sk/sk/sets/mesta-2012/Bratislava_Raca/info).

  Áno, zákon 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám je super vec, je to svojím spôsobom „donucovací nástroj“ na lajdácku a neochotnú samosprávu, no osobne by som bol radšej, keby informácie boli dostupné aj bez jeho použitia.

  OdpovedaťOdstrániť
 12. Dobrý deň pán Házy a Ščibrany.
  Veľmi pozorne sme si prečítali vaše príspevky a sme radi a ďakujeme, že sa aspoň touto cestou dozvieme zaujímavé informácie.
  Neviete náhodou o koľkej hodine budú známe výsledky hlasovania ohľadom Jónu? A sme veľmi veľmi zvedavý ako to dopadne.

  OdpovedaťOdstrániť
 13. Pan Hazy.Prepacte, ale toto mi skor pripada ako Vasa vypoved neukojeneho poslanca.Ste v politike ako pisete takmer 20 rokov, a ja ako obyvatel Krasnan Vasu poslanecku cinnost takmer vobec nepoznam a skutocne neviem co ste priniesli Vy pre nasu MC cast resp. Krasnany.O p. Plavuchovej aspon viem , ze je aktivna co sa tyka Racika.Vase clanky nemaju ziadnu vypovednu hodnotu a naozaj skor v tom vidim carovanie s menami a funkciami.Ja Vam len pripomeniem, ze letaciky , ktore Vas hanili boli roznasane pred volbamy 2006 kde ste kandidovali za starostu(doteraz to mam odlozene) a roznasal ich Vas spoluposlanec p.Krampl (sucasna ROA), kde Vas hrubym sposobom urazal a bolo skutocne nedostojne.Toto ste mi povedali na stretnuti pred tymi volbami.Neviem o ziadnych inych letacikoch pred poslednymi volbami, ktore by niekto roznasal.Neviem, preco sa skor venujete ako poslanec ohovaraniam a nie odpoctu poslanca za obdobie. Toto svedci, ze nemate asi co ponuknut svojim volicom.

  K tejto teme by ma zaujimalo preco je tak nepriatelna nominacia dotycneho pana do komisie. Lebo predsa komisia ma viac clenov (8?) a pokial viem najprv sa hlasuje v komisii, potom v rade a nakoniec v zastupitelstve. Cize jeden navrh akehokolvek clena komisie moze byt schvaleny aj neschvaleny hned na zaciatku, dalej v rade a nakoniec v zastupitelstve. Tvrdit, ze jeden clen komisie moze ovplyvnit akymkolvek sposobom zasadne chod obce je hlupost.
  Cele toto mi skor pripada ako systematicke vedenie boja voci niektorym osobam a samotnemu uradu (starostovi). Takto sa predsa nepreukazuje porusovanie zakona. Na to treba dat aj nejaky hodnoverny dokaz, a nie toto co sa tu pise.

  OdpovedaťOdstrániť
 14. Anonymý 14:51:00
  (Vopred sa ospravedlňujem pánovi Ščibranymu, ako adminovi tohto priestoru, ak použijem expresívnejšie výrazy).
  Takže, anonymný, ty si ale veľký zbabelec a hlupák. Ak si obvinil môjho manžela z takej nízkosti, ako je roznášanie primitívnych,. ohováračských letákov. Tak si sa mal podpísať. Musel by si to ale dokázať, že to bolo tak a to by si nemohol.
  Môj manžel, ako predseda ROA a občan Rače, ktorý sa zaujíma o dianie v Rači, tebe, Pilinskému, Jónovi, Mórikovi a ich pozadiu veľmi, veľmi prekáža. Napríklad rozkrytím pozadia, keď sa Pilinský a spol. snažil založiť organizáciu Made in Rača, s ľuďmi s čudnými prepojeniami a pre Raču, podľa našich poznatkov a názoru, veľmi nevýhodnú. A tak by som mohla pokračovať. Preto tie zúrivé útoky na ROA a môjho manžela od teba, ako trojjediného Pilinského-Jónu-Mórika.
  Boli to práve tí, ktorých obhajuješ, ktorí sa znížili k takej úbohosti.
  Zbabelec anonymný, trojjediný, ty určite veľmi dobre vieš o práci pána poslanca Házyho. Za tých dvadsať rokov práce pre mestskú časť Rača a hlavne Krasňany, kde býva, je už svojou prácou pre Raču a jej obyvateľov veľmi známy. Aj touto hlúpou a arogantnou reakciou ti nešlo o nič iné, len o klamstvá a ohováranie, tak ako pred voľbami 2006 pána Házyho a pred voľbami 2010 pána Zvonára a svojich bývalých poslaneckých partnerov.
  Klamstvo a manipulácia je tvojou metódou, anonymný trojjediný. Máš, ale smolu, už dosť veľa ľudí Vám trom na to prišlo a ďalším sa oči otvárajú. Máš smolu, lebo ROA určite ešte mnohým obyvateľom Rače oči otvorí a ver mi, nebude to dlho trvať.
  Dagmar Kramplová

  OdpovedaťOdstrániť
 15. Ospravedlňujem sa, ale ešte dovetok.

  Prečo asi pretláča Pilinský svojho kamaráta a asistenta, majiteľa novín RAČAN do komisie výstavby?
  Môj názor: Preto, aby mal v komisii výstavby väčšinu, ono sa potom lepšie pred verejnosťou argumentuje, že to nie ja, to odporučila komisia, ktorá je na to zriadená.
  Dagmar Kramplová

  OdpovedaťOdstrániť
 16. Vážený pán Anonymný. Nie som si istý, či si zaslúžite oslovenie "vážený". No na rozdiel od vás mám spoločenské vychovanie, ktoré som vyučoval dlhé roky ako profesionálny lektor spol.tancov a výchovy, pričom som ročne odučil cca 1.500 pubertálnej mládeže frekventantov tanečných kurzov, na ktorých to zanechalo pozitívny vplyv na celý život. V celku sa mi darilo, lebo som patril údajne k najlepším učiteľom na Slovensku a mládež si u mňa rezervovala vopred termíny, len aby mohli chodiť ku mne do tanečnej. Ale vám je zbytočne o tom rozprávať. Nemáte ani toľko slušnosti, aby ste sa predstavili. Vďaka vášmu výrazovému slovníku a vete, ktorú ste použili vo svojom príspevku o 14,51 h citujem "Toto ste mi povedali na stretnutí pred tými voľbami". Nakoľko mám veľmi dobrú pamäť, týmto výrokom vie kto ste, lebo som to povedal len jednej osobe. Vzhľadom k tomu, že sa hanbíte prezentovať aspoň svoje iniciálky. Ja nerád komunikujem s anonymami, takže ja si vás nazvem Móricko. Nakoľko o mne nič neviete, odporúčam vám kliknúť si na moju stránku a v rubrike O mne zistíte, čo som od 1.2.1991 v komunálnej politike (4 roky ako vedúci pracovník odd.kultúry, mládeže a športu MÚ Rača, 16 rokov ako poslanec MZ Rača a 12 rokov ako poslanec MsZ Bratislava). Na rozdiel od vás som bol vždy nezávislý a bol som činný, nielen v Krasňanoch, ale i v Rači, na Východnom a v celej Bratislave. Ako vidíte za tých 22 rokov bolo toho o mne veľa napísané. Ešteže mám kompletný archív všetkých Račianskych výberov. Len tak mimochodom, za prvého starostu Rače Ing.Libora Pajdlhausera som ja osobne založil Račiansky mesačník, ktorý som sám zabezpečoval obsahovú stránku, vyrábal, korigoval a po tlači rozvážal s Lackom po celej Rači. A musím vám pripomenúť, že som všetko vykonával bez nároku na odmenu. V súčastnosti Račianske výbery spracováva celý tím dobre platených pracovníkov.
  - pokračovanie -

  OdpovedaťOdstrániť
 17. Preco tolko zlce p.Kramplova? :-) Ja len hovorim, co mi povedal p.Hazy pred spominanymi volbami. Tak potom zavadza bud on alebo Vy. To si vsak vydiskutujte medzi sebou.Na jeho predvolebnych stretnutiach to hovoril dost jasne. Mimochodom, aj Vas manzel roznasal (ROA) letaky s goriliou tematikou. Tiez musim konstatovat, ze dost ubohy pocin. Ale kazdy sa prezentuje podla svojich moznosti a urovne. Len tolko.

  P.S. Mimochodom sme si nepotykali.Vzhladom na to, ze ste boli byvala prednostka, tak by ste sa mohli spravat aj slusnejsie.

  OdpovedaťOdstrániť
 18. Pani Kramplová, expresívne výrazy mi ako adminovi „vadia“ len vtedy, keď sa použijú na nezaslúžené zneváženie a priamy osobný útok na partnera v diskusii - takým výrazom je medzi Vami použitými výrazmi napríklad slovo „hlupák“.

  S Vaším názorom na motívy starostovho pretláčania kamaráta a asistenta do komisie MZ v podstate súhlasím.

  OdpovedaťOdstrániť
 19. 2.časť
  Prečo zavádzate, že bývate v Krasňanoch. Človek s vaším charakterom nemôže byť predsa obyvateľom Krasňan, kde ja bývam od ich založenia v roku 1952.Teda na jeseň sme oslavovali 60.výročie. Ak by ste boli obyvateľ Krasňan, neporovnávali by ste Mgr.Antalovú-Plavúchovú so mnou. Lenku si veľmi vážim, pričom som jej i s ďalším rodičom pomáhal pri rozbiehaní a zabezpečovaní akcii pre deti v Ráčiku. Ja som podľa vás za 22 rokov pre obyvateľov Krasňan neurobil nič. Váš názor mám v paži. Pre mňa je dôležité, že 4.376 obyvateľov Krasňan vie, prečo ma volili za svojho zástupcu. Bude to asi preto, aby som ich ochraňoval aj pred vami Móricko. Pre vašu informáciu v posledných voľbách v 2.volebnom obvode získali Ing.Jozef Házy 684 hlasov, Ing.arch.Milan Andráš 470 hlasov a Mgr.Lenka Antalová-Plavúchová 45O hlasov. Prvou náhradníčkou je MUDr.Jana Radošínska s 417 hlasmi. Lenku politická kariéra ešte len čaká, kým ja už m§žem žať úrodu. Však je poslankyňou 2 roky. Zatiaľ mi postačuje, že jej môžem poradiť, ako ísť na takých ľudí ako ste vy Móricko. Vy pre zmenu chcete spolu s dvomi kámošmi vytvoriť tzv. "svätú trojicu", ale sa vám to akosi nedarí. A to ešte netušíte, čo vás ešte čaká. Dnešné hlasovanie jedného z vás určite potešilo, lebo pri hlasovaní získal 6 hlasov za, 6 hlasov bolo proti a 2 hlasy boli neplatné. Pýtam sa, prečo taký mladý 39-ročný šikovný ambiciózny majiteľ spravodaja Račan, starostov asistent, ktorý sa pohybuje výhradne medzi developermi, vzdáva sa 100,- EUR odmeny za celoročnú prácu odborníka v Komisii výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku. Čo teraz bude robiť s tým "maličkým" asistentským platom??? Asi si kúpy vidly, aby ich mohol prevetrávať.
  - pokračovanie-

  OdpovedaťOdstrániť
 20. Anonymý Móricko, páči sa mi to oslovenie, ktorým Vás nazval pán Házy, je totiž veľmi výstižné, len neviem, či by nemalo byť kratšie.
  Ja si nepotrebujem s pánom Házym nič vydiskutovať. My sa s pánom Házym poznáme od roku 1991. Vždy sme mali veľmi otvorený vzťah a aj nepríjemnosti, ktoré život prináša, sme si vedeli vydiskutovať.
  Móri(c)k(o), Vy nie ste slušný, a Vy si slušnosť nezaslúžite. Ste klamár. Vy veľmi dobre viete kto tie hanlivé letáky roznášal, kto ich podhodil pod bránu obecného domu a viete aj to, že ste boli videný. Viete, že je na to dosť svedkov.
  A ROA letáky s gorilou tématikou boli veľmi výstižné, presne opisovali ako hospodári Pilinský so svojou suitou:
  Pridelenie bytu švagrovcom poslankyne, do ktorého sa neoprávnene nasťahovali, zúženie výberových ktitérií na výber nájomcu nebytového priestor na lukratívnom mieste, na námestí - čírou náhodou to "vyhral poslanec", prvá zadĺženie Rače tak, ako ešte nikdy nebola ... dalo by sa veľa písať, ale napríklad už len predposledný prípad, odpustenie dlhu KDH, no a tem dnešný pokus o dosadenie svojho spolupartajníka, asistenta a vydavateľa RAČANA Jónu za člena komisie výstavby, to je už len čerešnička na torte. Môžem Vás ubezpečiť Móricko, že ROA-Račianski občianski aktivisti budú kontrolovať a zverejňovať Vašu činnosť naďalej.
  Nakoľko niekto stopol roznos letákov v Krasňanoch poštou (asi sa ich veľmi bál), tak v Krasňanoch ich roznášali členovia ROA a medzi nimi aj manžel. Viete, to preto, aby aj v Krasňanoch o Vás vedeli.
  A ubezpečujem Vás, že to neboli posledné letáky.
  Dagmar Kramplová
  P.S.
  Už si s Vami nebudem viacej dopisovať, lebo manžel povedal, že normálne je, si s Mórikom nedopisovať. Musím uznať, že má pravdu.

  OdpovedaťOdstrániť
 21. 3.časť
  Móricko, ale pokračujeme ďalej. O tom viem, že môj spoluposlanec Ľubomír Krampl(súčasné ROA) pred voľbami v roku 2006 o mne roznášal letáky, v ktorých ako uvádzate "ma hrubým spôsobom urážal a bolo to skutočne nedôstojné". Veď aj vďaka týmto zaručene pravdivým ošklivým informáciám sú z nás veľkí a úprimní priatelia. A ja vám Móricko ešte niečo prezradím. Veľmi veľké putá sa vytvorili medzi mnou a jeho xantipou. Veď, keď som prišiel 1.2.1991 do Rače, tak som jej robil šéfa a snažil som sa ju dôkladne zaučiť do práce vynikajúceho pracovníka kultúry. Vtedy kultúra inak šľapala, ako je to teraz. Som rád Móricko, že aj vám sa až tak zaľúbil obsah tých "hnusných" letákov, že ste si ich ako tvrdíte "doteraz to mám odložené". Som Móricko a čo na tom, že som ich získal v roku 2006, keď sa dajú ľahko rozmnožiť a pred voľbami v roku 2010 použiť. Veď sú stále aktuálne. Ešteže je Móricko nestrácate prehľad. Ja som aj v roku 2010 kandidoval na nezávislého starostu bez politickej príslušnosti. Zato vy ste sa rozhodli užiť si trocha čerstvého vzduchu a spolu s kamarátom ste sadli do strieborného autíčka a rozhodli ste sa trošku papierikmi znečistiť Raču. Však my zatiaľ porušíme volebné moratórium a podáme naším budúcim voličom okrem čerstvého vzduchu v pivnici predvolebné menu a zapijeme vínečkom. Však my na to máme. Ale čo teraz urobíme, keď do pivnice prišiel i kandidát na starostu "letákový Házy". A predstavte si, zobral si náš stravný predvolebný lístok a je tak drzí, že na rozdiel od iných prominentov sa doma nejedol a u nás si zakúpil 1 pivo. To je ale drzosť. Taký predsa nemôže byť náš budúci starosta.
  Na druhý deň v noci sme všetci "traja svätý" spolu s ďalšími spriaznenými dušami nedočkavo čakali v našom pube čakali na priebeh volieb. Prinášaním ďalších volebných výsledkov z jednotlivých okrskov sme si boli istí, že voľby vyhráme. A bolo tomu tak.
  - pokračovanie -

  OdpovedaťOdstrániť
 22. 4.časť
  Oslavovaniu nebolo konca kraja. Konštatujeme, že načo nám bola koaličná zmluva, keď medzi nami vládne teror. Keď prišiel premiér Robo Fico otvárať na ZŠ Tbiliská ihrisko s umelým povrchom, bol nám dobrý i MUDr.Ján Zvonár. Ale čo bude nasledovať. Keďže stačilo koaličných šperkov, rozhodol sa ako prvý Jožko Mórik spolupracovať s opozíciou. Najlepšie je sa spojiť a získavať rozumy od toho s tých predvolebných škaredých letákov. Je nezávislý a mám aj ja nejaké svedomie, ktoré ma občas hryzie, keď vidím v zásuvke letákové špinavosti. On je zas skúsený, takže sa môžem niečo od neho poučiť. Martinko Jóna sa nudil, takže dosť absentoval pri hlasovaniach. Ako si dovoľuje starosta vyhodiť nášho Martinka z Rady. Martinko, predbehni ho a vystúp z Rady skôr, ako Ťa stihne vylúčiť. Posledný zelený, ktorý začal rebelovať bol Peťko. Zasadli všetci traja a prehodnotili situáciu. Martin si zaevidoval Spravodaj Račan a postupne v 4 predvolebných číslach poriadne natrieme Zvonára. Skúsime aj Bielika. Úplne postačuje, keď na jednej fotografii za Zvonárom v pozadí je ďalší kandidát na starostu. Je Ing.Jozef Házy v nezmyselnom talári, ktorý dal vyrobiť Zvonár pre seba všetkých radných na mieru. Házyho odrovnáme iným spôsobom. V jeho prípade aj ohováranie môže byť účinné. Ako si dovoľuje nášmu úspešnému Peťkovi poslať dňa 18.11.2010 o 11,13 h SMS s výstrahou, že ho ohovárame. Radšej prestaňme. Odtiaľ nám nebezpečie nehrozí. Na vráťme sa k výsledkom volieb. Najlepšie obstál náš Peťko, ktorý získal na starostu 3008 platných hlasov. No horšie je to s ďalšími zelenými kandidátmi. Najlepšie obstál chameleon Miloš Máťuš. Stačilo mu zmeniť erb KDH za zelenú vlajku a ihneď je po Pilínskom najúspešnejším poslancom s 1775 platnými hlasmi. Z toho bude dobrý zástupca. Preto hneď zahorúca dňa 27.12.2010 na prvom ustanovujúcom zasadnutí MZ Rača navrhne starosta Mgr.Pilínsky za svojho zástupcu práve jeho. Prišiel čas tajných volieb. Kameň nám zeleným spadol, až keď nás volebná oboznámila s výsledkami. Z 15 prítomných poslancov, boli 2 neplatné hlasy, takže 13 rozhodnú, či my zelený budeme mať aj zástupcu. Je to OK. Za Máťuša hlasovali 7 poslanci, kým 6 mu neveria. Máme to v suchu a je to potvrdené UZN4/27/12/2010. Kontrolór Ing.Peter Hargaš bude ešte do roku 2013. Potom uvidíme. No a Ing.Jana Pešková je dobrá ekonómka a ako prednostka nám bude vyhovovať. Horšie to však bude s poslaneckými hlasmi. Ešteže prvým náhradníkom v Rači je Janko Mesároš s 968 hlasmi. Takže nám tá naša Rača ozelenela. Starosta je zelený, Najúspešnejší a aj 15 poslanec sú zelení. Medzi tým je 13 poslancov: 3 SDKÚ -DS, 3 KDH, 3 SMER-SD, 2 nezávislí NEKA, 1 SaS a 1 nezávislý bez politickej príslušnosti. No a zelenému starostovi nastali krušné dni a noci. Robiť tak, aby čo najskôr k 2 jeho poslancom pribudlo minimálne 6 ďalších poslancov, aby mohol začať plniť svoje plány. Najlepšie, ak by boli predvolebné. Ale čím skôr musí ovládať média. Preto zhodnotí prvý rok svojho vládnutia. Všetko sa nám podarilo. Základná úloha znie. Podľa možnosti v každom čísle Spravodaja Račan Martin Jóna a Zuzka Šuláková v Račianskom výbere uverejnia čo najviac fotografii Mgr.Petre Pilinského. Je predsa in. Je plesová sezóna a on nemá peniaze na žiletky. Vôbec ho však netrápi, že by mal šetriť finančné prostriedky. Na Račiansky výber mu financie schvália poslanci a Martin Jóna môže informácie podupľovať. Je tu problém. Musí si zakúpiť vidly, aby bubáčiky nezatuchli. A na záver Móricko. Verím, že sa mi podarilo vás presvedčiť, že viem písať, že "mám čo ponúknuť svojim voličom", že moje články majú výpovednú hodnotu", no "čarovanie s menami a funkciami" si zaslúžia ľudia, ktorí bez nároku na honorár vykonávajú činnosť a prácu pre iných. Ale to plne prejavil aj starosta Mgr.Peter Pilínsky, keď na Výročnej členskej schôdzi KD Krasňany kladne zhodnotil nielen činnosť predsedu klubu nejakého Ing.Jozefa Házyho, ale všetkých členov výboru a revíznej komisie. O tom všetkom Móricko by ste vedeli, ak by ste bývali v Krasňanoch. Dobrú noc. poslanec Jozef Házy

  OdpovedaťOdstrániť
 23. Odpoveď na záverečnú otázku článku znie: šiesti poslanci (Andráš, Brychta, Dobiášová, Madzin, Máťuš, Mesároš) by trójskeho koňa ochotne vpustili, ôsmi (Antalová Plavuchová, Drotován, Hrdlička, Jošt hlasovali proti, Khandl, Sekerka, Šimoni, Štofira sa zdržali) mu dali STOP!

  OdpovedaťOdstrániť
 24. Prepacte mam jednu otazocku.Preco si myslite, ze zdrzanie znamena nesuhlas? nemoze to byt , ze suhlasim ale s vyhradami? Alebo je to Vas nazor? Neberte to v zlom, len pokladam hlasovanie "zdrzal som sa" za vykrucanie sa zo zodpovednosti hlasovania. Podla mna ma mat poslanec jasny nazor na hlasovanie. Preto sme si ich volili, aby jasne v hlasovani preukazali svoj postoj a nie sa zdrzovali. Ja chcem od poslanca jasny nazor na vec. Existuje predsa este moznost nehlasovat.

  A este jedna otazocka k p.Jonovi. Zda sa mi, ze sa az neprimerane utoci na cloveka, ktory predsa nebol za nic odsudeny, nie je mi verejne zname, ze by profitoval z nasej MC, a to ze podnika a je v niektorych spominanych s.r.o. predsa nemozete povazovat za nejaku diskriminaciu.To by sme museli odsudit kazdeho jedneho poslanca napr. nejakej strany , ze podnika, za svojej vlady profituje zo svojich funkcii a pod. Neberte to v zlom, ale tieto argumentacie su podla mna len politicky boj. Ak chceme niekoho sudit, najprv treba naozaj dokazat to , ze poskodil nasu MC, rozkrada a podobne.A staci sa pozriet do minulosti, co sa dialo v nasej MC. Drzim palce vsetkym rozumnym obcanom, poslancom a starostovi

  s pozdravom Jan

  OdpovedaťOdstrániť
 25. Nemyslím si, že zdržanie sa znamená nesúhlas. Je to skôr niečo ako „na zodpovedné rozhodnutie nemám dosť informácií“ resp. „k ne/súhlasu mi čosi chýba“. Zdržanie sa nemení kvórum hlasovania a má teda bližšie k nesúhlasu, kým nehlasovanie kvórum znižuje, takže má bližšie k súhlasu. Obe možnosti sú úplne legitímne.

  Na p. Jónu nikto neútočí, nesúdi ho ani nediskriminuje. Upozorňuje sa len na možné konflikty záujmov a rizikové prepojenia, ktoré sa všade v civilizovanom svete považujú za kontraindikácie pôsobenia vo funkcii, kde sa vyžaduje nezaujatosť.

  Mimochodom, pre pôsobenie vo verejnej funkcii je bezúhonnosť len nutnou podmienkou, k nej sa ešte musí pridružiť dôvera. A jej absenciu / stratu nemusí občan uchádzačovi o verejnú funkciu nijako dokazovať, tú uchádzačovi buď dá alebo nie.

  OdpovedaťOdstrániť
 26. Zdravim, ja som hlasovala proti, pretoze Martin Jona je zamestnancom uradu a ma pravo zucastnit sa kazdej komisie, ktora suvisi s jeho pracou rovnako ako ostatni uradnici, ktori sa bezne komisii zucastnuju. Podla mna by zamestnanec uradu, ktory je plateny mestskou castou nemal byt riadnym clenom komisie. Ta je urcena poslancom a odbornikom obcanom, ktori nie su plateni z rozpoctu Race. K otazke jeho prepojenia na developerske skupiny a ostatne dohady sa neviem vyjadrit, pretoze nemam dostatok relevantnych informacii. Vacsina su dohady, domnienky a racianske konspiracie. Rovnako si myslim, ze argument predkladatela tohto navrhu, aby bola zabezpecena kontinuita je nezmyslom, pretoze komisia funguje uz viac ako 2 roky a ak sa nemylim, tak tajomnik aj niektori clenovia su ti isti, co boli aj v roku 2006-2010.

  OdpovedaťOdstrániť
 27. Dobrý deň, pani poslankyňa,
  plne s Vami súhlasím, že „argument predkladatela tohto navrhu ... je nezmyslom“.
  Zároveň sa pýtam: aké „dohady, domnienky a racianske konspiracie“ máte na mysli?

  OdpovedaťOdstrániť
 28. Zrejme ma na mysli poslankyna tieto hnusne ohovaracske racianske konspiracie: Kde sa momentalne nachadzaju peniazky z kasicky Jurava a to 32 000 euro? Kedy,kde,ktora komisia vybrala Morika za konatela Juravy? Preco sa musel zobrat zbytocny uver na skoly? Kto menovite prisiel za starostom,ze Raca potrebuje uver? Preco sa nepresunuly peniaze z 6x predrazenej ceny vystavby amfiteatra na skoly? A musela by sa zadlzit,tak ako napr: Casta,Modra,Pezinok,Slovensky Grob aj Raca?

  OdpovedaťOdstrániť
 29. Anonymný, akéže konšpirácie? Sú to legitímne otázky a jediný problém s nimi je, že starosta, vedenie MČ a konateľ združenia JURAVA na ne riadne neodpovedajú.

  OdpovedaťOdstrániť
 30. Neodpovedaju,veru neodpovedaju. A v Racianskom vybere a v tom mienkotvornom paskvile tzv.racan sa pise a pise,ze starosta sa zohol,starosta sa postavil,starosta isiel,starosta bol s vinarmi,starosta ochranuje vinnohrdnictvo,ze starosta ma cizmy,ze bude chodit pesi,aj zamestnanci budu chodit pesi a bla bla bla.

  OdpovedaťOdstrániť
 31. Moju mienku spravodaj Račan tvorí spôsobom, aký majiteľ a duchovní otcovia akiste nemali na mysli :D.

  Na informovaní obecnými médiami v štýle „starosta bla bla bla“ mi vadí len to, že ho hradíme z našich daní. Bohužiaľ, kým bude RV cez dosadenú a spriaznenú šéfredaktorku riadiť starosta a mediálna rada bude bezzubá ako dosiaľ, nič sa nezmení.

  OdpovedaťOdstrániť
 32. Jedna konspiracna teoria rovnajuca sa pravde hovori,ze byvala manzelka jedneho zo spolumajitelov mienkotvorneho miestneho paskvilu bola zamestnana hned po volbach na Miestnom Urade. Nevie niekto nahodou meno? Nebude to rodinkarstvo vo verejnej sprave? Nasadenie spolustranika Morika do Juravy nebude nahodou stranicky klientelizmus? Obdobne aj zamestnanie Jonu za asistenta? Ma Raca po nastupe Pilinskeho zvlastnu vynimku zo zakonov Slovenskej republiky? Nieje vydrzovanie si asistenta z penazi danovych poplatnikov neadekvatne vynakladanie finnancnych prostriedkov Mestskej casti. Nebude lepsie starostovy sa potichu vytratit,ako si priznat,ze funkciu absolutne nezvlada nema na nu a preto tam zamestnava tzv.asistenta???

  OdpovedaťOdstrániť
 33. Anonymný, na niektoré tvoje otázky odpovede/názory mám, na iné nie. Zjavne vieš viac než píšeš a zdá sa mi poctivejšie a pre verejný diskurz užitočnejšie, keď budeš písať konkrétne a hlavne neanonymne. Alebo máš z strach, že tvoje tvrdenia neznesú nápor bližšieho skúmania a konfrontácie s inými informáciami a názormi?

  OdpovedaťOdstrániť
 34. Vobec nemam problem zverejnit svoje meno,len vyuzivam institut "anonymny" mozem nie? Ved od toho tu je,alebo nie? A niesu to tvrdenia. Za vetami su otazniky. Cize sa pytam? Netvrdim.To som sa naucil od miestneho mienkotvorneho paskvilu hlavne v cislach 1,2,3,4,5

  OdpovedaťOdstrániť
 35. Ak nemáš problém zverejniť meno, prečo potom využívaš inštitút „Anonymný“? A za vetou „byvala manzelka jedneho zo spolumajitelov mienkotvorneho miestneho paskvilu bola zamestnana hned po volbach na Miestnom Urade“ nie je otáznik, je to de facto tvrdenie a za ním nasledujúce otázky „Nevie niekto nahodou meno? Nebude to rodinkarstvo vo verejnej sprave?“ sú len alibistická a z môjho pohľadu aj do istej miery nepoctivá hra na skrývačku.

  OdpovedaťOdstrániť
 36. Ked sa opytali horolezca Hilaryho preco vyliezol na Everest povedal:lebo je! Preco vyuzivam "anonymny":lebo je! A ako sa vola doticna pani naozaj neviem preto sa pytam? Su rozvedeny a ona ma vraj povodne meno.Tie otazky neboli na admina,ale na zamestnancov MU,ktori by mohli vyuzit institut"anonymny" A vniest viac svetla. Kedze v RV sa to nedocitame. A nielen v RV,ale ani v R.

  OdpovedaťOdstrániť
 37. Pri všetkej úcte, prirovnanie k Hilarymu kríva na obe nohy, je to len ďalšia alibistická, vyhýbavá odpoveď.
  Podľa tvrdenia „byvala manzelka jedneho zo spolumajitelov ...“ vieš prinajmenšom to, o ktorého spolumajiteľa ide a ak nie, môžeš dať ich úplný zoznam, veď tristo ich hádam nie je :).

  OdpovedaťOdstrániť
 38. No nevieeeem. Ale urobim to takto. O chvilu zavolam na MU Raca na vratnicu a oni,ak mi to povedia hned to tu zavesim. ale musim to stihnut do 14,00 lebo mi zacina prac.doba a mi nesmieme pouzivat PC pocas prac.doby na sukr.ucely.

  OdpovedaťOdstrániť
 39. Anonymný, alias Móricko, akosi Vás prešla chuť so mnou diskutovať. Už ste asi zistili, čo som ako poslanec pre Krasňančanov urobil? Myslím, že 4 časti môjho vysvetlenia na pokračovanie uvedené ešte 12.2.2013 v čase od 19,23 h do 22,25 h Vás presvedčili o vašej zaujatosti voči mojej osobe. Ako vidím, zas ste jalovo diskutovali s pánom Ščibránym. Veď za 24,37 h ste sa do neho naviezli 7x. Ja sa mu osobne divím, že vôbec pri jeho inteligencii reaguje na vaše jaloviny. Ja som zatiaľ úspešne poberal chemoterapiu a za 2 dni som obdržal 27 e-mailových zaujímavých správ. Chcem vám pripomenúť, že 13.2.2013 som stretol v Krasňanoch cca 50 obyvateľov a všetci sa čudovali, čo ste za človeka, že neviete kto to poslanec Házy a je jediný, ktorý pre ľudí toho za 22 rokov urobil neúrekom. Kým vy za 4 roky ste využívali výhody. Napríklad, keď bol Fico v Rači odovzdávať ihrisko s umelým trávnikom. A Jurava, to je tiež terno. Musím vám oznámiť novinku. Volalo ma viacero pracovníkov z magistrátu, že váš kamarát Mufty chodí po kanceláriách a lobuje za UŠ Račany Rosso. Takže dokazuje, že prečo Mgr.Pilínskemu záležalo, aby sa dostal Komisie pre výstavbu... Ani si neuvedomuje, že na magistráte funguje perfektne kamerový systém takže sa všetko nahráva. Ale Kápo o tom vie, veď je mestský poslanec. poslanec Házy

  OdpovedaťOdstrániť
 40. Pán Móricko 14.2.2013 ste o 13,47 h plánovali zavolať na MÚ Rača a sľúbili ste, že niekoho alebo niečo to tu zavesíte. 14.2.2013 bol štvrtok a v piatok na MÚ Rača majú stránkové hodiny a vy nič nevešiate!!! zas to budú prázdne sľuby, ako ste ich prezentovali doteraz. Ako ste prežili "radosť" z toho, že o 2 hlasy váš Mufty neprešiel pri hlasovaní poslancov do Komisie výstavby? Buďte kľudný, to je začiatok. Taktiež neviem, ako si všetci traja robíte nároky bojovať proti navýšeniu kapacity na sídlisku Račany Rosso? Jedného pána zaujímalo odkiaľ váš Mufty pochádza. Pre zelených nie je dôležité v akej rodine ste vyrastali, ale kam sa necháte zasadiť, primerane prihnojovať a nechať sa dobre zalievať s cieľom dobrej úrody bubáčikov. Ďalšia otázka tohto pána bola smerovaná na pôvod vášho Kápa. Je pravdou, že pred voľbami mal 2 bydliska, jedno v Rači a jedno v Krasňanoch na Kadnárovej ulici. V Rači bývalá jeho mama. Takto chcel oblbnúť čo najviac voličov. Teraz kúpil ďalší byt v nových Krasňanoch. Ja sa najradšej riadim výrokom: "Nič netaj, všetko totiž vidí čas a skoro to odhalí". Tak tomu bude i vo vašich prípadoch. Móricko, čakám od vás ďalšie inšpirujúce námety na diskusiu, aby sa mali obyvatelia Rače, Krasňan a Východného na čom zabávať. Prajem vám dobrú chuť k nedeľnému obedu. poslanec Házy

  OdpovedaťOdstrániť