Stránky

11. 12. 2012

Media Rača s.r.o. - kreatívny zisk

Stojí za ziskom eseročky kreatívny manažment alebo kreatívne účtovníctvo?V materiáli Návrh finančného plánu spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. na rok 2013, ktorý vypracovala konateľka spoločnosti Ing. Monika Debnárová, sa uvádza, že za obdobie 01.01. – 31.10.2012 Media Rača s.r.o. dosiahla zisk 8 011,76 €.

Ako obyvateľa MČ Bratislava - Rača by ma tento výsledok eseročky v 100%-nom vlastníctve mestskej časti tešil, nebyť istej pochybnosti. Plynie z dvoch poznatkov a jednej nejasnosti:

-           vecne sa na činnosti Media Rača s.r.o. (Račiansky výber, web-stránka a i.) podieľajú aj pracovníci mediálneho odd. MÚ,
-           ich mzdy a odvody (vrátane konateľky spoločnosti Ing. Debnárovej) nie sú výdavkami Media Rača s.r.o., ale MÚ,
-           z materiálu nie je jasné, či Media Rača s.r.o. miestnemu úradu uhrádza služby poskytované pracovníkmi marketingového oddelenia.

Na dnešné rokovanie MZ preto pôjdem s niekoľkými záhadami:

Je lepšie mať mediálne oddelenie na miestnom úrade alebo v Media Rača s.r.o.?
Nie je v materiáli vykázaný zisk 8 011,76 € nadhodnotený?
Vytvára vôbec Media Rača s.r.o. zisk?

Ak MZ pochybnosti rozptýli, rád sa pripojím k tým, čo konateľke Media Rača s.r.o. vyslovia za jej prácu uznanie.3 komentáre:

 1. Veľmi zaujímavý postreh, pán Ščibrány. Ja sa rád k nemu pridávam a pýtam sa:
  Media Rača spol. s r. o. má sídlo na Kubačovej 21, čo je sídlo Miestneho úradu v Rači. Redakcia Račianskeho výberu je v Obecnom dome. Pýtam sa, či Média Rača využíva tieto priestory a či uhrádza za ne aspoň výdavky spojené s užívaním priestorov ako je kúrenie, voda, elektrina a pod. Tiež by ma zaujímali telefóny, napr. pevná linka. Má ju zriadenú Media Rača spol. s r. o., alebo ju platí miestny úrad Rača, a čo auto mestskej časti Rača, využíva Média Rača aj to? Ak áno, kto platí tieto náklady. Je vidieť, že otázok je viac než dosť. Je dobré, že sú občania, čo si takéto veci všímajú a upozorňujú na ne.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Na dnešnom MZ som očakával aspoň jednu-dve otázky poslancov v tomto duchu, no nepadla ani jediná...

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Hmm, čo dodať ......

  OdpovedaťOdstrániť