Stránky

16. 12. 2012

Otvorená samospráva? V Rači úloha pre nového starostu!

Rača v roku 2012 obsadila v transparentnosti medzi 100 najväčšími samosprávami SR 60. miesto, medzi mestskými časťami hlavného mesta skončila tretia - od konca...Hodnotenie otvorenosti samospráv uverejnila Transparency International Slovensko na stránke Otvorená samospráva, podrobné výsledky našej MČ nájdete na stránke Otvorená samospráva Bratislava - Rača.

Aj keď si MČ Bratislava - Rača v hodnotení transparentnosti 100 najväčších samospráv SR za rok 2012 polepšila oproti roku 2010 z 30% na 47% (+17%) a poskočila z 87. na 60. miesto, tento výsledok je sotva možné považovať za úspech.

Najlepšie hodnotenie získalo rovnako ako v roku 2010 mesto Šaľa - v roku 2012 dosiahlo rating 83% (+12%).

Našej MČ sa aj v porovnaní s najlepšou Šaľou veľmi dobre darilo v týchto kritériách:

 1. Prístup k informáciám
86%
 5. Rozpočet
70%
10. Územné plánovanie a stavebný úrad
80%
11. Obecné podniky a investície
100%Najnelichotivejšie výsledky naša MČ zaznamenala v týchto štyroch kritériách:

2. Účasť verejnosti na rozhodovaní 
20%
4. Predaj a prenájom majetku
0%
8. Personálna politika
0%
9. Etika a konflikt záujmov
20%Hodnotenie TIS potvrdilo to, čo cítil každý čo len trochu kriticky naladený poslanec alebo obyvateľ Rače, samolichotivé predstavy starostu a prednostky sa ukázali ako neopodstatnené.11 komentárov:

 1. to je ta ista organizacia co tvrdi, ze romovia su utlacany na SVK bielou vacsinou? :-) tak potom pardon...

  Milan

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Milan, daj prosím link, kde TIS tvrdí, že „romovia su utlacany na SVK bielou vacsinou“.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Raca nedavno predavala pozemok na Uzinach a byt v Krasnanoch, pricom o tom informovala:
  1. na svojej stranke
  2. v Raciansko vybere
  3. v TV Bratislava (Raciansky magazin)
  4. na youtube (Raciansky magazin)
  5. link v skupine Racania na facebooku

  Kde o tom este mal urad informovat? Kazdeho obcana osobne?

  Ak za to dostava 0 bodov pri informovani o predaji majetku, je cely prieskum Sorosovcov hodny imidzu tej organizacie...

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Prosím o vecné námietky opierajúce sa o znalosť zdrojov informácií a použitej metodológie ich hodnotenia. Lacná snaha o znižovanie vierohodnosti zverejnených výsledkov cez diskreditáciu TIS poukazovaním na údajne „divné“ zistenia z minulosti (viď koment zo 17.12.2012 12:13:00) a na Sörosa zvýšeniu otvorenosti samosprávy našej MČ ani trochu nepomôže.

  Hodnotenie TIS Otvorená samospráva 2012 vychádza zo štyroch zdrojov dát:

  - z kvality informovanosti cez webové stránky samospráv (váha 57%)
  - z odpovedí samospráv zaslaných na základe žiadostí TIS podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 22,5%)
  - z odpovedí samospráv zaslaných na základe neoficiálnych – súkromných žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 17,5%)
  - z informácie získane z databázy Úradu pre verejné obstarávanie 3%

  a v kritériu „Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb“ hodnotí tieto subkritériá:

  Vyjadrite v percentách finančný objem elektronických aukcií na celkovom verejnom obstarávaní od januára roku 2011 do septembra 2012? 16%
  Nachádzajú sa oznámenia o verejnom obstarávaní na internetovej stránke samosprávy? áno
  Nachádzajú sa ustanovenia komisií pre hodnotenie ponúk verejného obstarávania na internetovej stránke samosprávy? nie
  Nachádzajú sa výsledky verejného obstarávania na internetovej stránke samosprávy? nie
  Nachádza sa archív oznámení o verejnom obstarávaní na internetovej stránke samosprávy min. 2 roky spätne? nie
  Nachádza sa archív ustanovení komisií pre hodnotenie ponúk verejného obstarávania na internetovej stránke samosprávy min. 2 roky spätne? nie
  Nachádza sa archív výsledkov verejného obstarávania na internetovej stránke samosprávy min. 2 roky spätne? nie
  Vyjadrite v percentách finančný objem nesúťažných postupov na celkovom obstarávaní od januára 2011 do septembra 2012? 0%
  Aký je počet akceptovaných námietok a kontrolných pochybení od januára 2011 do septembra 2012 0

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Pri predaji majetku nejde iba o zverejnenie - tá povinnosť vyplýva zo zákona.
  A za to zverejnenie dostala Rača v tej kategórii plný počet bodov. Ide ale aj o spôsob výberu - vyhodnotenie ponúk - zloženie komisii, ktorá to vyhodnocovala - zverejnenie výsledkov obstarávania a pod.
  Len pre vašu informáciu, Transparency International je medzinárodne uznávaná organizácia, skúste spochybniť jej metodológiu.
  Ako som už uviedol viackrát - treba sa z toho poučiť a snažiť sa zlepšovať (to sa vždy dá) a nie vyhovárať.

  OdpovedaťOdstrániť
 6. Tu je súhrn všetkých otázok TIS, na ktoré v Rači v roku 2012 platila odpoveď NIE:
  (1. časť)

  01. Prístup k informáciám:

  Nachádza sa na oficiálnej internetovej stránke elektronická úradná tabuľa aj s archívom min. 2 roky?
  Sú na stránke samosprávy uvedené správy z kontrol hlavného kontrolóra?

  02. Účasť verejnosti na rozhodovaní:

  Môže sa zasadnutia komisií MsZ zúčastniť verejnosť?
  Môže sa zasadnutia MsR zúčastniť verejnosť?
  Má verejnosť možnosť vystúpiť na zasadnutí MsZ k ľubovoľnému bodu predtým ako sa dá o ňom hlasovať, a to bez predchádzajúceho schvaľovania poslancami MsZ?
  Sú na oficiálnej internetovej stránke zverejnené zápisnice zo schôdzí MsR?
  Je na oficiálnej internetovej stránke zverejnený archív zápisníc zo schôdzí komisií MsZ min. 2 roky spätne?
  Je na oficiálnej internetovej stránke zverejnený archív zápisníc zo schôdzí MsR min. 2 roky spätne?
  Sú na oficiálnej internetovej stránke zverejnené zvukové záznamy z rokovania MsZ min. 2 roky spätne?
  Sú na oficiálnej internetovej stránke zverejnené video záznamy z rokovania MsZ min. 2 roky spätne?
  Ponúka samospráva na internete nástroj/aplikáciu na verejné zaslanie a sledovanie odpovedí na sťažnosti/pripomienky občanov?

  03. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb:

  Nachádzajú sa ustanovenia komisií pre hodnotenie ponúk verejného obstarávania na internetovej stránke samosprávy?
  Nachádzajú sa výsledky verejného obstarávania na internetovej stránke samosprávy?
  Nachádza sa archív oznámení o verejnom obstarávaní na internetovej stránke samosprávy min. 2 roky spätne?
  Nachádza sa archív ustanovení komisií pre hodnotenie ponúk verejného obstarávania na internetovej stránke samosprávy min. 2 roky spätne?
  Nachádza sa archív výsledkov verejného obstarávania na internetovej stránke samosprávy min. 2 roky spätne?

  04. Predaj a prenájom majetku:

  Použil MsÚ elektronické aukcie pri predajoch aspoň raz od januára 2011?
  Použil MsÚ elektronické aukcie pri nájmoch aspoň raz od januára 2011?
  Sú na oficiálnej internetovej stránke zverejnené informácie o výsledku verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom majetku (mimo rokovacích materiálov pre poslancov MsZ)?
  Sú na oficiálnej internetovej stránke zverejnené zápisnice z procesu verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom majetku?
  Je na oficiálnej internetovej stránke zverejnený archív výsledkov verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom majetku min. 2 roky spätne (mimo rokovacích materiálov pre poslancov MsZ)?
  Je na oficiálnej internetovej stránke zverejnený archív zápisníc procesu verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom majetku min. 2 roky spätne?
  Sú na oficiálnej internetovej stránke zverejnené Zásady hospodárenia s majetkom? + link

  05. Rozpočet:

  Riadia sa zmeny schváleného rozpočtu rovnakými pravidlami ako návrh rozpočtu (napr. vrátane zverejnenia na internete na pripomienkovanie verejnosťou, atď.)?

  OdpovedaťOdstrániť
 7. Tu je súhrn všetkých otázok TIS, na ktoré v Rači v roku 2012 platila odpoveď NIE:
  (2. časť)

  06. Dotácie a granty:

  Môže sa zasadnutia komisií alebo stretnutí, kedy sa diskutuje a/alebo rozhoduje o pridelení dotácie zúčastniť verejnosť?
  Má samospráva na svojej internetovej stránke zverejnené pravidlá na riešenie konfliktu záujmov členov hodnotiacich komisií rozhodujúcich o pridelení dotácií?
  Sú na stránke zverejnené hodnotiace tabuľky k jednotlivým projektom, ktorým sa rozhodla samospráva prideliť dotáciu/grant?
  Má samospráva na svojej internetovej stránke zverejnené pravidlá na riešenie konfliktu záujmov členov hodnotiacich komisií rozhodujúcich o pridelení dotácií? [kontrolná otázka hodnotená TIS]

  07. Byty a sociálne zariadenia:

  Môže sa stretnutia orgánov/zasadnutia komisií samosprávy rozhodujúcich a diskutujúcich o pridelení bytu ako aj o prevode bytov do osobného vlastníctva zúčastniť verejnosť?
  Využíva MsÚ elektronickú evidenciu žiadostí o pridelenie bytu a prevod bytov do osobného vlastníctva s možnosťou sledovania stavu žiadosti zverejnenou na internetovej stránke správcu?
  Bola väčšina bytov od januára 2011 pridelená verejným žrebovaním?
  Používa sa v prípade nedostatku miest, verejné žrebovanie ako dominantný spôsob prideľovania miest v predškolských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je samospráva?
  Má samospráva na internete trvalo zverejnenú základnú štatistiku o bytoch v správe samosprávy aktualizovanú min. každý pol rok (koľko bytov má samospráva, koľko je v prenájme, koľko je voľných a pod.)? Ak áno, tak odkaz na webstránku.
  Sú na stránke zverejnené kritériá/pravidlá na prideľovanie bytov (môže byť aj web správcu bytov)?
  Sú na stránke zverejnené zápisnice z rokovania komisií rozhodujúcich o pridelení bytu a prevode bytu do osobného vlastníctva (môže byť aj web správcu bytov)?
  Sú na stránke zverejnené oznámenia (prípadne archív) o stretnutí/zasadnutí komisií rozhodujúcich o pridelení bytu a prevodu bytov do osobného vlastníctva (môže byť aj web správcu bytov)?
  Je na stránke zverejnený aktuálny zoznam žiadateľov o byt?
  Sú na stránke zverejnené zoznamy bytov a komu boli pridelené (mimo uznesení MsZ)?
  Sú zverejnené zoznamy bytov a komu boli pridelené priebežne aktualizované (môže byť aj web správcu bytov), najviac 6 mesiacov spätne?
  Je na stránke zverejnený zoznam sociálnych zariadení, ktorých zriaďovateľom je samospráva, vrátane aktuálneho počtu klientov?
  Je na stránke zverejnený zoznam sociálnych zariadení, ktorých zriaďovateľom je samospráva, vrátane počtu voľných miest v soc. zariadeniach?
  Je na stránke zverejnený zoznam sociálnych zariadení, ktorých zriaďovateľom je samospráva, vrátane počtu žiadateľov o miesto v soc. zariadeniach?
  Je na stránke zverejnený zoznam sociálnych zariadení, ktorých zriaďovateľom je samospráva, vrátane rozpočtu konkrétnych sociálnych zariadení?
  Je na stránke zverejnený zoznam sociálnych zariadení, ktorých zriaďovateľom je samospráva, vrátane vedúceho/správcu zariadenia?
  Je na stránke zverejnený zoznam sociálnych zariadení, ktorých zriaďovateľom je samospráva, vrátane počtu zamestnancov zariadení?

  OdpovedaťOdstrániť
 8. Tu je súhrn všetkých otázok TIS, na ktoré v Rači v roku 2012 platila odpoveď NIE:
  (3. časť)

  08. Personálna politika:

  Realizoval MsÚ od 1.1.2011 výberové konania vždy aj na miesta referentov?
  Nachádzajú sa na internetovej stránke samosprávy zápisnice z výberového konania obsahujúce charakteristiku obsadzovaného miesta?
  Nachádzajú sa na internetovej stránke samosprávy zápisnice z výberového konania obsahujúce dátum zverejnenia informácie o voľnom pracovnom mieste?
  Nachádzajú sa na internetovej stránke samosprávy zápisnice z výberového konania obsahujúce počet a mená uchádzačov?
  Nachádzajú sa na internetovej stránke samosprávy zápisnice z výberového konania obsahujúce mená, priezviská a titul členstva členov v komisii?
  Nachádzajú sa na internetovej stránke samosprávy zápisnice z výberového konania obsahujúce sumárne hodnotenie komisie a poradie uchádzačov po hodnotení?
  Nachádza sa na internetovej stránke samosprávy archív zápisníc z výberového konania min. 2 roky spätne?

  09. Etika a konflikt záujmov:

  Má MsÚ vytvorený etický kódex volených predstaviteľov samosprávy?
  Má MsÚ vytvorený etický kódex zamestnancov samosprávy?
  Má MsÚ vytvorený etický kódex zamestnancov organizácií samosprávy?
  Nachádzajú sa na oficiálnej internetovej stránke zápisnice zo zasadnutí komisie MsZ na ochranu verejného záujmu?
  Nachádzajú sa na oficiálnej internetovej stránke zverejnené majetkové priznania starostu samosprávy?
  Nachádzajú sa na oficiálnej internetovej stránke zverejnené potvrdenia a podaných daňových priznaniach starostu samosprávy?
  Nachádzajú sa na oficiálnej internetovej stránke zverejnené potvrdenia a podaných daňových priznaniach poslancov samosprávy?
  Nachádza sa na oficiálnej internetovej stránke zverejnené majetkové priznanie starostu samosprávy za rok 2011?
  Nachádzajú sa na oficiálnej internetovej stránke zverejnené majetkové priznania poslancov samosprávy za rok 2011?
  Zaslala samospráva kópiu etického kódexu zamestnancov samosprávy?
  Zaslala samospráva kópiu etického kódexu volených predstaviteľov samosprávy?
  Je zverejnená správa o príjmoch a výdavkoch k volebnej kampani starostu v roku 2010? Ak áno, tak odkaz na webstránku.
  Poskytol MsÚ informácie o výške výdavkov na kampaň starostu v roku 2010?
  Existuje mechanizmus pre nahlasovanie nekalých praktík (telefonická linka, online formulár, etický komisár, atď.)? Ak áno, tak aký?

  10. Územné plánovanie a stavebný úrad:

  Má MsÚ vytvorenú elektronickú podateľňu žiadostí v stavebnom konaní?
  Má MsÚ vytvorený elektronický register/elektronickú evidenciu žiadostí v stavebnom konaní s možnosťou sledovania stavu žiadosti zverejnenou na internetovej stránke?

  OdpovedaťOdstrániť
 9. Pre porovnanie: Rača odpovedá NIE na 68 otázok, Šaľa na 29.
  Od titulu najotvorenejšej samosprávy SR delí Raču cca 40 opatrení na zvýšenie otvorenosti.

  OdpovedaťOdstrániť
 10. Má MsÚ vytvorený etický kódex volených predstaviteľov samosprávy?
  Má MsÚ vytvorený etický kódex zamestnancov samosprávy?
  Má MsÚ vytvorený etický kódex zamestnancov organizácií samosprávy?

  A ak by aj Rača na tieto formálne veci odpovedala áno, bola by transparentnejšia?

  Pýtam sa na Váš sedliacky rozum, ktorým sa často oháňate.

  OdpovedaťOdstrániť
 11. ad 1
  Tieto tri ani zvyšné hodnotiace kritériá nepovažujem za formálne.
  Každé kritérium má svoj zmysel a jeho plnenie je krok k otvorenosti samosprávy.

  ad 2
  Ak by uvedené tri kritéria Rača plnila len formálne, transparentnejšia by nebola.
  Ak ich bude plniť reálne, transparentnejšia určite bude.

  OdpovedaťOdstrániť