Stránky

8. 12. 2012

Hrubá čiara za ďalšou neslušnosťou KDH

Prečo majú sekeru Klubu KDH zatiahnuť obyvatelia Rače?

V utorok 11. decembra 2012 budú poslanci MZ MČ Bratislava - Rača schvaľovať o. i. aj
vo výške 23.215,25 €
Pohľadávka je z obdobia 2004 - jún 2007, kedy KDH neuhrádzalo faktúry za nájomné a služby spojené s nájmom nebytových priestorov v Knižkovej doline. Dňa 1.12.2006 MČ Bratislava - Rača a Okresné centrum KDH Bratislava III. uzavreli Dohodu o uznaní dlhu vo výške 8.925,94 € a dňa 29.12.2006 KDH uhradilo splátku vo výške 989,74 €. Bola to splátka prvá a zároveň posledná...
Podľa informácie bývalej prednostky MÚ Bratislava - Rača Dagmar Kramplovej „Klub KDH prenajímateľovi  neuhrádzal platby za spotrebu elektrickej energie, vody a plynu, celkom  vo výške 384 502,- Sk (12 763,13 €).“  (RV 4/2008)
Právna analýza Mgr. Ivany Luptákovej Urbanovej návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky voči KDH odôvodňuje trvalou nevymožiteľnosťou, vysokou nerentabilnosťou vymáhania, ako aj tým, že
„... mestská časť k prenajatým nebytovým priestorom nemala žiadny právny vzťah ..., t.j. prenajímala ich bez právneho titulu. ... Je pravdou, že KDH uznalo dlh v dohode o uznaní dlhu, avšak ... Ing. Michal Koniar, vtedajší predseda Okresného centra KDH Bratislava III, nebol oprávnený na podpis dohody o uznaní záväzku ... Takéto zmluvy môže podpisovať v mene KDH iba štatutárny orgán – predseda KDH alebo ústredný tajomník KDH. Na základe tejto skutočnosti je právne spochybniteľná platnosť dohody o uznaní dlhu ... vychádzajúc z hore uvedených skutočností sa dospelo k právnemu názoru, že nie je možné zákonnými prostriedkami pristúpiť k úspešnému vymáhaniu pohľadávky.“
Pominiem fakt, že zástupcovi KDH by v prípadnom spore s MČ Bratislava - Rača stačilo právnu analýzu vedúcej Kancelárie starostu len opísať, a začudovane sa (sám seba) spýtam:
Prečo KDH neuhradí aspoň účet za elektrickú energiu, vodu a plyn vo výške 12 763,13 €?
Prečo sa MČ nepokúsi vymôcť peniaze od KDH mimosúdnou cestou?
Prečo majú dlžnú čiastku zaplatiť obyvatelia Rače?

Kamienok do mozaiky - zmluva medzi MNV Bratislava - Rača a KDH z roku 1990:
(doplnené 11. decembra 2012, zdroj: Ing. Alexander Čierny, bývalý kontrolór MČ Bratislava - Rača)

   
58 komentárov:

 1. Vidieť, že nepoznáte situáciu okolo Knižkovej doliny, inak by ste vedeli, že v nej sídlila spoločnosť Edas http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=19965&SID=2&P=1, ktorá pravdepodobne neplatila za energie alebo platila len zlomok skutočnej ceny /veď to zaplatí KDH alebo niekto iný/, inak je zaujímavé, že tam tá spoločnosť mala svoje sídlo až do 17.10.2012 (teraz sídli na Nám. Andreja Hlinku 1)

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Situáciu okolo Knižkovej doliny poznám len v rozsahu materiálu predkladaného do MZ a vyjadrujem sa len k faktom, ktoré sú v ňom uvedené. V súvislosti s pohľadávkou voči KDH sa tam o spoločnosti Edas nehovorí ani slovo.

  Ak bola spoločnosť Edas ten „zlý“, čo mestskej časti neplatil za energie, ako potom vysvetliť uzavretie Dohody o uznaní dlhu 1. 12. 2006 medzi starostom Bielikom a predsedom Okresného centra KDH Bratislava III Ing. Michalom Koniarom a zaplatenie prvej splátky?

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Zastupitelstvo m.č.Rača dali teraz uplne zretelne najavo, že cudzie je im cudzie (príbeh neprideleneho stanku podnikatelky z mesta - http://www.cas.sk/clanok/237860/podnikatelka-nedostala-stanok-starosta-uprednostnil-miestnych.html ) a teraz sa človek dozvie, že Rača hýčka firmu u Talianska.

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Verím/dúfam, že MČ v Knižkovej doline firmu z Talianska nehýčka: podľa argumentácie Mgr. Luptákovej Urbanovej dotyčná nehnuteľnosť našej MČ nepatrí.

  Príbeh neprideleného stánku neračianskej podnikateľke je z iného súdka: kontakty Petra Pilinského v Novom čase a spôsob „vyťaženia“ témy v fb-skupine Račania naznačujú, že asi ide o tvorivo pojaté PR starostu.

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Ako je možné tvrdiť, že by bolo vymáhanie takej vysokej pohľadávky nerentabilné, na základe čoho je toto tvrdenie? Čím je to podložené? Veď to všetci vedeli a aj vedia, že tam bol Klub KDH, chodili sme tam voliť a mňa vždy rozčuľovalo, že v papieroch, ktorými mi oznamovali kde je moja volebná miestnosť, bolo uvedené že "Klub KDH Knižkova dolina", Dalo by sa pomerne ľahko preukázať, že tie priestory používali a mestská časť za nich platila energie a vodu. Nedá sa hovoriť aj o neoprávnenom obohatení? A ešte aj toto, Bielik bol krajským predsedom KDH, teda dosť vysoká funkcia. Alena

  OdpovedaťOdstrániť
 6. Alena,
  odpovede na Tvoje otázky by mali dostať všetci obyvatelia Rače - dobrou príležitosťou bude utorkové MZ, polož ich prosím aj tam.

  KDH nepopiera, že ten priestor používalo, len za to nie je ochotné zaplatiť - na základe technickej výhrady, že Rača nemala nárok od nich žiadať nájomné, lebo nehnuteľnosť nevlastnila ani nemala v správe. Akoby to niečo menilo na skutočnosti, že KDH tri a pol roka priestor používalo a spotrebovávalo energie a že za to NEZAPLATILO. Im nestačí, že ako strana dostávajú od štátu nemalé peniaze z našich daní, oni si ešte potrebujú dať Račanmi zaplatiť účty za elektrickú energiu, vodu, plyn...

  OdpovedaťOdstrániť
 7. Mimochodom, nehovorí sa mi to ľahko, lebo minulého starostu som nevolil a terajšieho áno, no fakty nepustia: toto je už druhý prípad, kedy sa starosta Zvonár usiloval dostať do kasy MČ aspoň časť peňazí z čias bielikovského bašovania a od ktorých vymáhania starosta Pilinský trvale upúšťa...

  OdpovedaťOdstrániť
 8. KDH už raz Bielik dal odpustiť dlžoby súvisiace s prenájmom KDH klubu v Knižkovej doline, bolo to za jeho starostovania v období rokov 1998 až 2002. Toto je už druhá dlžoba. Nie je pravdou, že nie je nevymožiteľná. Stačí sa spojiť s pánom Hrušovským,ktorý o tomto vie a ktorý asi na zaplatenie pozabudol. A v prípade, že už peniaze na tento účel dávnejšie poskytol, ale k zaplateniu doteraz neprišlo, bude nemilo prekvapený.

  OdpovedaťOdstrániť
 9. Môžete info o odpustení dlžoby Klubu KDH Pavlom Bielikom doložiť?
  „Pán Hrušovský“ je Pavol Hrušovský, poslanec NR SR za KDH?
  Ako pán Hrušovský súvisí s pohľadávkou MČ Rača voči KDH?

  OdpovedaťOdstrániť
 10. Odpustenie dlžoby si treba vypýtať od miestneho úradu z účtovníctva žiadosťou podľa zákona o slobode informácií. Účtovníctvo, aj materiály zo zastupiteľstiev musia mať archivované. Pán Hrušovský je Pavol Hrušovský, bývalý predseda KDH, ktorý bol o tejto dlžobe informovaný.

  OdpovedaťOdstrániť
 11. Hm, byť o dlžobe informovaný a splatiť ju sú dve úplne odlišné veci...

  A čo sa týka získania informácie o odpustení dlžoby cez 211-ku, som skeptický. V právnej analýze Mgr. Luptákovej Urbanovej sa píše, že na MÚ už nemajú ani Zmluvu o prenájme nebytových priestorov v Knižkovej doline z roku 1996.

  OdpovedaťOdstrániť
 12. Účtovníctvo musia mať, a že "nemajú" zmluvu?, asi sa to hodí. A čo hovoria poslanci za KDH? Najmä tí starší, si nepamätajú? Dosť často sa tam stretávali a robili akcie.
  No, ak predseda KDH vie, že má dlžoby voči verejnej správe, voči daňovým poplatníkom, to by malo stačiť na to, aby strana svoje dlžoby vyrovnala. Apropo, kjeď by tie dlžoby neboli, tak prečo by podpisovali uznanie dlhu?

  OdpovedaťOdstrániť
 13. Pointa je v tom, že KDH používanie nebytových priestorov v Knižkovej doline v období 2004 až jún 2007 nespochybňuje. Že je právna analýza vedúcej Kancelárie starostu napísaná akoby zástupcom KDH usilujúcim sa vyhnúť zaplateniu dlžoby a že závery analýzy nepripúšťajú inú možnosť ako trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky - to už je iná záležitosť a asi má svoje dôvody.

  Odhadujem, že za tým je nejaký „politický obchod“ - pravdepodobne podporenie pána starostu v nejakej pre neho kľúčovej záležitosti výmenou za zametenie pohľadávky pod koberec. Možno ide o megalomanský variant amfiteátra (kapitálové výdavky v roku 2013 vo výške 450 tis. €, celkove cca 1,5 mil. €). Po hlasovaní o rozpočte na rok 2013 na utorkovom MZ budeme múdrejší.

  OdpovedaťOdstrániť
 14. Miro, absolútny súhlas

  OdpovedaťOdstrániť
 15. Nebavte sa o niečom čo nepoznáte.
  -MČ Rača nevlastní objekt v Knižkovej doline- ak niečo nemám nemôžem vymáhať
  - Edas platil za celý objekt
  - nájomna zmluva bola robená z firmou t.č.za morom a nie s KDH
  - pán KOniar bol neprávom prinutený zmluvu podpísať i napriek tomu že nebol opravnený !!!
  - ten kto tuto kauzu spustil nebol správne informovaný a šlo o zbytočné bla..bla..bla keď už Bielik nie tak nech sa nezabudne
  - právne irelevantné a Rača o nič neprišla.Len pozor či zbytočne nepúta toto pozornosť a aby ste neprišli o ďaleko viacej.Doporučujem veľmi pozorne rozanalyzovať rozpočet na rok 2013 a sledovať investičné zámery a potom pridete nato kto má veľký záujem o Knižkovú aby ste neboli prekvapení ??

  OdpovedaťOdstrániť
 16. Bavíme sa o niečom, čo chceme spoznať, poznámky v štýle „Delfská Sibyla“ viac mlžia než objasňujú.

  Podľa býv. prednostky D. Kramplovej Rača platila účty za energie - prečo, keď jej objekt nepatril?
  Kto a čím pána Koniara prinútil podpísať zmluvu, aj keď nebol oprávnený?
  Ak Edas platil za celý objekt, ako to, že MČ eviduje pohľadávku voči KDH?
  KTO spustil túto kauzu? O aké „ďaleko viacej“ môžeme prísť?
  Čo znamená „veľký záujem o Knižkovú“?

  OdpovedaťOdstrániť
 17. Edas neplatil ani sam za seba a nie,ze este za KDH. V budove byvalej skolky v Knizkovej doline si za druheho bacovania Bielika KDH urobilo aj klub mladych a sklad obnoseneho satstva pre akusi charitu. Aj toto platil Edas? Edas sa handrkoval s MC,ze im nic platit nebude,lebo vraj budovy patria kraju ci okresu ci obvodu? Pritom MC to mala zverene cele. Takze ak to KDH nezaplati a Pilinskeho suita odsuhlasi odpustenie dlhu,poslanci za KDH by sa mali zdrzat akehokolvek hlasovania do najblizsich volieb. A preco? Lebo ich hlasovanie uz nebude objektivne.

  OdpovedaťOdstrániť
 18. Raca o nic neprisla? Ak uz sa nevravi nikde o najomnom asi sa to vytratilo prve. Ale nieje myslitelne,aby mestska cast platila za KDH minutu vodu,minutu elektrinu a minuty plyn na kurenie. Ona ich totiz tieto energie zaplatila. Je normalne,aby si to KDH zaplatilo. Ak toto ta Luptakova ma problem pochopit,co tu v Raci este robi? Kvoli takymto ludom a stranam si Raca bude brat uvery? No je vidno,ze niekto tu nezvlada svoju volenu funkciu.

  OdpovedaťOdstrániť
 19. Ja som sa v celom materiali nedocitala, co urobilo predchadzajuce Zvonarovsko-Kramplovske - Smeracke vedenie pre to, aby tu sumu od KDH pre Racu vymohlo?

  OdpovedaťOdstrániť
 20. V citovanom RV 4/2008 sa vtedajšia prednostka D. Kramplová vyjadrila takto: „V súčasnosti, keď už ani niet s kým rokovať je možné len jedno riešenie – tú nemalú čiastku vymáhať od dlžníka (KDH) súdnou cestou.“ K tomuto kroku podľa všetkého nedošlo.

  OdpovedaťOdstrániť
 21. Neviem aké boli dohody medzi jednotlivými subjektmi (špeciálne medzi Edasom a KDH), ale Knižková dolina bol jedinečný priestor, ktorý využívali aj iní a zďaleka nielen priaznivci KDH. Charita Rača nemala priamo nič s KDH, hoci viacerí jej členovia boli aj členmi KDH, ako taká bola ale pod Farským úradom a funguje aj teraz, len nemá priestory na zber, uskladňovanie a následne ponúkanie obnoseného šatstva. V Knižkovej doline sa stretávali aj skauti (medzi nimi aj poslanci Michal Drotován (SDKÚ) a Miloslav Jošt (člen KDH až od r. 2010) a aj samostatný Klub mladých. Ich následníci sa nemajú dnes kde stretávať a Miestny úrad Rača systematicky nepodporuje mládež, ktorej najmä chýbajú priestory na stretávanie sa. Činnosť si vie poväčšinou zorganizovať aj sama a nemusí byť za tým len niečo nekalé. Napríklad bol záujem o pravidelné hrávanie stolových hier v KS Žarnovická. Miestny úrad, ale za to chcel pýtať peniaze ako pri obyčajnom prenájme, ako by si to tí mladí mohli dovoliť týždenne platiť. Mestská časť má priestory, ktoré nevie využívať a chce stavať amfiteáter. Nebude vedieť určite využívať ani ten. Len sa na jeho výstavbe určite zase niekto veľmi pekne nabalí. Jano

  OdpovedaťOdstrániť
 22. hlavná vec že svätý KDH ci chcú fakticky podvádzať a kradnúť-zabudli na 10 svätých prikázaní? Potom sú to len falošní ludia a ked sa tie peniaze za energie ich klubu odpustia tak je to najväčšia špinavost a zodpovedný bude za to pán Pilinský.Ked je dlžnikom niekto iný hned má na krku exekútora a KDH ked nemá na zaplatenie klubu tak nech klub rozpustia alebo nech sa stretávajú súkromne však je medzi nimi dost velmi bohatých a nech neokrádajú Raču

  OdpovedaťOdstrániť
 23. Miloslav Jošt, poslanec za KDH

  V prvom rade je dôležité uvedomiť si, že KDH ako právny subjekt s daným priestorom nikdy nič nemalo. Pôvodná nájomná zmluva, ktorá sa žiaľ stratila (to slovíčko "žiaľ" nemyslím ironicky), nebola uzatvorená s KDH, ale s nejakou dnes už neexistujúcou spoločnosťou. Pamätníci možno spomenú aj názov, nejednalo sa však o firmu Edas. Pán Koniar ako člen KDH (vtedajší okresný predseda) následne po rokoch podpísal právne neplatný dokument, ktorým malo KDH uznať svoj záväzok voči mestskej časti. Keďže pán Koniar nebol oprávnený niečo také podpísať, uvedený dokument je právne neplatný. Čiže naďalej platí, že KDH ako právny subjekt s daným objektom nikdy nič nemalo.

  Je fakt, že daný priestor využívalo v daných rokoch aj račianske KDH, ale rovnako tak aj množstvo ďalších organizácií, ktoré boli vyššie menované. Ak teda chceme vymáhať peniaze od KDH, rovnako tak by sme mali vymáhať aj od ostatných. Len poopravím, že račianski skauti priestory v Knižkovej doline využívali iba niekedy začiatkom 90tych rokov.

  Ak si niekto myslí, že poďme tie peniaze vymáhať od račianskeho KDH, veď to má kopu peňazí, tak je na omyle. Račianske KDH nemá takmer žiadne vlastné peniaze a čakať, že dostane peniaze "zhora" na úhradu právne neexistujúceho záväzku je naivné. Čiže si musíme odpovedať na otázku, či začneme obiehať všetkých ľudí, ktorí ten priestor v danom čase využívali, boli tam na štefanskej zábave, výstave ovocia a zeleniny, novoročnej oslave, v charite atď. atď. a začneme od nich dodatočne vyberať vstupné. To je totiž jediné právne účinné riešenie, ako tieto peniaze zohnať.

  Takže máme dve možnosti: buď budeme pohľadávku naďalej evidovať a akože sa snažiť o jej vymáhanie, ktoré je dopredu odkázané na neúspech, alebo pohľadávku odpíšeme.

  OdpovedaťOdstrániť
 24. Dovolím si namietnuť voči formulácii „KDH ako právny subjekt s daným objektom nikdy nič nemalo“.

  Čisto technicky (z pohľadu práva resp. zákona) to môže byť pravda, no vecne Dohodu o uznaní dlhu vo výške 8.925,94 € z 1. 12. 2006 nemožno tak ľahko obísť: tým skôr, že ju podpísali dvaja v tom čase v KDH vysoko postavení členovia Pavol Bielik a Michal Koniar. Ak túto okolnosť chce KDH bagatelizovať tým, že dotyční „nevedeli čo činia“, potom si spôsobuje (v mojich očiach určite) vážnu politickú ujmu.

  Chlapské by od KDH bolo priznať si chybu a nie vykrúcať sa tvrdením, že „ako právny subjekt s daným objektom nikdy nič nemalo“. KDH s tým priestorom malo min. to, že ho používalo a neplatilo účty. Ak to robili aj iné subjekty a tie subjekty ešte existujú, správne je vymáhať dlh aj od nich. Dosiahne sa tým aspoň to, že subjekty vstupujúce do takýchto vzťahov (vrátane MÚ Rača) sa začnú chovať zodpovednejšie a nebudú svoje finančné bremená prenášať na nič netušiacich občanov Rače.

  Otázka „či začneme obiehať všetkých ľudí, ktorí ten priestor v danom čase využívali ... a začneme od nich dodatočne vyberať vstupné“ je s prepáčením mimo mísu: takouto otázkou netreba obťažovať účastníkov jednotlivých akcií, ale tých, čo ich organizovali a pritom nemali vysporiadanú ani základnú vec - korektný prenájom priestorov.

  Z vyššie uvedených dôvodov sa prikláňam k prvej Vami zmienenej možnosti: pohľadávku naďalej evidovať a snažiť sa o jej vymáhanie resp. o jej korektné vysporiadanie.

  OdpovedaťOdstrániť
 25. Akýkoľvek straník v akejkoľvej funkcii pre MČ je ŠKODNÁ

  OdpovedaťOdstrániť
 26. Jošt, ty KDH-ácky klamár, to kto sa celé roky v utorok stretával v Klube KDH v Knižkovej doline, a všetky tie akcie, vyššie menované, sa robili pod kuratelou KDH. Ty si myslíš, že ľudia stratili pamäť? Na čo sa tu hráš "právne relevantné". Proste KDH sa pricuclo na kasu Rače ako pijavica a vyciciavala ju.

  OdpovedaťOdstrániť
 27. ad „Akýkoľvek straník v akejkoľvej funkcii pre MČ je ŠKODNÁ“

  Myslím si, že „škodnosť“ neplynie z členstva v strane, ale z konfliktu záujmov, tzn. z rozporu medzi záujmami obyvateľov, ktoré má poslanec / pracovník MÚ / starosta zastupovať a jeho osobnými záujmami. Takýchto „konfliktných“ osôb je v račianskom MZ / MÚ / na starostovskej stoličke bohužiaľ viac než dosť..

  OdpovedaťOdstrániť
 28. A veľkou škodnou je aj predseda finančnej komisie a člen KDH Jošt, ktorý obhajuje odpísanie dlhu KDH.

  OdpovedaťOdstrániť
 29. ... rozširujem „definíciu“ konfliktu záujmov: je to rozpor medzi záujmami obyvateľov, ktoré má poslanec / pracovník MÚ / starosta zastupovať a jeho osobnými, SKUPINOVÝMI A STRANÍCKYMI záujmami.

  OdpovedaťOdstrániť
 30. toto smrdi a bohuzial historia sa opakuje!!!!!!!!!!!!!!

  OdpovedaťOdstrániť
 31. Nakoľko sa tu spomína aj moje meno v diskusii, tak v prvom rade, dovoľte, aby som sa zasmial - spájať moju osobu s dlhom KDH je úplný nezmysel - vidím však, že anonymný diskutér je dobre informovaný - má vo svojom komente však jednu chybu - skauti mali v budove aktívnu klubovňu v rokoch 1990-1993, čo bolo dávno predtým, ako vznikla nejaká zmluva s KDH. A Miloš Jošt (oprav ma Miloš, ak sa mýlim) začal pôsobiť v Slovensko skautingu až na jar 1994 a vtedy boli už skauti v budove na Hlinickej. Od roku 1993 pôsobil 22.oddiel skautov na Hlinickej, neskôr v starom dome na Alstrovej. Nakoľko som mal v dobe pôsobenia v budove Knižkovej doliny 9 až 11 rokov, tak neviem presne, aký bol dôvod, že skauti museli odísť z týchto priestorov - v roku 1990, kedy tam začala byť klubovňa bolo v Rači viac ako 80 skautov. Ak niekoho zaujíma stručná história skautingu v Rači 1990-2000, tak si môže prečítať tento môj starý článok:
  http://error.blog.sk/detail-skautske-hnutie-v-raci-1990-2000.html?a=abb2b813b9b945ed063fc55cdcac5412

  OdpovedaťOdstrániť
 32. Tých, čo do diskusie vnášajú neoverené alebo nepravdivé tvrdenia, žiadam o väčšiu úctu k faktom. Aj keď na druhej strane: nepresnosti a nepravdy vytvárajú príležitosť povedať pravdu :).

  OdpovedaťOdstrániť
 33. Mimochodom, dané priestory využívala ešte vlani aj Rača - dokonca pre anonymného pátrača môžem uľahčiť prácu a existuje dokonca fotodokumentácia o mojom vstupe do daného objektu pred rokom :-))
  http://www.leonidassport.sk/data/gallery/22/photos/IMG_2250.jpg
  Odovzdávali sa tam ceny počas Memorialu Janka Jakubca, kde som bežal, odovzdával medaile a dokonca tam bola aj šatňa!!!
  Ale teraz vážne:
  V tomto prípade mám tieto základné otázky (daný materiál nebol v komisiách, kde som členom, preto som sa k nemu nemohol oficiálne ani vyjadriť):
  1. či existujú faktúry za elektrinu, teplo, plyn v danom objekte, ktoré platila MČ Rača - ak áno, tak z akého titulu - ak sú "stratené", tak predpokladám, že v rámci príslušných zákonov budú 10 rokov archívované aspoň v elektrárňach.
  2. prečo za Zvonára nebolo dotiahnuté zverenie do správy resp. aký bol dôvod nezverenia - podotýkam, že Zvonár bol z vtedajšej vládnej strany a poslanec NR SR.
  3. odkedy eviduje Rača presne pohľadávku a prečo sa to predtým neriešilo - napr. odber elektriny a pod. Viem, že tam boli vždy nejaké problémy s EDASOM - malo sa to riešiť ako klasický spor cez obchodný zákonník.
  4. či vybraná prvá splátka bola v súlade so zákonom a či ňou boli čiastočne uspokojené pohľadávky MČ Rača za energie alebo kde skončila.

  OdpovedaťOdstrániť
 34. Michal,
  dobré otázky :), dúfam, že ich spolu s ostatnými, ktoré zazneli v článku aj v diskusii, položíš aj na dnešnom MZ a že ak nebudú uspokojivo zodpovedané, bod bude stiahnutý z programu MZ až do úplného a transparentného doriešenia. Príliš rýchle „riešenia“ spôsobujú, že sa šíria dohady a zbytočne narastajú tlaky a pnutia.

  OdpovedaťOdstrániť
 35. Pán Drotován, myslím, že Vy, ako poslanec, ktorý máte zo zákona aj možnosť kontrolovať, sa ľahšie dostanete k materiálom, ktoré odpovedia na Vaše otázky. Myslím si, že by faktúry mali byť v účtovníctve Rače.

  OdpovedaťOdstrániť
 36. Poslanci za KDH Hrdlička a Štofira si nepamätajú Klub KDH v Knižkovej doline? Ani to, že KDH malo od tohto objektu kľúče? Ani to, že sa tam pravideľne stretávali a okrem schôdzí robili si tam rôzne akcie? Aj diskotéky pre deti a mládež.

  OdpovedaťOdstrániť
 37. Nepatrila polovica tej budovy KDH náhodou? Čo má vôbec s tou budovou mestská časť Rača, čo si pamätám, tak vždy to patrilo Edasu a KDH.

  OdpovedaťOdstrániť
 38. Vždy tú budovu títo dvaja užívali a za KDH náklady má zatiahnuť mestská časť, čiže obyvatelia. Ale dobre si pamätáš, že vždy tam boli, len to ich nikdy nebolo :-) Ozaj, a čo EDAS, blízka to firma KDH, tí majú všetko vyrovnané?

  OdpovedaťOdstrániť
 39. Aj sa niečo opýtam, a čo poslanec Brychta, ktorý je poslancom už 6. volebné obdobie, ten sa tiež na nič nepamätá?

  OdpovedaťOdstrániť
 40. Poslanec Brychta?
  Ten si takýmito ledačinami prsty páliť nebude, čo by z toho mal?

  OdpovedaťOdstrániť
 41. Ľudovít Havlovič11. 12. 2012, 18:54:00

  Za starostovania Ing. Pajdlhausera bol objekt býv. materská škôlka v Knižkovej doline daný do správy KDH, ktorí tam dojednali tiež umiestnenie fy EDAS z Talianska. Urobila sa tam plynová prípojka a rekonštrukcia kotolne. Podľa výrokov vtedajších funkcionárov KDH z prenájmu tejto fy sa malo tiež pokryť užívanie objektu ostatnými organizáciami, ktoré mali súhlas na svoju činnosť v tomto objekte. Ak nie sú o tom dohody, ale sú ešte pamätníci ako v KDH, tak aj ostatných, ktorí tam mali možnosť vykonávať svoju činnosť.

  OdpovedaťOdstrániť
 42. Takže obyvatelia Rače dnes definitívne zaplatili účet za KDH vo výške niekoľko stotisíc korún, fuj hanba Pilinský, fuj hanba poslanci. Vy nie ste račiansky starosta a račianski poslanci, Vy ste zástupcovia sami seba, svojich záujmov a kšeftov.
  Čo sa týka Hrdličku, ten bol vždy predajný a farizej, ako celé KDH, ktoré reprezentuje. Veď tak, ako bolo písané vyššie, sám využíval ako KDH-ák priestory Knižkovej doliny. A títo ľudia by chceli hovoriť o kresťanstve a morálke? Fuj. A ešte aj fuj KDHákovi Joštovi, predsedovi finančnej komisie, ktorý sa proti tejto zlodejine tiež nepostavil. To isté fuj patrí osobitne ešte aj KDHákovi Štofirovi, ktorý Pána Boha ťahá za nohy a podporil túto zlodejinu pre svoju materskú stranu.

  A megalomanský projekt? Tam sa ešte llen stratí peňazí, veď už teraz je ten projekt niekoľkokrát predražený. Asi sa im oplatí takto hlasovať. Takýto hnusný račiansky parlament Rača ešte nenosila.
  Peter

  OdpovedaťOdstrániť
 43. Prečo hádzať všetkých KDH-kov do jedného vreca?

  Poslanec Jošt si je vedomý dopadu tejto "kauzy" na povesť KDH, pri hlasovaní sa zdržal a mal snahu riešiť vec v rámci svojich straníckych mantinelov čo najkorektnejšie. Bohužiaľ sa ani on nezorientoval v rozporuplnej argumentácii a nedokázal podporiť stiahnutie bodu z programu, ktoré navrhol poslanec Drotován. Všetci poslanci nakoniec podľahli tlaku pani prednostky, ktorá celú vec postavila tak, akoby mal ísť MÚ do kolien, keď tu a teraz trvale neupustí od vymáhania pohľadávky voči KDH. Ktosi tam čosi motal aj o premlčaní a v tom zmätku nikto nedokázal problém obsiahnuť v jeho zložitosti. Autorka právnej analýzy Mgr. Luptáková Urbanová sa k záležitosti nevyjadrila ani jediným slovom...

  OdpovedaťOdstrániť
 44. No to je ešte horšie, ako som si myslel. Veď práve to ... poslanec Jošt sa zdržal ... poslanec Jošt nedokázal poporiť stiahnutie bodu ... bohužiaľ sa nezorientoval ...
  Ja dodám, že ako predseda finančnej komisie má veľkú zodpovednosť, že sa táto kauza dostala na zastupiteľstvo, mal tomu zabrániť, alebo z tejto funkcie na protest odstúpiť za plnej žiari svetiel reflektorov račianskych médií a aj celoslovenských. Takto je aj on plne zodpovedný nie len za hanbu, že vôbec KDH túto dlžobu vyrobil, ale, že si ju aj nechalo zaplatiť ako prodejná děvka. Zdržať sa je zbabelosť, strkanie hlavy do piesku, že to nie ja, to tí druhí.
  Peter

  OdpovedaťOdstrániť
 45. A ešte niečo, to je tá prednostka o ktorej som už čítal na tejto stránke v súvislosti s úverom? A aj tá o ktorej som v novinách čítal ako zneužíva auto Rače? To čo to tu v Rači máme, samý hnoj. Kde sa to tu zobralo?
  Peter

  OdpovedaťOdstrániť
 46. Peter, trochu hamuj, prosím.
  Ostrá kritika je ok, no "samý hnoj"? To už sú zbytočné urážky.

  OdpovedaťOdstrániť
 47. S tým hnojom som veeeelmi hamoval, taký som nasr..í.
  Miro, prepáč, inak som slušný človek, ale toto je už veľa.
  Peter

  OdpovedaťOdstrániť
 48. No, hrubá urážka to je, aj keď si „veeeelmi hamoval“...

  A k pani prednostke: poslanci ju poslúchajú ako pani učiteľku. Stačilo, keď povedala, že na hlasovaní o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky voči KDH TRVÁ, a poslanci zrazili opätky, ani sa neopýtali, že prečo tak odrazu.

  OdpovedaťOdstrániť
 49. Miro, nedráždi ma, lebo slovo hnoj sa ti ešte bude páčiť. Veď tá prednostka vyslovene škodí Rači a poslanci so starostom jej sekundujú? Dementi, okamžite by mali všetci odstúpiť a hlavne KDHáci, tí sa zdiskreditovali aj na ďalších 100 rokov.
  Peter

  OdpovedaťOdstrániť
 50. Súhlasím, že KDH má toho v Rači na rováši najviac, no zďaleka to nie je jediná strana, čo sa v Rači zdiskreditovala.

  OdpovedaťOdstrániť
 51. Miestny urad by do kolien nepadol. Ale padli by vytuzene peniazky zo super predrazeneho Amfiteatra. Tri hlasy su proste tri hlasy.K tomu uz sa,len pripocita rytier vybaveny,obchodnik vybaveny,svagor uz ma byt vybaveny,zahrada pridelena aj starsi prenajom zavazuje,krasnansky nadstavbar vybaveny...

  OdpovedaťOdstrániť
 52. ... taký prehľad ti závidím :), v Rači poznám jediného človeka, čo má podobný :D.

  OdpovedaťOdstrániť
 53. Miro, ver mi, ze aj ja :D

  OdpovedaťOdstrániť
 54. ad koment z 9.12.2012 22:02:00

  Včerajšie hlasovanie o rozpočte na rok 2013 potvrdilo odhad, že za trvalým upustením od pohľadávky voči KDH je „politický obchod“ - podpora megalomanského variantu amfiteátra presadzovaného Petrom Pilinským (kapitálové výdavky v roku 2013 vo výške 450 tis. €, celkove cca 1,5 mil. €).

  Trójskym koňom sa v koalícii SDKÚ-KDH-SaS ukázal byť poslanec za KDH Ing. Michal Hrdlička, ktorý nepodporil rozpočtovú prioritu pravicovej koalície - obnovu ZŠ Hubeného: pri hlasovaní o pozmeňovacom návrhu Michala Drotována presunúť 250 tis. € z položky rozpočtu „Amfiteáter“ do položky „Obnova ZŠ Hubeného“ sa zdržal hlasovania.

  OdpovedaťOdstrániť
 55. hahaha....KDH je jedna banda, ktora tu bacovala neuveritelne dlho a zanechala za sebou spust.... pan Drotovan, Vy sa chcete z tohto vyvliect? a co Vasa mama? za koho dostala Vasa rodina podivuhodne prideleny byt? nebola ona KDH-cka? nebol tam Bielik? povedzte nam laskavo za aku sumu ste ten byt nadobudli!! a za akych okolnosti.... a Vy sa tu vyhovarate ze s tym nic nemate? hrate sa na najtrasparentnejsieho politika? upracte si laskavo najprv pred Vasim prahom! KDH by si zasluzilo uplny zakaz posobit v nasej MC za to co tu vsetko porobilo!

  OdpovedaťOdstrániť
 56. ad Anonym 13.12.2012 10:05:00

  Žiadam autora komentu, aby nespájal kritiku politickej strany a politikov s osobnými útokmi („a co Vasa mama? za koho dostala Vasa rodina podivuhodne prideleny byt?“). Ak disponujete informáciami, že byt bol pridelený neoprávnene alebo za nevýhodnú cenu, podajte prosím námietku na MÚ alebo MZ. Ak si myslíte, že pri jeho pridelení bol spáchaný trestný čin, podajte trestné oznámenie.

  OdpovedaťOdstrániť
 57. Vážený pane, ktorý sa veľmi hanbí za svoje meno - žiaden byt v Rači nevlastním a teda som žiaden byt logicky ani nemohol dostať a nemohol mi byť predaný za nejakú cenu.
  Čo sa týka dočasne prideleného bytu (garzónka o výmere 22m2) na dobu určitú bez možnosti odkúpenia, tak naša rodina dostala pridelený byt na dobu určitú v roku 2001 v zmysle všetkých pravidiel, ako toho času 9 členná rodina (2 dospelá osoby - z toho jedna na čiastočnom invalidnom dôchodku - dnes už nebohý otec, 2 dospelé nezaopatrené osoby - študenti, 3 mladistvé nezaopatrené osoby - študenti a 2 maloleté osoby - žiaci ZŠ) bývajúca v trojizbovom byte. Daný byt bol riadne mestskej časti vrátený bez akýchkoľvek chýb a poškodenia a s vysporiadením všetkých záväzkov za užívanie.
  Každopádne som hrdý na to, že neexistuje žiadna vec, žiaden kostlivec, ktorého by som sa mal báť - ináč by som nemohol robiť to, čo robím - vystupovať otvorenie proti veľkým finančným skupinám, problémom ako Kmotríková výstavba Račany Rosso, hausbóty, gudróny, atď. atď. Ak by ktokoľvek niečo mal, tak dávno by to na mňa vytiahol - a to sú o mnoho silnejší protivníci ako nejaký zakomplexovaný anonymný diskutér na racan.sk.
  Hru, ktorú hrám s podobnými ľuďmi je o mnoho vyššia ako nejaké anonymné diskusie na lokálnom portály. Každopádne Vám to dvíha sebavedomie, tak som rád, že Vám aspoň v tomto pomôžem.

  S pozdravom a želaním menej žlče

  Michal Drotován

  OdpovedaťOdstrániť
 58. V spojitosti s vyššie uvedeným upozorňujem aj anonymných autorov komentov s nepreukázanými osobnými obvineniami majúcimi charakter ohovárania, že v prípade podania trestného oznámenia a vyšetrovania podozrení zo spáchania trestného činu sú právne identifikovateľní a môžu čeliť trestnému stíhaniu a ťarche dokazovania svojich tvrdení.

  OdpovedaťOdstrániť